Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
Forsvaret findes beskrevet i flg. artikel/bog:

Det danske hjemmeværn : jubilæumsværket - 1959 - BOG
Kronens Artilleriregiment 1. AA - 1. Batteri - Mogens Weile - Set 2012 - WWW
- og saaledes maatte det gaa - A. Hartz - 1945 - BOG
"Den 29. august 1943" - Peter Jepsen - 1988 - BOG
"Forår 65" blev dragonernes krig - Dragonavisen - 1965:(04) Marts
1 danske livregiment (Alle årgange) - WWW
1. Trænbataljon 1880 - 1. November 1980 - 1980 - BOG
10 mand høj på samme motorcykel - WWW
10. FEBRUAR 1937 - 31. DECEMBER 1940 : DAGLIGT LIV VED REGIMENTET - Søren Sørensen - set 2014 - WWW
139 breve om 9. april 1940 - skrevet af Kristeligt Dagblads læsere 1980 - 1980 - BOG
14 måneder efter den frygtelige ulykke - Det røde Betræk - 1959:04 (April)
165 korps - DKB'er snart færdiguddannet - Civilforsvarsbladet - 1955:05
1956 Ole Military Police on a Nimbus - Alf - WWW
1958 1. OPKESK i Itzehoe på ØV i Nordtyskland og Sønderjylland - set 2013 - WWW
1958 Dragon SØSTERHØJ - Aksel Madsen - set 2013 - WWW
1967 4 KVGESK/II GHR i Tyskland sammen med en OPKDEL fra 5 OPKESK - set 2013 - WWW
2. Verdenskrig - Kampene den 9. April 1940 - J. Kaare Christensen - Krigshistorisk tidsskrift - 1987:01
2. Verdenskrig oplevet fra en nordsjællandsk stationsby - Henning Andersen - 1994 - BOG
2. Verdenskrig: en helt fra Haderslev - Ole Sønnichsen - Jyllands-posten - 2000-04-09
2000 gav tilslutning til årets forældredag - Dragonavisen - 1966:(07) Juni
230 Hansen 1. Ingeniørkompagni maatte smide trøjen - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1958:31
29. August 1943 - og hvad så ? - Aage Damm - 1993 - BOG
3. MPKMP - Set 2012 - WWW
30-årig Nimbus nyt våben hos felthæren - Aalborg Stiftstidende - 1979-03-28
4. Bataillon i Sønderjylland 9. April - 50 året 1940 -1990 - 1990 - BOG
40 års civilforsvar - 1938 - 1978 - 1978 - BOG
5 Aar - Besættelsen i billeder - 1945 - BOG
5. Artilleriafdeling, cirka 1939 - Per Finsted - WWW
50 Aar gik - - Billeder af smaa og store begivenheder i 50 aar der gik - 1956 - BOG
50 år med dragoner i Holstebro : JDR - Holstebro : 1953-2003 - 2003 - BOG
7. MPKMP klar til at rykke ud - Det røde Betræk - 1961:09 (September)
9. April - Da Danmark blev besat - Flemming Søeborg - 2005 - BOG
9. april - De så det ske - Lars Lindeberg - 1990 - BOG
9. April - skildret i Breve fra Danske Soldater - 1940 - BOG
9. april 1940 - 5. Maj 1945 - Vald. Madsen - 1967 - BOG
9. april 1940 - hele historien : hvad der virkelig skete - Dan Hilfling Petersen - 2010 - BOG
9. April 1940 : Kampene I Sønderjylland - 1992 - VIDEO & LYD
9. april 1940 : våben, udrustning og uniformer - 2015 - BOG
9. april oplevet i Sønderjylland - K. Kjeldsen - Pigtraad : Danske koncentrationslejrfangers blad - 1965:03
9. April. Kampene ved Bjergskov og Bredevad - K. Bahnsen - 1940 - BOG
Afdelingernes sanitetsformationer - 1953 - BOG
Alle disse herlige Nimbus-maskiner - Lars Ringholm - Jydske Vestkysten - 1996-07-28
Alt moderne materiel til brandslukning.. - Civilforsvarsbladet - 1950:01 - ANNONCE
Alter ego - Kaare Scheuer Pedersen - 2010 - BOG
Anden Verdenskrig - Den 9. april Danmark Norge - Eddy Bauer - 1990 - BOG
Arbejdende museum for Nimbus - Jens Jessen - Klassisk Bil & MC - 2005:06
Arbejdende museum for Nimbus - Jens Jessen - Klassisk Bil & MC - 2006:02
Atlantpagten - Lande, folk og styrker - 1951 - BOG
Automatic Standard Arms of Modern Warfare X - Madsen machine guns and Infantry Cannons - Tactical Application - Halvor Jessen - 1938 - BOG
Automatic Standard Arms of Modern Warfare XI - Madsen machine guns, Madsen machine cannon, Madsen mortars, Madsen sub-machine guns, Semi automatic rifle M. 1945 - Madsen Arms during the World War 1939 - 45 and after 1945 - Halvor Jessen - 1946 - BOG
Automobilet 75 år i den danske hær 1908 - 16.10.1983 - Frank Pedersen - 1983 - BOG
Automobilet i hæren 1908 - 1983 - Frank Pedersen - 1983 - BOG
AVEDØRELEJREN-1961-63 - Ole Olsen - set 2013 - WWW
Baglygter - Knud Jørgensen - Nimbus tidende - 4. årgang nr. 2
Bar røv i 60'erne - Dengang verden stod på skrå, eller også var det mig der var skæv - Ole Grünbaum - 2005 - BOG
Bataillonen i Putlos - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1953:17
Befolkningens beskyttelse - En film om Civilforsvaret - 1953 (set 2015) - WWW
Befreiung Sachsenhausen 1945 - 1996 - BOG
Befrielseshæren - Folk og Værn - 1945:05
Begivenhederne i Sønderjylland 8. - 9. April 1940 - S. E. Claussen - 1940 - BOG
Begivenhederne i Sønderjylland 8. - 9. April 1940 - S. E. Claussen - 1940 - BOG
Bent Jellemarks Nimbus - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - 2005:63
Bent Jellemarks Nimbus II - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - 2004:56
Beredskabsstyrelsens køretøjer - Rune Christensen - set 2010 - WWW
Beretning om begivenheden omkring Søgaard den 8. - 9. April 1940 - Sergent Bundgaard - 1969 - BOG
Beretning om Begivenhederne ved Hæren den 6.-9. april 1940 - 1940 - BOG
Beretning om Fodfolkspionerkommandoets Befalingsmandsskolers Kamp den 9/4 1940 mellem Tønder Kaserne og Bredebro - V. A. H. K.. Laursen - u.å. - BOG
Besat og befriet - en samling dokumentariske billeder fra Danmark under besættelsen og ved befrielsen - 1945 - BOG
Besat og befriet : et stykke Tarm historie - Inger Hansen - 2005 - BOG
Bestemmelser for erhvervelse af skydepræmier og udmærkelsestegn - 1956 - BOG
Bestemmelser for erhvervelse af udmærkelsestegn - 1966 - BOG
Bestemmelser for Skytsbetjening ved Rytteriets Motorcykel-Kanongrupper - 1937 - BOG
Bestemmelser for Skytsbetjening ved Rytteriets Motorcykel-Kanongrupper - 1938 - BOG
Bestemmelser for tegn m.v. og deres anvendelse inden for kolonner, udviklede troppeled, ved dirigering af køretøjer m.v. - 1954 - BOG
Bestemmelser og Direktiver for Panservognseskadroner 1937 - 1937 - BOG
Besættelse, beredskab og brandbiler - det civile luftværns virke indtil 1949 - Søren Rislund - 2002 - BOG
Besættelsen 9. april 1940 : øjenvidneskildringer fra dagene omkring 9. april 1940 og tiden under besættelsen - 1990 - BOG
Besættelsen i billeder : Danmark 1940-45 - Thomas Harder - 2015 - BOG
Besættelsestiden i billeder - 2000 - BOG
Besættelsestiden står stærkt i erindringen - Kristian Sand - Ringkøbing Amtstidende - 2004-09-25
Biler i Bella - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - 2010:83
Billeder fra besættelsen - Danmark under Den anden verdenskrig - 1968 - BOG
Bornholm i krig - 1940 - 1946 - 2000 - BOG
Bornholmske CF-kolonne gennem 50 år - 1941 - 1991 - 1992 - BOG
Bredebro gennem 75 år - H. E. Sørensen - 1979 - BOG
Brians Galleri - Brian - set 2010 - WWW
BSA til hæren - Det røde Betræk - 1967:04 (April)
Både Nimbus og Engstrøm sidevognene blev lavet på landet - Jens Jessen - VeteranPosten - Klassisk Bil & MC - 2010:12
C. B. U. - F. V. Hein - Luftværnstidende - 1943:04
CBU og CF-Nimbus - Nimbus tidende - 119
CBU og CF-Nimbus - Nimbus tidende - 116
CBU-korpset Statens civile Luftværn - Nimbus tidende - 116
CBU-korpset. Statens civile Luftværn - Nimbus tidende - 125
CBU-Nimbusser som fabriksreklame - Nimbus tidende - 125
Chok-Udsalg - Trænsoldaten - 1971:01
Civilforsvaret - Set 2015 - WWW
Civilforsvarets opbygning - Civilforsvarsbladet - 1951:09
Clausen - Kirsten Jacobsen - 2009 - BOG
Da de kom - fra besættelsens første dage - C. J. Bech - 1945 - BOG
Da Kommandoet passerede grænsen - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1952:02/03
Da krigen kom - Danske forfattere om besættelsen - 1994 - BOG
Da vi var indkaldt til sikringsstyrken og tiden der fulgte efter - Hans Petersen - Varnæs Birk - X (1985)
Danish Army Specific: Nimbus Model C - WWW
Danmark under 2. Verdenskrig - Kilder og tekster - Bind 1 - 1966 - BOG
Danmarks historie udgivet af Historikergruppen - Bind 2 - 1951 - BOG
Danmarks Hær - Bind 1 - 1934 - BOG
Danmarks hær og Flaade - 1934 (set 2015) - WWW
Danmarks krigshistorie - Bind 2. 1814-2008 - 2008 - BOG
Danmarks landforsvar. - Preben Wenck - Vort Værn - 1939:20
Danmarks militære Besættelse - Niels Petersen - 1942 - BOG
Danmarks-historier for børn - Bind 2 - Marie Helleberg - 2003 - BOG
Dansk 20 mm Kanon i Stilling 9/4 1940 - Dansk militært Maanedshæfte : Hær og Flaade - 1943:09
Dansk album - familiens levevilkår fra århundredeskiftet til i dag - Harald Skougaard - 1978 - BOG
Dansk Industri Syndikat : Compagnie Madsen A/S - Militært Tidsskrift - 1938:1
Dansk Industri Syndikat : Compagnie Madsen A/S - Militært Tidsskrift - 1938
Dansk Militærpoliti klar til start paa Nimbus - Nimbus-nyt - 1954:Foraar
Dansk motoriseret feltartilleri 1940 - Per Finsted - WWW
Dansk MP samarbejder - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1955:06
Dansk Rekylriffel Syndikat/ DISA : - og dets direktør fra 1917 til 1946 W.C.L.Haubroe - Klaus Haubroe - Erhvervshistorisk årbog - 1995
Danske hæruniformer / Planche 3 - Danske soldater den 9. April 1940 Fodfolk - Christian Würgler Hansen - Chakoten / Dansk Militærhistorisk Selskab - 1990:03
Danske Livregiments festskrift i anledning af sit 200 - års jubilæum - 1963 - BOG
danske militær køretøjer - WWW
Danske motorportrætter - Villy Poulsen - 2010 - BOG
Danske soldaterfortællinger - 1964 - BOG
Danske uniformer 1900 - 1990 - Hæren og Flyvevåbnet - Bjørn A. Nielsen - 1992 - BOG
De aldrig hædrede - Veteranerne fra 9. April og medaljen der blev væk - Torben Jørgensen - 2005 - BOG
De autoriserede Nimbus forhandlere - Allan Kløve Nyborg - 2011 - BOG
De hvide busser i Horsens 21. - 4. - 1995 - Svend Holbo Rasmussen - 2015 - WWW
De hvide busser i Horsens 21. - 4. - 1995 - Svend Holbo Rasmussen - 2015 - WWW
De jysk-fynske regimenters traditioner - 1979 - BOG
De jysk-fynske styrkers domiciler II - 1975 - BOG
De militære begivenheder den 9. april 1940 - 1993 - VIDEO & LYD
De militære begivenheder den 9. april 1940 - Carl Jørgensen - 1990 - BOG
De militære begivenheder den 9. april 1940 - Carl Jørgensen - 1990 - BOG
De så det ske - Begivenheder gennem 2500 år fortalt af øjenvidner - Bind 2: 1861 - 1993 - 1994 - BOG
De så det ske under besættelsen - "Bevar ro og orden" - Per Eilstrup - 1969 - BOG
De så det ske. 9. april 1940 - 1980 - 1980 - BOG
De tre med benzintanken - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1954:15
De vovede livet - Øjebliksbilleder fra besættelsestiden 1940 - 1945 - Per Amby - 1992 - BOG
Den 9. April 1940 - Vi var ikke bange - Torben Ømark - Gyldenløve - 1990:02
Den 9. April 1940 og hvad der gik forud - 1965 - BOG
Den 9. april fra minut til minut - Mogens Ryefelt - Pigtraad : Danske koncentrationslejrfangers blad - 1957
Den 9. April i billeder - 1940 - BOG
Den dag må ikke gå i glemmebogen - Peter Sinding - Fredericia Dagblad - 2005-04-11
Den dag må ikke gå i glemmebogen - Peter Sinding - Vejle Amts Folkeblad - 2005-04-09
Den Danske Brigade/Det Danske Kommando i Tyskland 1947-58 - 1997 - BOG
Den danske Hær 1932 - 1941 - Ambulancen - Per Finsted - WWW
Den danske Hær 1932 - 1941 - Cyklistregimentet - Per Finsted - WWW
Den danske Hær 1932 - 1941 - Fodfolkspionerkommandoet - Per Finsted - WWW
Den danske Hær 1932 - 1941 - Forplejningskolonnen - Per Finsted - WWW
Den danske Hær 1932 - 1941 - Veterinærtjenesten - Per Finsted - WWW
Den Danske Hær. Bd. VI - 9. april 1940 - - Helge Klint - 1978 - BOG
Den Danske Hær. Bd. VI - 9. april 1940 - - Helge Klint - 1978 - BOG
Den danske hærs rekylgeværer : system V.H.O. Madsen og J.A.N. Rasmussen - Bjørn A. Nielsen - 2008 - BOG
Den Danske kamp - i Billeder og Ord - 1945 - BOG
Den danske motorbranche : faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for motorbranchen i Danmark - Bind 1 - 1962 - BOG
Den danske Nimbus får sit eget museum - Jens Jessen - Berlingske Tidende - 2001-05-10
Den danske soldat gennem tiderne - Th. Thaulow - 1946 - BOG
Den danske soldat i Sønderjylland - 1970 - BOG
Den faglige tjeneste - E. Kragh - 1950 - BOG
Den illegale presse 1940 - 45 - En antologi - 1965 - BOG
Den kongelige Livgarde 325 år - Perioden 1958 - 1983 - J. Gram-Andersen - 1983 - BOG
Den Kongelige Livgarde 350 år : 1658-2008 : Bind 1 : De første 325 år - 2008 - BOG
Den Kongelige Livgarde 350 år : 1658-2008 : Bind 4 : Domiciler, uniformer og oversigter - 2008 - BOG
Den Kongelige Livgardes 300 års dag - 1957 (set 2015) - WWW
Den nye Nimbus blev en skidt forretning - Jens Jessen - Klassisk Bil & MC - 1996:11
Den officielle tyske Beretning om kampene i Sønderjylland den 9. April 1940 - Chr. Christiansen - Vejle Amts Aarbog - 1949
Den store bølge - Erindringsbilleder fra københavnske industriabejdspladser - Anders Laurbjerg - 2006 - BOG
Den store motorcykelbog - Hugo Wilson - 1995 - BOG
Den store øvelse - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1952:23/24
Den ulige kamp - Gordon Norrie - FV-Bladet - 1965:22
Der blev lagt mærke til DDK-soldaterne - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1954:21/22
Derfor gik det sådan 9. April - Bjørn Svensson - 1965 - BOG
Det bemærkes - Trænsoldaten - 1967:09-10
Det fynske "vinterfelttog" - Underofficeren - Medlemsblad for Dansk Underofficersforening af 1939 - 1950:05
Det ildsprudende MP - Det røde Betræk - 1963:07 (Juli)
Det motoriserede forsvar - Den militære motorskole. - F. M. Hilbert - Motor - 1956:23
Det motoriserede Rytteri - F. Alten - Gardehusaren - 1939-07-01
Det selvstændige Panserværn - A. M. Poulsen - Militært Tidsskrift - 1942
Det sensationelle come back - Jens Jessen - Klassisk Bil & MC - 1996:06
Deutscher Soldat auf erbeutetem Krad - Otto Kropf - Set 2012 - WWW
Die automatische Präzisions- und Einheitswaffe des modernen Schlachtfeldes (X) : Madsen-Maschinengewehre und Infanterikanonen, System Madsen - Halvor Jessen - 1938 - BOG
Die automatische Präzisions- und Einheitswaffe des modernen Schlachtfeldes IX - Madsen-Maschinengewehre und Infanteriekanonen System Madsen - Halvor Jessen - 1936 - BOG
Die Madsen Waffen - 1941 - BOG
Dragon- og forældredag i 1961 - set 2013 - WWW
Dronningens gobeliner fortæller Danmarkshistorie - 2003 - BOG
Dronningens Livregiment : perioden 1957-1997 fortalt i ord og billeder - 1997 - BOG
Du skal ud - Ole Grünbaum - 1988 - BOG
Dødskørsel på Nimbus - Torben Okkels - Nimbus tidende - 087
Efteraarskrigen i Jylland - Gardehusaren - 1935-11-01
Ekvilibrister - Det røde Betræk - 1964:07 (Juli)
En af hærens motorordonnanser - Folk og Værn - 1951:01
En berigtigelse - M. O. Ræder - Militært Tidsskrift - 1941
En dansk Militærafdeling gennem 325 Aar - Sjællandske nationale Regiment, Kronprinsens Regiment, Kongens Regiment, Kronens Regiment, 5. Bataillon - F. C. E. Mørch - 1939 - BOG
En dansk soldats eventyr - En militær mosaik i to dele - Mogens Wenzel Andreasen - 1967 - BOG
En fåreskindspels fortæller - Helle Hellmann - Politiken - 2005-05-14
En meget ung Nimbusfan i Næstved 1952 - Sten Weidinger - Nimbus tidende - 142
En menneskealders Danmark - Chr. P. Christensen - 1952 - BOG
En Motorcykel jeg aldrig glemmer - Mogens Dahl - set 2008 - WWW
En motorordonnans kørte forbi Oberst P.M. Digmann - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1956:04
En MP'er skal være vel afbalanceret - Det røde Betræk - 1961:04 (April)
Enzyklopädie des Motorrads - Marken - Modelle - Teknik - 1990 - BOG
Er De med - 1954 (set 2015) - WWW
Erindringer om Nimbus ved Forsvaret - et interview med Jeronimus Tellus - Kim Scholer - WWW
Et hundredårsminde : Garderforeningen i København 1885 - 25. august - 1985 - E. O. A. Hedegaard - 1985 - BOG
Et let motoriseret Batteris Sikring og hele Forhold som Led i kombinerede - specielt lebevægelige - Styrker af alle Vaaben - C. P. Thomsen - Dansk artilleri-tidsskrift - 1936:03
Et lille udsnit af køretøjerne der deltog i dette års Græsted Veterantræf - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - 2005:62
Facts & episodes - Jørgen Juncker-Jensen - 1981 - BOG
Fast i nød : Fynske livregiment 1614 - 1964 - Hans Henrik Jacobsen - 1964 - BOG
Feltambulancen - FTAMB, 1951 - 1951 - BOG
Feltudrustning for Enkeltmand - 1936 - BOG
Fem Aar - Indtryk og Oplevelser - Bind 1 - 9. april 1940 - 29. august 1943 - 1945 - BOG
Fin soldaterudstilling i Søgaard - Folk og Forsvar - 1953:05
Flere minder om Nimbus i forsvaret - Nimbus tidende - 109
Flyvevåbnets brand- & redningskøretøjer - Søren Rislund - 2000 - BOG
Flyvevåbnets Nimbusser i Libyen - Nimbus tidende - 121
Fodfolkets Kornet- og Løjtnantsskole 29. August 1943 og under interneringen - Peter Jepsen - 1995 - BOG
For fred i frihed i 50 år : Hjemmeværnsregion VI : 1949-1999 - 1999 - BOG
Forbindelsestjeneste i moderne krig - R. Ploug - Folk og Værn - 1943:02
Foreløbige Bestemmelser for Skydning med 20 mm M.K.M 1938, Rekylgevær fra Sidevogn og Panservognsmaskingevær ved Rytteriets uberedne Enheder - Cyklist-, Motorcyklist-, Skyts- og Panservognseskadroner - 1938 - BOG
Forlygter - Knud Jørgensen - Nimbus tidende - 4. årgang nr. 2
Forrige lørdag var en travl dag for bataillonens soldater - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1956:23
Forslag til lov om Hærens Ordning. Hærloven 1937 - 1937 - BOG
Forsvarets Dag - Kristeligt Dagblad - 1959-06-12
Forsvarsbogen - Folkets Bog om Landets Forsvar - 1941 - BOG
Forsvarsgalleriet - set 2014 - WWW
Forældredag i Aalborg - Det røde Betræk - 1965:08 (August-September)
Forældredagen - Jydske Meddelelser - 1965:03
Fotoalbum fra tiden som CBU i 1945 - set 2012 - WWW
Fotokavalkade: 25 aar med Nimbus - Nimbus-nyt - 1945:19-20
Fotomontage - Nimbus-nyt - 1940:03-04
Fotomontage - Nimbus-nyt - 1941:07-08
Fra Amager til Korsika - Nimbus-nyt - 1950:Foraar
Fra CBU-korps til beredskabskorps : 1938-2004 - 2013 - BOG
Fra forsvarsdagene i Køge - 30. - 31. Maj 1959 - Kontakt og Velfærd - 1959:04
Fra Græsted Veterantræfs hjemmeside - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - 2007:69
Fra sabel og karabin over maskinkanon og rekylgevær på motorcykel… - Kentaur - Panservåbnets blad - 1968:04
Fra Stafette knallert til Nimbus ordonnans - Leif Petersen - Touring Nyt - 2004:07
Fra Træffet ved Fyns Militærhistoriske Samling - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - 2008:75
Fremmedlegionær og dansk oberst - Oberst Carl Engholms erindringer i Krig og fred 1913 - 1979 - Carl Engholm - 1996 - BOG
Frikorps Danmarks Nimbusser - Nimbus tidende - 106
Frikorps Danmarks Nimbusser - Nimbus tidende - 116
Frikorps Danmarks Nimbusser - Nimbus tidende - 118
Frikorps Danmarks Nimbusser - Nimbus tidende - 120
Frikorps fræseren - Jens Jessen - BT - 1999-11-27
Fynske Livregiment - Henning Julius - set 2013 - WWW
Fynske Livregiment - 375 år - Jubilæum 17. November 1989 - 1989 - BOG
Fynske Livregiment : 350 års jubilæum 17. November 1964 - 1964 - BOG
Førerløs Nimbus - WWW
Første C.B.U. udlagt i Herning som midtjysk Udrykningskolonne - Luftværnstidende - 1941:01
G.H.R.s motoropvisningshold - Gardehusaren - 1959:10
Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-45 - 2002 - BOG
Garagemesterens håndbog - 1962 - BOG
Gardehusaren - Gardehusaren - 1939-03-01
Gardehusarkasernen den 29. august 1943 - Anders D. Henriksen - 1993 - BOG
Gardehusarregimentet 1962 - 1987 - 1987 - BOG
Gardehusarregimentet gennem 200 år - 1962 - BOG
Gardehusarregimentet gennem 25 Aar - 1912 - 37 - Med et Resumé af Regimentets Historie fra 1762 - 1912 - Alf Giersing - 1937 - BOG
Gardehusarregimentet GHR - WWW
Gardehusarregimentets udadvendte aktiviteter - Set 2012 - WWW
Garderhusarerne 9 . april - Nimbus tidende - 126
General Bennikes besøg - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1951:18
Generalinspektøren for forsyningstropperne besøgte Kommandoet - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1955:06
Generalinspektøren for forsyningstropperne inspicerer miliærpolitiet - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1953:25
Glimt fra besættelsestiden 1940 - 1945 - 1986 - BOG
Glimt fra Hær og Flaade : 27 - 1950 (set 2015) - WWW
Glimt fra Hær og Flaade : 30 - 1950 (set 2015) - WWW
Glimt fra Hær og Flaade : 32 - 1951 (set 2015) - WWW
Glimt fra Hær og Flaade : 35 - 1951 (set 2015) - WWW
Glimt fra kontaktdagen - Dresseret MC - Trænsoldaten - 1971:02
Gloria finis - Prinsens Livregiment 1657-2005 - 2005 - BOG
Glostrup Brandstation. 1943. 10.10. Brandsprøjter, motorcykler m.m. - Set 2011 - WWW
Glostrup Brandstation. 1943. 10.10. Nimbus, brandsprøjte m.m. - Set 2011 - WWW
Gobeliner til Danmarks Dronning - Bjørn Nørgaards Danmarkshistorie på Christiansborg vævet i Manufactures nationales des Gobelins et de Beauvais - 2000 - BOG
Gode priser på auktion - Beredskabsstyrelsen solgte ud på auktion i Hammel - Jens Jessen - Klassisk Bil & MC - 2001:01
Grundbog for hærens menige - 1974 - BOG
Grundbog for hærens menige - Den danske soldat - 1968 - BOG
Grundbog for menige, Hæfte 8 - Hærens Historie, - 2, udgave - 1981 - BOG
Grænsen i 75 år - 1920 - 1995 - 1995 - BOG
Hærens mc-opvisning - John Staehr - Set 2012 - WWW
Historic military vehicles directory - Bart H. Vanderveen - 1989 - BOG
Historien om Flyvevåbnet - Hans A. Schrøder - 1990 - BOG
Historier om soldatertiden ved 1. REG i årene 1956-58 i Farum og Høvelte : fortalt til, samlet, skrevet og udgivet af en alvorlig SG, de kaldte "Bror Kanin" - Bror Kanin - 2012 - BOG
Historiske billedsamlinger - WWW
Hitler's Blitzkrieg enemies, 1940 : Denmark, Norway, Netherlands & Belgium - Nigel Thomas - 2014 - BOG
Hjemmeværnsøvelse på Samsø i dagene 12-13/6 1948 - 1948 - WWW
HMAK 400 års jubilæum - 2002 - BOG
Hold 21 viser deres kunnen på MP skolen - Det røde Betræk - 1959:07 (Juli)
Holger Funder - Dansk Røde Kors, krigen og konvojerne - Stine Btisch-Larsen - 2006 - BOG
Huskebog til Brug i Felten, ved Øvelser og Krigsspil (Koefoeds Huskebog) - H. H. Jørgensen - 1936 - BOG
Hvad skete der ved Kommandoet 1955! - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1955:16
Hvem Hvad Hvor - Politikens Aarbog - 1942 - 1941 - BOG
Hvem Hvad Hvor - Politikens Aarbog - 1948 - 1947 - BOG
Hvem Hvad Hvor - Politikens Årbog - 1952 - 1951 - BOG
Hvem Hvad Hvor - Politikens årbog - 1968 - 1967 - BOG
Hvem hvad hvor - Politikens Aarbog - Universaludgave 1934 - 48 - 1948 - BOG
Hvorfor har forsvarsviljen forladt det danske folk - Halvor Jessen - 1942 - BOG
Hær og Hjemmeværn - Folk og Forsvar - 1953:06
Hæren : 400 års danmarkshistorie - 2014 - BOG
Hæren der ikke maatte kæmpe - Den danske Hærs forhold gennem Nedrustning over 9. april 1940 og 29. august 1943 til befrielsen - P. M. Norup - 1945 - BOG
Hæren udrangerer danske motorcykler - Det røde Betræk - 1967:02 (Februar)
Hæren valgte Nimbus, fordi den var bedst - Torben Okkels - Klassisk Bil & MC - 1995:05
Hærens [og Flyvevåbnets] Motorkøretøjtjeneste. 18. Hefte. - 1950 - BOG
Hærens Feltudrustning - 1940 - BOG
Hærens Materielkommando - 375 år: AUG 1602 - AUG 1977 - Frank Pedersen - 1977 - BOG
Hærens Materielkommandos nordjyske parkområde holdt auktion over udtjent materiel, bl.a. 23 Nimbus motorcykler - Mogens Anthonsen - WWW
Hærens motorcykler - Kim Hartvig Sørensen - 2014 - BOG
Hærens Motorisering - Tage Hansen - Dansk artilleri-tidsskrift - 1941:03
Hærens motorisering og genopbygning 1943-1950 - Claus H. Bonnesen - 2008 - BOG
Hærens Værn mod Panservogne - Vort Værn - 1936:11
Hær-lærebog med Nimbus - Sten Weidinger - Nimbus tidende - 146
I fuld fart mod kamp. - Torben Okkels - Klassisk Bil & MC - 1995:05
I kamp for Danmark : danske skæbner i 2. Verdenskrig - Sven Arvid Birkeland - 2013 - BOG
I kongens klæ'r - 1954 - VIDEO & LYD
I tyske Lænker : Billeder fra Danmark under Besættelsen - 1945 - BOG
I vinterly på »Høvdingsgård gods« - gardehusarernes 6. eskadron i snevejr på Stevns i 1953 - Allan Kløve Nyborg - WWW
I. BTN Danske Livregiment 1963-66 - set 2013 - WWW
Illustration til artikel om maskingeværkompagniernes ombevæbning til 20 mm kanoner. - Militært Tidsskrift - 1936
Ingeniørregimentet 1880 - 25 juli - 1955 - Niels Maare - 1955 - BOG
JDR Træf 2007 - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - 2007:72
Jeeps til freden og fra Krigen - Jens Jessen - Klassisk Bil & MC - 2004:02
Jeg skal ind som soldat - Politikens håndbog for værnepligtige - 1958 - BOG
Jubilarstævnet i Ryvangen - Trainposten : Medlemsblad for Jyske Trainregiments soldaterforening - 1957:01
Jydske Dragoner 1679 - 1979 - 1979 - BOG
Jydske Dragonregiment 1679 - 1954 - Aage Jansen - 1954 - BOG
Jydske Trainregiment : gæste- og forældredag 26. juni 1960 Padborglejren - 1960 - BOG
Jyllands landforsvar fra 1901 til 1940 : en studie på langs af planlægningen samt en vurdering af denne planlægnings forhold til den politiske hensigt med forsvaret - Michael Hesselholt Clemmesen - 1981 - BOG
Jyske Luftværnsregiment fra hold JUL 1962 og frem - Kurt Fohlmann - set 2009 - WWW
Jyske Trænregiment - WWW
Jyske Trænregiment 1951 - 1976 - 1976 - BOG
Jyske Trænregiment Hvorup kaserne - set 2013 - WWW
Kakkelovnsrør ved Artilleriet - Nimbus tidende - 127
Kampen i Sønderjylland - Oplevelser og indtryk i dagene omkring 9. April 1940 - P. F. L. B. Hintz - FV-Bladet - 1990:120
Kampen ved Hokkerup den 9. april 1940 - Aksel Pontoppidan - 1950 - BOG
Kampene i Haderslev 9. april 1940 - Sigvald Eising - 1995 - BOG
Kastellet den 9. april 1940 - Michel Boucheny - 2010 - BOG
Kendt og kender alle - Portræt af en ildsjæl - Villy Poulsen - Klassisk Bil & MC - 2008:03
Klar til eskortering - Det røde Betræk - 1959:11 (November)
Kolonnekørsel i Mørke m.m. - Tage Hansen - Dansk artilleri-tidsskrift - 1942:04
Kongens fodregiment - 1961 (set 2015) - WWW
Kongens Jyske Fodregiment - WWW
Kongerevyen på Tirstrup Flyveplads 1948 - WWW
Kongevagt og frihedsværn - glimt fra Livgardens 300-aars dag - 1958 - BOG
Konstabel i forsvaret - 1962 (set 2015) - WWW
Kriegserfahrungen mit der 2 cm MADSEN Maschinenkanone unter den Kämpfen an der Südgrenze Dänemarks am 9. April 1940 - 1940 - BOG
Krigen i Billeder - Fra Lynkrig til Atomkrig - 1945 - BOG
Krigens Dagbog - anden Verdenskrig i Billeder og Tekst - paa Grundlag af Arne Moldkjærs Manuskript " Min Krigsdagbog - Bind 1 - 1946 - BOG
Krigserfaringer med 20 mm Madsen-kanoner i Kampene ved Danmarks Sydgrænse den 9. April 1940 - 1940 - BOG
Krigserfaringer med 20 mm Madsen-kanoner i Kampene ved Danmarks Sydgrænse den 9. April 1940 - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - 2003:51
Krigserfaringer med Madsen 20 mm MK - Nimbus tidende - 116
Køretøjer i den danske hær 1945-2005 - Henrik Teller - 2007 - BOG
Kørselsundervisning på MP-skolen i Jægersborg - Det røde Betræk - 1959:09 (September)
Landet rundt - Klubaften på Broskolen d. 14. Januar 2004 - Bo H. Jørgensen - Veteranen - Danmarks veteran-motorcykleklub - 2004:01
L'arme automatique de précision et de type uniforme du champ de bataille moderne (XIII) - Armement et organisation d'un Regiment d'Infanterie moderne - Halvor Jessen - 1950 - BOG
Lastbilerne - vejens arbejdsmænd - Jens Jessen - 2005 - BOG
Lasten-Gespanne -Transport auf drei Rädern - Martin Franitza - 1993 - BOG
Legende ved et tilfælde - Flemming Bjerg - WWW
Lejren ved Værløse Flyvestation 1934 - 84 - Knud Bødker - 1984 - BOG
Let og sej BSA afløser Nimbus - N. Bach - Jydske Meddelelser - 1968:03
Livet i Danmark 1937 - 1942 - Gemt og Glemt i Alvor og Skæmt - Bind 1 - Axel Kjerulf - 2. Udgave, 1969 - BOG
Livet i Danmark 1937 - 1942 - Gemt og Glemt i Alvor og Skæmt - Bind 1 - Axel Kjerulf - 1947 - BOG
Livgarden gennem 300 aar - 1958 - BOG
Livgarden gennem 300 aar - Anden à jourførte udgave - 1966 - BOG
Livregimentet træner til tattoo - set 2013 - WWW
Lærebog for Civilbeskyttelsesmandskabet - 1943 - BOG
Lærebog for Fodfolkets Korporalskoler - Udrustning og Train - 1941 - BOG
Lærebog for forsyningstroppernes befalingsmandsskoler. Udkast. Hovedlinier for transport- og forsyningstjeneste under feltforhold - 1953 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - 1. Del - Fælles for alle Våben - 1954 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - 1. Del - Fælles for alle Vaaben, Korps og Afdelinger - 1952 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - 1. Del - Fælles for alle Vaaben, Korps og Afdelinger - 1950 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - Fælles for alle Våben - 1958 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - Fælles for alle Våben - 1960 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - I. Del - Midlertidig Udgave - Fælles for alle Vaaben, korps og afdelinger - 1948 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - II Del - For motoriseret Feltartilleri - 1938 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - II Del - For motoriseret Feltartilleri - 1940 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - II Del - For Motortrainet - 1941 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - II Del - For Motortrainet - 1946 - BOG
Lærebog for Hærens Menige: I. Del - Midlertidig Udgave - Fælles for alle Vaaben, korps og afdelinger - 1946 - BOG
Lærebog for hærens sanitetspersonel - 1958 - BOG
Lærebog for hærens sanitetspersonel - 1955 - BOG
Lærebog i Hærorganisation - Udarbejdet til Brug for Specialklassens Generalstabskursus m. fl. - Bd. 1 - Hærens Tilvejebringelse, Uddannelse og Organisation - P. M. Norup - 1941 - BOG
Lørdag 11,57 - 1957 (set 2015) - WWW
Madsen rekylgevær - Nimbus tidende - 111
Madsen, DISA og Nimbus - Nimbus tidende - 116
Mand og Motor i moderne Krig - R. Ploug - M.O.F.Posten - 1942:02
Maskinkanoner 1933 - 1940 - 1933-1940 - BOG
Materielbekendtgørelse Nr. 24 (1936 - Nr. 36 (1939). 1939. - 1939 - BOG
Materielbekendtgørelse Nr. 37 (1939) - Nr. 48 (1940). 1940 - 1940 - BOG
MC-træningskørsel - Det røde Betræk - 1963:01 (Januar)
Med kurs mod NATO - Den danske Brigade - Det danske Kommando - Tyskland 1947-1958 - Danske soldaters tjeneste i Tyskland - Besættelsestropper - NATO-styrker - Arne Mosgaard - 1997 - BOG
Med Nimbus i kamp for Danmark - Jens Jessen - VeteranPosten - Klassisk Bil & MC - 2010:04
Menig 311’s ødelagte Maskine. Motorcykel - WWW
Menig 361085 i tjeneste på Flyvestation Skrydstrup i sommeren 1959 - Jørgen Madsen - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - 2005:64
Midt i en brydningstid - Historien om det sønderjyske grænseværn: Fodfolkspionerkommandoet - Knud Timmermann - 1994 - BOG
Military Motorcycles - David Ansell - 1985 - BOG
Military motorcycles of World War 2: All makes from Europe, Russia, Japan and The USA 1939-1945 - Roy Bacon - 1985 - BOG
Militær - Nimbus tidende - 069
Militær - Nimbus tidende - 081
Militær - Nimbus tidende - 123
Militær - Nimbus tidende - 077
Militær - Thomas Nielsen - Nimbus tidende - 077
MILITÆR NIMBUS 1956 - Bilhistorisk tidsskrift - 1969:19 - ANNONCE
Militær Nimbus m. tilbehør - Nimbus tidende - 111
Militær Nimbus vender hjem fra USA - Nimbus tidende - 107
Militær nr. plade, tysk - Nimbus tidende - 082
Militæret, F&N's største kunde - Nimbus tidende - 116
Militærnimbus - Nimbus tidende - 016
Militærnimbus - Nimbus tidende - 016
Militærnimbus - Knud Jørgensen - Nimbus tidende - 026
Militærnimbus, 2. verdenskrig, søges - Lidt historie - Nimbus tidende - 033
Militærnimbus, 2. verdenskrig, søges - Lidt historie - Nimbus tidende - 033
Militærnimbusser i USA - Nimbus tidende - 130
Militærpoliti i Tyskland - Erik Løvenvig - WWW
Militærpolitiets historie - E. O. A. Hedegaard - 1972 - BOG
Mindebog for 21. Bataillon - Vinterholdet 1950-51 - 1951 - BOG
Minder fra 6. Militær Politi Kompagni - Ib Jørgensen - Det røde Betræk - 2002:10
Minder fra Befalingsmandsskolen i Næstved - Vinteren 1935/36 - Gardehusaren - 1948:03
Minder fra soldatertiden : 7. art. afdeling årgang 1951. Udgivet ved hjemsendelsen den 25. april 1952 - 1952 - BOG
Mine oplevelser og indtryk som lejrkommandant på Søgård i dagene omkring den 9. april 1940. - P. F. L. B. Hintz - Sønderjysk Månedsskrift - 1990
Miodtjyske CF-kolonne gennem 40 år - 1941 - 1. Sept - 1981 - 1981 - BOG
Mit liv som motorcyklist - Leif Petersen - WWW
Moderne Fodfolk i Forsvar og Angreb - Halvor Jessen - Militært Tidsskrift - 1938
Modstandsmandens datter - Anders J. Sørensen - 2009 - BOG
Montgomery på besøg - Folk og Værn - 1951:04
Moralske stærke folk : Motorordonnanserne - De danske Lotter - 1954:10
Mortorordonnansuddannelsen og Hjemmeværn - S. Wedell-Wedellsborg - Militært Tidsskrift - 1947
Motorcyklen - den moderne Hest - Palle Huld - Drengebladet - Ugeblad for Ungdommen - 1936:35
Motorcyklen i politiets tjeneste - Erik Kristoffersen - Årskrift / Politihistorisk selskab - 1990
Motorcyklisterne bedes melde sig! - Alf Giersing - Gardehusaren - 1936-07-01
Motorcyklistkompagni på March - Dansk militært Maanedshæfte : Hær og Flaade - 1942:09
Motorholdet klar til kolonnekørsel - Dragonavisen - 1964:(03) Feb
Motorisering I - Tage Hansen - Dansk militært Maanedshæfte : Hær og Flaade - 1942:08
Motorkolonne - Vor Hær - 1956:02
Motorordonansmærke - WWW
Motorordonnans fra Jydske Dragonregiment - WWW
Motorordonnans Korpset : 1911-1936 - V. L. U. Gyth - 1936 - BOG
Motorordonnanskorpset - Fanen afleveres - Danske Soldater - 1937:11
Motorordonnanskorpset 1911 - 1937 : 1 - 6 - set 2013 - WWW
Motorskolen : Et særpræget led i forsvaret - De danske Lotter - 1957:08
MP på øvelsesområdet - Vor Hær - 1959:12
MP'erne : Soldaten i rødt og hvidt - De danske Lotter - 1958:03
MP-eskorte (MP-skolen) - Det røde Betræk - 1964:04 (April)
MP-eskorte af de tyske styrker i Randers under manøvren - Det røde Betræk - 1965:04 (April)
MP-korporaler i formationskørsel - Det røde Betræk - 1963:06 (Juni)
Mumieskuffen - Vincent Lind - 1993 - BOG
MUT, værnepligtige Nimbusser - Nimbus tidende - 106
Månedens Portræt: Erling Holm - Veteranen - Danmarks veteran-motorcykleklub - 2006:04
Natogeneral Sugden inspicerer militærpolitiet - Det røde Betræk - 1958:04 (April)
Nerups hjemmeside - Henning Nerup - set 2009 - WWW
Nimbus - Danmarks Motor Cykle - Kentaur - Panservåbnets blad - 1955:01 - ANNONCE
Nimbus - Danmarks Motorcykle - billigst i det lange løb - Skandinavisk motor-journal -
Teknisk tidsskrift for automobil- og motorcyclesport - 1955:02 - ANNONCE
Nimbus - i sort-hvid og farver - Jens Jessen - 2011 - BOG
Nimbus - menneskene og teknikken - 2000 - BOG
Nimbus d. 9. April - Peter Refshauge - Nimbus tidende - 024
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 1 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 10 - Th. Christesen - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 11 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 12 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 2 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 3 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 4 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 5 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 6 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 7 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 8 - WWW
Nimbus i krig - Klassisk Bil & MC - 2010:05
Nimbus i Nærum - Knud Jørgensen - Vintage Nyt - 2010:481
Nimbus i vandet - Nimbus tidende - 111
Nimbus kommer igennem - Motor-magasinet (1954-) - 1958:06
Nimbus med maskinkanon på museum i Aalborg - Sten Weidinger - Nimbus tidende - 153
Nimbus med sidevogn - Knud Jørgensen - 1991 - BOG
Nimbus med sidevogn og Madsen MG - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - 2008:75
Nimbus Motorcycle - WWW
Nimbus motorcyklen i den danske Hær - Tage Hansen - Motor - 1943:10
Nimbus Motorcyklen i den Danske Hær - Tage Hansen - Nimbus-nyt - 1943:13-14
Nimbus skrøner - udvalgte historier - om motorcyklen som motoriserede danskerne - Allan Kløve Nyborg - 2003 - BOG
Nimbus til Jugoslavisk militær - Nimbus tidende - 050
Nimbus til Jugoslavisk militær - Knud Jørgensen - Nimbus tidende - 024
Nimbus ved Hærens Flyvertropper - Nimbus tidende - 127
Nimbus'en - Det røde Betræk - 1967:02 (Februar)
Nimbus-legender - Allan Kløve Nyborg - 2004 - BOG
Nimbus-Motorcyklen i Luftværnets tjeneste (C.B.U.) - E. S. Ringheim - Nimbus-nyt - 1943:15-16
Nimbus-nørderi gennem 3 årtier - Jørgen Kjær - VeteranPosten - Klassisk Bil & MC - 2011:08
Nimbusordonnans - Nimbus tidende - 106
Nimbus-ordonnans bag fjendens linier - Sten Weidinger - Nimbus tidende - 145
Nimbusser på jernbanevogn - Det røde Betræk - 1963:11 (November)
Nimbusser ved Skytseskadron - WWW
Norm for Hærens Forsyning med Materiel - 1941 - BOG
Norsk (ny) militærnimbus - Nimbus tidende - 074
Norske militærnimbusser - Nimbus tidende - 052
Noter om øvelsen - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1951:24/25
Ny motorcykel taget i brug - Dragonavisen - 1968:(04) April
Ny motorcykler i hæren - HTK Kontakt - 1965:02
Nyt fra Trænmuseet - Jydske Meddelelser - 1969:01
Nyt fra Trænmuseet og Det militære Vognmuseum - Jydske Meddelelser - 1969:04
Nyt om Nimbus i tysk krigstjeneste - Jens Jessen - VeteranPosten - Klassisk Bil & MC - 2010:05
Nørrejydske Artilleriregiments forældredag - Ib Rahbek-Clausen - set 2011 - WWW
Nørrejyske Artilleriregiment - Set 2015 - WWW
NØRREJYSKE ARTILLERIREGIMENT 2 Batteri/9A.A. VESTERALLE ÅRHUS/NYMINDEGAB 1967-1968 - set 2013 - WWW
Odins hvisken - øjeblikke af Danskernes historie - Bind 4 - Bro fra kyst til kyst - Kåre Bluitgen - 2003 - BOG
Og ingen ved hvordan det går - Roman om besættelsestidens Danmark - Claes Johansen - 2001 - BOG
Oksbøllejren gennem 50 år - 1979 - BOG
Om Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - 2008:76
Om dansk rytteri 1932 - 1940 - Per Finsted - WWW
Om dansk rytteri 1932-1940, Del 4 - Supplement 2 - Per Finsted - WWW
Om pansrede og lette Tropper - F. Alten - Militært Tidsskrift - 1937
Om rytteriets panservogne - F. Alten - Vort Værn - 1938:11
Operation Weserübung. - Henrik Skov Kristensen - Sønderjysk Månedsskrift - 1990
Opvisning af Jydske Dragonregiments motorordonnanskorps - Folk og Værn - 1952:04
Opvisning på MP-skole - Det røde Betræk - 1962:07 (Juli)
Ordonnans på Nimbus - WWW
Organisation af 20 mm Enheder ved Felthæren - A. E.Vognsgaard - Militært Tidsskrift - 1941
Orientering og vejledning vedrørende fodfolksbataillonens sammensætning og lette våben. Omskoling 1951 - 1951 - BOG
Paknings- og Udrustningsbestemmelser For Forsyningstropperne. 1961 - 1961 - BOG
Pakningsregulativ for en Ambulance og for en Ambulancereserve - 1935 - BOG
Pansertroppernes befalingsmandsskoler (Rytteriets befalingsmandsskoler) gennem 100 år - 1968 - BOG
Pause under forårsmanøvre på Fyn 1959 - WWW
Peter's Home Page - Peter Aarøe - set 2010 - WWW
Pipsens Galleri - set 2008 - WWW
Planlægning af det sjællandske landforsvar 1922-1940 - Ole Isgaard Olsen - 1987 - BOG
På jagt efter grønne Nimbus motorcykler - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - 2010:86
Paa rekognosering - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1953:25
På vagt for Livgarden - Garderbladet - 1955:01
På vej til deltagelse i manøvren - Det røde Betræk - 1961:11 (November)
Paa vej til Sennelager - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1957:24
Rapport om Kampene ved Lundtoftbjerg og Syd for Aabenraa den 9' April 1940 - Ib Böcher-Frederiksen - 1941 - BOG
Redning fra Ragnarok - Jørgen H. Barfod - 1983 - BOG
Reglement for krigssanitetstjenesten ved fodfolket - 1955 - BOG
Reglement for Militærpolitikompagniet - 1961 - BOG
Reglement for rytteriet - Motorcyklisteskadronen - 1938 - BOG
Reglement for rytteriet - Skytseskadronen - 1942 - BOG
Regn og rusk i Rindsholm - Jørgen Kjær - VeteranPosten - Klassisk Bil & MC - 2009:10
Reisler soldater - Motorordonnans - Per Finsted - set 2009 - WWW
Rekrut 67 - Petersen - 2003 (1952) - VIDEO & LYD
Reptilicus - 2003 (1961) - VIDEO & LYD
Riffelsyndikatets arkiver - Claes Johansen - 2008 - WWW
Ringriderfesten - Sønderborg Ugeavis - 2003-05-24
Ryttervagten i sin nye Skikkelse - Gardehusaren - 1942:Oktober
Sanitetstjeneste - Trainsoldaten - Medlemsblad for Trainsoldaterforeningen - 1956:08
Schweinhund - Ludwig Josuwa Hans Zierau - 1993 - BOG
Se lige ud! - værnepligten til debat - 1999 - BOG
Seeking Military transport pictures - set 2013 - WWW
Siden sidst - Folk og Værn - 1951:08
Siden Sidst - Nimbus Motorcyklen er atter på det danske Marked - Motorbladet: medlemsblad for: Danmarks Motorunion - 1934:16
Sjællandske Livregiment - 375 år - 1614 - 1989 - 1989 - BOG
Sjællandske Livregiment gennem 350 år - 1964 - BOG
Sjællandske Parkområde. Spko Nyt : Særnummer Juli 1977 - 1977 - BOG
Sjællandske Telegrafregiment - WWW
Sjællandske Telegrafregiment/Hærens Signalskole 1951-1986 : Teleposten's jubilæumsnummer OKT. 1986 - 1986 - BOG
Sjællandske Trænregiment - 1991 - BOG
Skemaer over feltudrustning m. v. for bataillonsenheder - 1955 - BOG
Skemaer over feltudrustning m. v. for lokalforsvarsbatailloner - 1954 - BOG
Skemaer over feltudrustning m. v. for regimentsenheder - 1952 - BOG
Skilteafmærkning - Det røde Betræk - 1962:10 (Oktober)
Skilteafmærkning - Det røde Betræk - 1962:10 (Oktober)
Skyggens historie : en modstandsmand fortæller - Robert Lassen - 2009 - BOG
Skytseskadroner - Poul Boye Larsen - Dragonavisen - 1993:01
Slangerup under besættelsen 1940-1945 - 1983 - BOG
Sløring af Nimbusser - Det røde Betræk - 1959:01 (Januar)
Små slag - Claes Johansen - 1990 - BOG
Soldat i Fruens Bøge og i Albanigade - Erindringer fra min soldatertid 1941-42 - Carlo Thorbjørn Sørensen - Odense Bogen - 1994
Soldat i Itzehoe 1951 - Gunnar Hønborg - Set 2013 - WWW
Soldat i Viborg 1865 - 1965 - Aage Bonde - 1965 - BOG
Soldat Mejer - 50 måneders tjeneste ved Slesvigske Fodregiment - Holger Mejer - 2003 - BOG
Soldater og befolkning i Kværs- Tørsbøl den 9. april 1940 - Peter Petersen - Sønderjysk Månedsskrift - 1981
Soldaterkammerater på bjørnetjeneste - 1968 - VIDEO & LYD
Soldaterkammerater rykker ud - 1959 - VIDEO & LYD
Soldaterne den 9. april 1940 - Kay Søren Nielsen - 1990 - BOG
Soldaterne den 9. april 1940 - Kay Søren Nielsen - 2010 - BOG
Specialuddannelse i Evakuering - Civilforsvarsbladet - 1952:01
Spillemandens krig - besættelse og modstandsvilje - Erik Juul Clausen - 2005 - BOG
Spærretid - Hverdag under besættelsen - 2005 - BOG
Stabskompagniet - A.G.R. Oppermann - Underofficeren - Medlemsblad for Dansk Underofficersforening af 1939 - 1942:09
Stabskompagniet II - A.G.R. Oppermann - Underofficeren - Medlemsblad for Dansk Underofficersforening af 1939 - 1942:10
Statens civile Luftværn 1938-1949 : II : Tjenestegrenene. CBU-korpset. Egenbeskyttelsen - 1949 - BOG
Strandede plan(t)er om ny dansk militær motorcykelproduktion - Claes Johansen - 2007 - WWW
Stuur nummer! - Trainposten : Medlemsblad for Jyske Trainregiments soldaterforening - 1957:08
Svend Aage Engstrøm er død 100 år gammel - Jens Jessen - VeteranPosten - Klassisk Bil & MC - 2010:01
Søgårdlejren 50 år - Lejren ved grænsen tog sin tørn - Flensborg Avis - 1985-01-19
Sønderjylland 9. April 1940 - 1941 - BOG
Sønderjylland under krig og besættelse 1949 - 1945 - 2003 - BOG
Sønderjyllands historie : Bind 2 : Efter 1815 - 2009 - BOG
Sønderjyske billeder - set 2014 - WWW
Saadan kom de Hjem fra tyske Koncentrationslejre - Kaj Kjerulf-Jensen - 1945 - BOG
Tattoo på Nimbus (pyramidebillede) - Nimbus tidende - 127
TCP i "atomkrigen" - Det røde Betræk - 1960:01 (Januar)
Telegrafen's krønike - 1998 - BOG
Telegraftropperne - Bind 1 - H. K. Borrits - 1986 - BOG
The Danish Army on April 9th, 1940, Part 1 - Per Finsted - WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Part 2 - Per Finsted - WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Part 3 - Per Finsted - WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Supplement to Part 1 - Per Finsted - WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Supplement to Part 2 - Per Finsted - WWW
The illustrated history of military motorcycles - David Ansell - 1996 - BOG
The new illustrated encyclopedia of motorcycles - 2002 - BOG
The Observer's military vehicles directory - from 1945 - Bart H. Vanderveen - 1972 - BOG
The Observer's army vehicles directory to 1940 - Bart H. Vanderveen - 1974 - BOG
The Sidecar - a history - Geoff Brazendale - 1999 - BOG
The ultimate motorcycle book - Hugo Wilson - 1993 - BOG
Tid til forandring - Christian Juhl - set 2010 - WWW
Tillæg til Lærebog for Hærens Menige II. Del for Fodfolket - Felttjeneste og Fægtning Cyklist- og Motorcykliststyrker - 1940 - BOG
Tjenesten i Artilleristabe - C. P. Thomsen - Dansk artilleri-tidsskrift - 1939:03
To gode gamle fladjernsraketter - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - 2004:58
Trafikkontrol med Nimbus - Vor Hær - 1960:04
Træk af Hjemmeværnets historie - set fra hjemmeværnsdistrikt 66 - Søren Østergaard - set 2012 - WWW
Tønder 750 : Grænse- Og Garnisonsbyen - 1993 - BOG
Uddannelse af motorcykelordonnanser - O. Stenkov - Militært Tidsskrift - 1946
Uddannelsesbestemmelser m.v. for Feltambulance under genindkaldelsen 1956 - 1956 - BOG
Uddannelsesbestemmelser m.v. for Feltambulance under genindkaldelsen 1957 - 1957 - BOG
Uddrag af oberstløjtnant E. Kraghs Den faglige Tjeneste - E. Kragh - 1950 - BOG
Udkast til håndbog for hærens motorførere - Nimbus motorcykel - 1951 - BOG
Udkast til reglement for rytteriet - Skytseskadronen - 1941 - BOG
Udklipsark: Danmarks Hær og flaade - Per Finsted - WWW
Uheld i held - Det røde Betræk - 1960:05 (Maj)
Vagn Petersen - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - 2009:77
Ved forenede kræfter - forsvarets øverste militære ledelse - forsvarschefsembedet og forsvarets udvikling 1950-2000 - 2000 - BOG
Vejledning i Ambulanceøvelser og Ambulancetjeneste - 1936 - BOG
Vestvolden og Nordfronten : Danmarks største fæstningsanlæg - Jesper Asmussen - 2013 - BOG
Veteran Frilev Sieg´s hjemmeside - Frilev Sieg - set 2008 - WWW
Veteranen fra Ballerup - Nicholas Lundgard - Feltpost : Magsin for Totalforsvarsregion København - 2009:08
Vi besøger et motorteorilokale model 1957 - Trainposten : Medlemsblad for Jyske Trainregiments soldaterforening - 1957:07
Vi så tyskerne komme - Paul Werner Egelund - Dragonavisen - 1993:06
Vinterkrigen på Fyn - Folk og Værn - 1950:03
Vinterkørsel på Motorcykel - O. Stenkov - Militært Tidsskrift - 1947
Vor Hær i Krig og Fred - Bind 2 - Arne Stevns - 1943 - BOG
Vores soldatertid - Ole "Pløk" Nielsen - Set 2012 - WWW
Vores soldatertid - Kurt Larsen - Set 2012 - WWW
Vores soldatertid - Ole Nielsen - Set 2012 - WWW
Værløselejren under besættelsen 1940-45 - 2003 - BOG
War experience with Madsen machine guns, calibre 20mm in the combats on the south frontier of Denmark, on April 9th, 1940 - 1940 - BOG
ØHG-løbet - Vintage Nyt - 2002:398
Øjenvidner til besættelsen : danskere beretter om hverdag og krig 1940-45 - 2011 - BOG
Øst-, Vest- og Sydjylland - Fra Århus til Tønder - Sesams Museumsguide - Jytte Ortmann - 2003 - BOG
Øvelse Thyland - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1954:21/22
Øvelse under omskoling - Det røde Betræk - 1960:01 (Januar)
Øvelse ved Laurbjerg 1940 - WWW
Aabenraa bys historie - Bind 3 - 1864-1945 - 1974 - BOG
Årene efter besættelsen - O. A. Olsen - 1979 - BOG
Årets største begivenheder i billeder - "Den danske kamp" - Året 1940 - 43 - Carl Næsh Hendriksen - 1964 - BOG
Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre