Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
Artilleriet findes beskrevet i flg. artikel/bog:

Kronens Artilleriregiment 1. AA - 1. Batteri - Mogens Weile - Set 2012 - WWW
139 breve om 9. april 1940 - skrevet af Kristeligt Dagblads læsere 1980 - 1980 - BOG
5. Artilleriafdeling, cirka 1939 - Per Finsted - WWW
9. April - skildret i Breve fra Danske Soldater - 1940 - BOG
Dansk motoriseret feltartilleri 1940 - Per Finsted - WWW
De jysk-fynske styrkers domiciler II - 1975 - BOG
Den dag må ikke gå i glemmebogen - Peter Sinding - Fredericia Dagblad - 2005-04-11
Den dag må ikke gå i glemmebogen - Peter Sinding - Vejle Amts Folkeblad - 2005-04-09
Erindringer om Nimbus ved Forsvaret - et interview med Jeronimus Tellus - Kim Scholer - WWW
Et let motoriseret Batteris Sikring og hele Forhold som Led i kombinerede - specielt lebevægelige - Styrker af alle Vaaben - C. P. Thomsen - Dansk artilleri-tidsskrift - 1936:03
Hærens Feltudrustning - 1940 - BOG
Hærens Motorisering - Tage Hansen - Dansk artilleri-tidsskrift - 1941:03
I kongens klæ'r - 1954 - VIDEO & LYD
Kampene i Haderslev 9. april 1940 - Sigvald Eising - 1995 - BOG
Militær - Nimbus tidende - 123
Minder fra soldatertiden : 7. art. afdeling årgang 1951. Udgivet ved hjemsendelsen den 25. april 1952 - 1952 - BOG
Nørrejydske Artilleriregiments forældredag - Ib Rahbek-Clausen - set 2011 - WWW
Nørrejyske Artilleriregiment - Set 2015 - WWW
NØRREJYSKE ARTILLERIREGIMENT 2 Batteri/9A.A. VESTERALLE ÅRHUS/NYMINDEGAB 1967-1968 - set 2013 - WWW
Oksbøllejren gennem 50 år - 1979 - BOG
Reptilicus - 2003 (1961) - VIDEO & LYD
Tjenesten i Artilleristabe - C. P. Thomsen - Dansk artilleri-tidsskrift - 1939:03
Ved forenede kræfter - forsvarets øverste militære ledelse - forsvarschefsembedet og forsvarets udvikling 1950-2000 - 2000 - BOG
Nimbuslitteratur © 2023 Niels Øwre