Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
motorordonnans findes beskrevet i flg. artikel/bog:

Det danske hjemmeværn : jubilæumsværket - 1959 - BOG
- og saaledes maatte det gaa - A. Hartz - 1945 - BOG
"Forår 65" blev dragonernes krig - Dragonavisen - 1965:(04) Marts
1 danske livregiment (Alle årgange) - WWW
1. Trænbataljon 1880 - 1. November 1980 - 1980 - BOG
10 mand høj på samme motorcykel - WWW
10. FEBRUAR 1937 - 31. DECEMBER 1940 : DAGLIGT LIV VED REGIMENTET - Søren Sørensen - set 2014 - WWW
10. FEBRUAR 1937 - 31. DECEMBER 1940 : DAGLIGT LIV VED REGIMENTET - Søren Sørensen - set 2014 - WWW
1958 Dragon SØSTERHØJ - Aksel Madsen - set 2013 - WWW
1967 4 KVGESK/II GHR i Tyskland sammen med en OPKDEL fra 5 OPKESK - set 2013 - WWW
2. Verdenskrig oplevet fra en nordsjællandsk stationsby - Henning Andersen - 1994 - BOG
2000 gav tilslutning til årets forældredag - Dragonavisen - 1966:(07) Juni
Afdelingernes sanitetsformationer - 1953 - BOG
Alter ego - Kaare Scheuer Pedersen - 2010 - BOG
AVEDØRELEJREN-1961-63 - Ole Olsen - set 2013 - WWW
Bankmandens Nimbus - Allan Kløve Nyborg - WWW
Bestemmelser for erhvervelse af skydepræmier og udmærkelsestegn - 1956 - BOG
Bestemmelser for erhvervelse af udmærkelsestegn - 1966 - BOG
Bestemmelser for tegn m.v. og deres anvendelse inden for kolonner, udviklede troppeled, ved dirigering af køretøjer m.v. - 1954 - BOG
Bestemmelser og Direktiver for Panservognseskadroner 1937 - 1937 - BOG
Besættelse, beredskab og brandbiler - det civile luftværns virke indtil 1949 - Søren Rislund - 2002 - BOG
Besættelsen 9. april 1940 : øjenvidneskildringer fra dagene omkring 9. april 1940 og tiden under besættelsen - 1990 - BOG
Brians Galleri - Brian - set 2010 - WWW
Danmark under 2. Verdenskrig - Kilder og tekster - Bind 1 - 1966 - BOG
De tre med benzintanken - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1954:15
Den dag må ikke gå i glemmebogen - Peter Sinding - Fredericia Dagblad - 2005-04-11
Den dag må ikke gå i glemmebogen - Peter Sinding - Vejle Amts Folkeblad - 2005-04-09
Den Kongelige Livgardes 300 års dag - 1957 (set 2015) - WWW
Dragon- og forældredag i 1961 - set 2013 - WWW
En af hærens motorordonnanser - Folk og Værn - 1951:01
En dansk soldats eventyr - En militær mosaik i to dele - Mogens Wenzel Andreasen - 1967 - BOG
En Motorcykel jeg aldrig glemmer - Mogens Dahl - set 2008 - WWW
Erindringer om Nimbus ved Forsvaret - et interview med Jeronimus Tellus - Kim Scholer - WWW
For fred i frihed i 50 år : Hjemmeværnsregion VI : 1949-1999 - 1999 - BOG
Forbindelsestjeneste i moderne krig - R. Ploug - Folk og Værn - 1943:02
Forrige lørdag var en travl dag for bataillonens soldater - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1956:23
Fra Klubberne - Nimbus-Klubben, Aalborg - Jydsk Motor : officielt organ for Jydsk Motor Union og Danmarks Motor Union - 1940:09
Fra Stafette knallert til Nimbus ordonnans - Leif Petersen - Touring Nyt - 2004:07
G.H.R.s motoropvisningshold - Gardehusaren - 1959:10
Gardehusarregimentet 1962 - 1987 - 1987 - BOG
Glimt fra Hær og Flaade : 35 - 1951 (set 2015) - WWW
Gloria finis - Prinsens Livregiment 1657-2005 - 2005 - BOG
Hærens mc-opvisning - John Staehr - Set 2012 - WWW
Historier om soldatertiden ved 1. REG i årene 1956-58 i Farum og Høvelte : fortalt til, samlet, skrevet og udgivet af en alvorlig SG, de kaldte "Bror Kanin" - Bror Kanin - 2012 - BOG
Historiske billedsamlinger - WWW
Huskebog til Brug i Felten, ved Øvelser og Krigsspil (Koefoeds Huskebog) - H. H. Jørgensen - 1936 - BOG
Hvilken virkelighed? : kulturkritiske og selvbiografiske artikler - Leif Panduro - 1977 - BOG
Hærens Motorisering - Tage Hansen - Dansk artilleri-tidsskrift - 1941:03
I vinterly på »Høvdingsgård gods« - gardehusarernes 6. eskadron i snevejr på Stevns i 1953 - Allan Kløve Nyborg - WWW
Jeg skal ind som soldat - Politikens håndbog for værnepligtige - 1958 - BOG
Jubilarstævnet i Ryvangen - Trainposten : Medlemsblad for Jyske Trainregiments soldaterforening - 1957:01
Jyske Luftværnsregiment fra hold JUL 1962 og frem - Kurt Fohlmann - set 2009 - WWW
Kongerevyen på Tirstrup Flyveplads 1948 - WWW
Kongevagt og frihedsværn - glimt fra Livgardens 300-aars dag - 1958 - BOG
Let og sej BSA afløser Nimbus - N. Bach - Jydske Meddelelser - 1968:03
Livgarden gennem 300 aar - 1958 - BOG
Livgarden gennem 300 aar - Anden à jourførte udgave - 1966 - BOG
Livregimentet træner til tattoo - set 2013 - WWW
Lærebog for Civilbeskyttelsesmandskabet - 1943 - BOG
Lærebog for hærens sanitetspersonel - 1955 - BOG
Mand og Motor i moderne Krig - R. Ploug - M.O.F.Posten - 1942:02
Minder fra soldatertiden : 7. art. afdeling årgang 1951. Udgivet ved hjemsendelsen den 25. april 1952 - 1952 - BOG
Mit liv som motorcyklist - Leif Petersen - WWW
Modstandsmandens datter - Anders J. Sørensen - 2009 - BOG
Moralske stærke folk : Motorordonnanserne - De danske Lotter - 1954:10
Mortorordonnansuddannelsen og Hjemmeværn - S. Wedell-Wedellsborg - Militært Tidsskrift - 1947
Motorholdet klar til kolonnekørsel - Dragonavisen - 1964:(03) Feb
Motorordonansmærke - WWW
Motorordonnans fra Jydske Dragonregiment - WWW
Motorordonnans Korpset : 1911-1936 - V. L. U. Gyth - 1936 - BOG
Motorordonnanskorpset - Fanen afleveres - Danske Soldater - 1937:11
Motorordonnanskorpset 1911 - 1937 : 1 - 6 - set 2013 - WWW
Nimbus - Danmarks Motor Cykle - Kentaur - Panservåbnets blad - 1955:01 - ANNONCE
Nimbus kommer igennem - Motor-magasinet (1954-) - 1958:06
Nimbus skrøner - udvalgte historier - om motorcyklen som motoriserede danskerne - Allan Kløve Nyborg - 2003 - BOG
Nimbus-ordonnans bag fjendens linier - Sten Weidinger - Nimbus tidende - 145
NØRREJYSKE ARTILLERIREGIMENT 2 Batteri/9A.A. VESTERALLE ÅRHUS/NYMINDEGAB 1967-1968 - set 2013 - WWW
Om pansrede og lette Tropper - F. Alten - Militært Tidsskrift - 1937
Om rytteriets panservogne - F. Alten - Vort Værn - 1938:11
Opvisning af Jydske Dragonregiments motorordonnanskorps - Folk og Værn - 1952:04
Ordonnans på Nimbus - WWW
Organisation af 20 mm Enheder ved Felthæren - A. E.Vognsgaard - Militært Tidsskrift - 1941
Orientering og vejledning vedrørende fodfolksbataillonens sammensætning og lette våben. Omskoling 1951 - 1951 - BOG
Paa rekognosering - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1953:25
Reisler soldater - Motorordonnans - Per Finsted - set 2009 - WWW
Rekrut 67 - Petersen - 2003 (1952) - VIDEO & LYD
Reptilicus - 2003 (1961) - VIDEO & LYD
Sanitetstjeneste - Trainsoldaten - Medlemsblad for Trainsoldaterforeningen - 1956:08
Siden sidst - Folk og Værn - 1951:08
Sjællandske Trænregiment - 1991 - BOG
Skemaer over feltudrustning m. v. for bataillonsenheder - 1955 - BOG
Soldat i Fruens Bøge og i Albanigade - Erindringer fra min soldatertid 1941-42 - Carlo Thorbjørn Sørensen - Odense Bogen - 1994
Soldaterkammerater rykker ud - 1959 - VIDEO & LYD
Specialuddannelse i Evakuering - Civilforsvarsbladet - 1952:01
Strandede plan(t)er om ny dansk militær motorcykelproduktion - Claes Johansen - 2007 - WWW
Stuur nummer! - Trainposten : Medlemsblad for Jyske Trainregiments soldaterforening - 1957:08
Telegraftropperne - Bind 1 - H. K. Borrits - 1986 - BOG
Tjenesten i Artilleristabe - C. P. Thomsen - Dansk artilleri-tidsskrift - 1939:03
Trafikkontrol med Nimbus - Vor Hær - 1960:04
Uddannelse af motorcykelordonnanser - O. Stenkov - Militært Tidsskrift - 1946
Udkast til reglement for rytteriet - Skytseskadronen - 1941 - BOG
Ved forenede kræfter - forsvarets øverste militære ledelse - forsvarschefsembedet og forsvarets udvikling 1950-2000 - 2000 - BOG
Vestvolden og Nordfronten : Danmarks største fæstningsanlæg - Jesper Asmussen - 2013 - BOG
Veteranen fra Ballerup - Nicholas Lundgard - Feltpost : Magsin for Totalforsvarsregion København - 2009:08
Vi så tyskerne komme - Paul Werner Egelund - Dragonavisen - 1993:06
Vinterkørsel på Motorcykel - O. Stenkov - Militært Tidsskrift - 1947
Vores soldatertid - Kurt Larsen - Set 2012 - WWW
Øvelse Thyland - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1954:21/22
Årene efter besættelsen - O. A. Olsen - 1979 - BOG
Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre