Hærens Motorisering
Tage Hansen
Dansk artilleri-tidsskrift ISSN: 0011-6203 - 1941:03 - sde 123 - 148
Officeren fra Hærens Tekniske Korps giver sit bud bl.a. set i lyset af kampene 9. April 1940 på den fremadrette nødvendige motorisering. Hæren bør i fremtiden kun benytte NIMBUS , da de diftsmæssigt som reperationsmæssigt er andre typer langt overlegne. Nimbus skal benyttes i Panserafværgedelinger, til ordonnansbrug, i Motorcyklisteskadronen, i Skytseskadronen, i Cyklistbataljonen


EMNER:
20 mm Madsen maskinkanon, 8 mm Madsen rekylgevær, Afværgekompagni, Artilleriet, Fodfolkspionerkommandoet, Forsvaret, hæren, Infanteriet, Madsen maskingevær, motor-cykel/-cyklisteskadron, motorordonnans, rytteriet, sidevogn, skytseskadron,

PERSONER:
Tage Hansen,Nimbuslitteratur © 2022 Niels Øwre