Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
motor-cykel/-cyklisteskadron findes beskrevet i flg. artikel/bog:

10. FEBRUAR 1937 - 31. DECEMBER 1940 : DAGLIGT LIV VED REGIMENTET - Søren Sørensen - set 2014 - WWW
Bestemmelser for Skytsbetjening ved Rytteriets Motorcykel-Kanongrupper - 1937 - BOG
Bestemmelser for Skytsbetjening ved Rytteriets Motorcykel-Kanongrupper - 1938 - BOG
Den danske hærs rekylgeværer : system V.H.O. Madsen og J.A.N. Rasmussen - Bjørn A. Nielsen - 2008 - BOG
Foreløbige Bestemmelser for Skydning med 20 mm M.K.M 1938, Rekylgevær fra Sidevogn og Panservognsmaskingevær ved Rytteriets uberedne Enheder - Cyklist-, Motorcyklist-, Skyts- og Panservognseskadroner - 1938 - BOG
Forslag til lov om Hærens Ordning. Hærloven 1937 - 1937 - BOG
Forsvarsbogen - Folkets Bog om Landets Forsvar - 1941 - BOG
Gardehusarkasernen den 29. august 1943 - Anders D. Henriksen - 1993 - BOG
Gardehusarregimentet gennem 200 år - 1962 - BOG
Gardehusarregimentet gennem 25 Aar - 1912 - 37 - Med et Resumé af Regimentets Historie fra 1762 - 1912 - Alf Giersing - 1937 - BOG
Hærens Motorisering - Tage Hansen - Dansk artilleri-tidsskrift - 1941:03
Jydske Dragoner 1679 - 1979 - 1979 - BOG
Jydske Dragonregiment 1679 - 1954 - Aage Jansen - 1954 - BOG
Jyllands landforsvar fra 1901 til 1940 : en studie på langs af planlægningen samt en vurdering af denne planlægnings forhold til den politiske hensigt med forsvaret - Michael Hesselholt Clemmesen - 1981 - BOG
Lærebog i Hærorganisation - Udarbejdet til Brug for Specialklassens Generalstabskursus m. fl. - Bd. 1 - Hærens Tilvejebringelse, Uddannelse og Organisation - P. M. Norup - 1941 - BOG
Norm for Hærens Forsyning med Materiel - 1941 - BOG
Om dansk rytteri 1932 - 1940 - Per Finsted - WWW
Om pansrede og lette Tropper - F. Alten - Militært Tidsskrift - 1937
Pansertroppernes befalingsmandsskoler (Rytteriets befalingsmandsskoler) gennem 100 år - 1968 - BOG
Planlægning af det sjællandske landforsvar 1922-1940 - Ole Isgaard Olsen - 1987 - BOG
Reglement for rytteriet - Motorcyklisteskadronen - 1938 - BOG
Skytseskadroner - Poul Boye Larsen - Dragonavisen - 1993:01
Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre