Moralske stærke folk : Motorordonnanserne
De danske Lotter ISSN: 0011-6602 - 1954:10 - side 8 - 10
Om Hjemmeværnets motorodonnanser og Hjemmeværnskompagni 6033 i særdeleshed. Foto af motordonnans-ekvipage (civil)


EMNER:
Forsvaret, Hjemmeværnet, motorordonnans,
Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre