Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
Infanteriet findes beskrevet i flg. artikel/bog:

- og saaledes maatte det gaa - A. Hartz - 1945 - BOG
1 danske livregiment (Alle årgange) - WWW
139 breve om 9. april 1940 - skrevet af Kristeligt Dagblads læsere 1980 - 1980 - BOG
2. Verdenskrig - Kampene den 9. April 1940 - J. Kaare Christensen - Krigshistorisk tidsskrift - 1987:01
2. Verdenskrig: en helt fra Haderslev - Ole Sønnichsen - Jyllands-posten - 2000-04-09
29. August 1943 - og hvad så ? - Aage Damm - 1993 - BOG
4. Bataillon i Sønderjylland 9. April - 50 året 1940 -1990 - 1990 - BOG
5 Aar - Besættelsen i billeder - 1945 - BOG
9. april - De så det ske - Lars Lindeberg - 1990 - BOG
9. April - skildret i Breve fra Danske Soldater - 1940 - BOG
9. April - sorgens dag - FV-Bladet - 1990:120
9. April 1940 : Kampene I Sønderjylland - 1992 - VIDEO & LYD
9. april 1940 : våben, udrustning og uniformer - 2015 - BOG
9. April. Kampene ved Bjergskov og Bredevad - K. Bahnsen - 1940 - BOG
Afdelingernes sanitetsformationer - 1953 - BOG
Begivenhederne i Sønderjylland 8. - 9. April 1940 - S. E. Claussen - 1940 - BOG
Beretning om Begivenhederne ved Hæren den 6.-9. april 1940 - 1940 - BOG
Besættelsestiden i billeder - 2000 - BOG
Besættelsestiden i billeder - 2000 - BOG
Besættelsestiden står stærkt i erindringen - Kristian Sand - Ringkøbing Amtstidende - 2004-09-25
Da vi var indkaldt til sikringsstyrken og tiden der fulgte efter - Hans Petersen - Varnæs Birk - X (1985)
Danmarks historie udgivet af Historikergruppen - Bind 2 - 1951 - BOG
Danske Livregiments festskrift i anledning af sit 200 - års jubilæum - 1963 - BOG
Danske soldaterfortællinger - 1964 - BOG
De aldrig hædrede - Veteranerne fra 9. April og medaljen der blev væk - Torben Jørgensen - 2005 - BOG
De aldrig hædrede - Veteranerne fra 9. April og medaljen der blev væk - Torben Jørgensen - 2005 - BOG
De militære begivenheder den 9. april 1940 - 1993 - VIDEO & LYD
De militære begivenheder den 9. april 1940 - Carl Jørgensen - 1990 - BOG
De så det ske under besættelsen - "Bevar ro og orden" - Per Eilstrup - 1969 - BOG
De så det ske. 9. april 1940 - 1980 - 1980 - BOG
De tre med benzintanken - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1954:15
De vovede livet - Øjebliksbilleder fra besættelsestiden 1940 - 1945 - Per Amby - 1992 - BOG
Den 9. April 1940 - Vi var ikke bange - Torben Ømark - Gyldenløve - 1990:02
Den 9. April 1940 og hvad der gik forud - 1965 - BOG
Den 9. april fra minut til minut - Mogens Ryefelt - Pigtraad : Danske koncentrationslejrfangers blad - 1957
Den 9. April i billeder - 1940 - BOG
Den danske Hær 1932 - 1941 - Cyklistregimentet - Per Finsted - WWW
Den danske Hær 1932 - 1941 - Cyklistregimentet - Per Finsted - WWW
Den danske Hær 1932 - 1941 - Fodfolkspionerkommandoet - Per Finsted - WWW
Den Danske Hær. Bd. VI - 9. april 1940 - - Helge Klint - 1978 - BOG
Den danske hærs rekylgeværer : system V.H.O. Madsen og J.A.N. Rasmussen - Bjørn A. Nielsen - 2008 - BOG
Den Danske kamp - i Billeder og Ord - 1945 - BOG
Den danske soldat gennem tiderne - Th. Thaulow - 1946 - BOG
Den danske soldat i Sønderjylland - 1970 - BOG
Den illegale presse 1940 - 45 - En antologi - 1965 - BOG
Den kongelige Livgarde 325 år - Perioden 1958 - 1983 - J. Gram-Andersen - 1983 - BOG
Den Kongelige Livgarde 350 år : 1658-2008 : Bind 1 : De første 325 år - 2008 - BOG
Den Kongelige Livgarde 350 år : 1658-2008 : Bind 4 : Domiciler, uniformer og oversigter - 2008 - BOG
Den Kongelige Livgardes 300 års dag - 1957 (set 2015) - WWW
Den officielle tyske Beretning om kampene i Sønderjylland den 9. April 1940 - Chr. Christiansen - Vejle Amts Aarbog - 1949
Den ulige kamp - Gordon Norrie - FV-Bladet - 1965:22
Det selvstændige Panserværn - A. M. Poulsen - Militært Tidsskrift - 1942
Deutscher Soldat auf erbeutetem Krad - Otto Kropf - Set 2012 - WWW
Die automatische Präzisions- und Einheitswaffe des modernen Schlachtfeldes (X) : Madsen-Maschinengewehre und Infanterikanonen, System Madsen - Halvor Jessen - 1938 - BOG
Dronningens Livregiment : perioden 1957-1997 fortalt i ord og billeder - 1997 - BOG
En dansk Militærafdeling gennem 325 Aar - Sjællandske nationale Regiment, Kronprinsens Regiment, Kongens Regiment, Kronens Regiment, 5. Bataillon - F. C. E. Mørch - 1939 - BOG
En menneskealders Danmark - Chr. P. Christensen - 1952 - BOG
Et hundredårsminde : Garderforeningen i København 1885 - 25. august - 1985 - E. O. A. Hedegaard - 1985 - BOG
Fast i nød : Fynske livregiment 1614 - 1964 - Hans Henrik Jacobsen - 1964 - BOG
Fem Aar - Indtryk og Oplevelser - Bind 1 - 9. april 1940 - 29. august 1943 - 1945 - BOG
Fin soldaterudstilling i Søgaard - Folk og Forsvar - 1953:05
Forrige lørdag var en travl dag for bataillonens soldater - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1956:23
Fra Stafette knallert til Nimbus ordonnans - Leif Petersen - Touring Nyt - 2004:07
Fremmedlegionær og dansk oberst - Oberst Carl Engholms erindringer i Krig og fred 1913 - 1979 - Carl Engholm - 1996 - BOG
Fynske Livregiment - Henning Julius - set 2013 - WWW
Fynske Livregiment - 375 år - Jubilæum 17. November 1989 - 1989 - BOG
Fynske Livregiment : 350 års jubilæum 17. November 1964 - 1964 - BOG
Førerløs Nimbus - WWW
Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-45 - 2002 - BOG
Gloria finis - Prinsens Livregiment 1657-2005 - 2005 - BOG
Hærens mc-opvisning - John Staehr - Set 2012 - WWW
Historier om soldatertiden ved 1. REG i årene 1956-58 i Farum og Høvelte : fortalt til, samlet, skrevet og udgivet af en alvorlig SG, de kaldte "Bror Kanin" - Bror Kanin - 2012 - BOG
Hæren der ikke maatte kæmpe - Den danske Hærs forhold gennem Nedrustning over 9. april 1940 og 29. august 1943 til befrielsen - P. M. Norup - 1945 - BOG
Hærens Feltudrustning - 1940 - BOG
Hærens Motorisering - Tage Hansen - Dansk artilleri-tidsskrift - 1941:03
I kamp for Danmark : danske skæbner i 2. Verdenskrig - Sven Arvid Birkeland - 2013 - BOG
I tyske Lænker : Billeder fra Danmark under Besættelsen - 1945 - BOG
I. BTN Danske Livregiment 1963-66 - set 2013 - WWW
Jyllands landforsvar fra 1901 til 1940 : en studie på langs af planlægningen samt en vurdering af denne planlægnings forhold til den politiske hensigt med forsvaret - Michael Hesselholt Clemmesen - 1981 - BOG
Kampen i Sønderjylland - Oplevelser og indtryk i dagene omkring 9. April 1940 - P. F. L. B. Hintz - FV-Bladet - 1990:120
Kampen ved Hokkerup den 9. april 1940 - Aksel Pontoppidan - 1950 - BOG
Kampene i Haderslev 9. april 1940 - Sigvald Eising - 1995 - BOG
Kongens Jyske Fodregiment - WWW
Kongevagt og frihedsværn - glimt fra Livgardens 300-aars dag - 1958 - BOG
Kriegserfahrungen mit der 2 cm MADSEN Maschinenkanone unter den Kämpfen an der Südgrenze Dänemarks am 9. April 1940 - 1940 - BOG
Krigen i Billeder - Fra Lynkrig til Atomkrig - 1945 - BOG
Krigens Dagbog - anden Verdenskrig i Billeder og Tekst - paa Grundlag af Arne Moldkjærs Manuskript " Min Krigsdagbog - Bind 1 - 1946 - BOG
Krigserfaringer med 20 mm Madsen-kanoner i Kampene ved Danmarks Sydgrænse den 9. April 1940 - 1940 - BOG
Krigserfaringer med 20 mm Madsen-kanoner i Kampene ved Danmarks Sydgrænse den 9. April 1940 - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - 2003:51
Livet i Danmark 1937 - 1942 - Gemt og Glemt i Alvor og Skæmt - Bind 1 - Axel Kjerulf - 2. Udgave, 1969 - BOG
Livet i Danmark 1937 - 1942 - Gemt og Glemt i Alvor og Skæmt - Bind 1 - Axel Kjerulf - 1947 - BOG
Livgarden gennem 300 aar - 1958 - BOG
Livgarden gennem 300 aar - Anden à jourførte udgave - 1966 - BOG
Livregimentet træner til tattoo - set 2013 - WWW
Maskinkanoner 1933 - 1940 - 1933-1940 - BOG
Med kurs mod NATO - Den danske Brigade - Det danske Kommando - Tyskland 1947-1958 - Danske soldaters tjeneste i Tyskland - Besættelsestropper - NATO-styrker - Arne Mosgaard - 1997 - BOG
Med Nimbus i kamp for Danmark - Jens Jessen - VeteranPosten - Klassisk Bil & MC - 2010:04
Menig 311’s ødelagte Maskine. Motorcykel - WWW
Militær - Nimbus tidende - 081
Militær - Thomas Nielsen - Nimbus tidende - 077
Mindebog for 21. Bataillon - Vinterholdet 1950-51 - 1951 - BOG
Mine oplevelser og indtryk som lejrkommandant på Søgård i dagene omkring den 9. april 1940. - P. F. L. B. Hintz - Sønderjysk Månedsskrift - 1990
Mit liv som motorcyklist - Leif Petersen - WWW
Moderne Fodfolk i Forsvar og Angreb - Halvor Jessen - Militært Tidsskrift - 1938
Modstandsmandens datter - Anders J. Sørensen - 2009 - BOG
Montgomery på besøg - Folk og Værn - 1951:04
Motorkolonne - Vor Hær - 1956:02
Nerups hjemmeside - Henning Nerup - set 2009 - WWW
Nimbus d. 9. April - Peter Refshauge - Nimbus tidende - 024
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 10 - Th. Christesen - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 11 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 7 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 8 - WWW
Nimbus skrøner - udvalgte historier - om motorcyklen som motoriserede danskerne - Allan Kløve Nyborg - 2003 - BOG
Nimbus-ordonnans bag fjendens linier - Sten Weidinger - Nimbus tidende - 145
Operation Weserübung. - Henrik Skov Kristensen - Sønderjysk Månedsskrift - 1990
Orientering og vejledning vedrørende fodfolksbataillonens sammensætning og lette våben. Omskoling 1951 - 1951 - BOG
Peter's Home Page - Peter Aarøe - set 2010 - WWW
På vagt for Livgarden - Garderbladet - 1955:01
Paa vej til Sennelager - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1957:24
Reglement for krigssanitetstjenesten ved fodfolket - 1955 - BOG
Rekrut 67 - Petersen - 2003 (1952) - VIDEO & LYD
Schweinhund - Ludwig Josuwa Hans Zierau - 1993 - BOG
Se lige ud! - værnepligten til debat - 1999 - BOG
Seeking Military transport pictures - set 2013 - WWW
Sjællandske Livregiment - 375 år - 1614 - 1989 - 1989 - BOG
Sjællandske Livregiment - 375 år - 1614 - 1989 - 1989 - BOG
Sjællandske Livregiment gennem 350 år - 1964 - BOG
Sjællandske Livregiment gennem 350 år - 1964 - BOG
Skemaer over feltudrustning m. v. for bataillonsenheder - 1955 - BOG
Skemaer over feltudrustning m. v. for lokalforsvarsbatailloner - 1954 - BOG
Skemaer over feltudrustning m. v. for regimentsenheder - 1952 - BOG
Skyggens historie : en modstandsmand fortæller - Robert Lassen - 2009 - BOG
Slangerup under besættelsen 1940-1945 - 1983 - BOG
Soldat i Viborg 1865 - 1965 - Aage Bonde - 1965 - BOG
Soldat Mejer - 50 måneders tjeneste ved Slesvigske Fodregiment - Holger Mejer - 2003 - BOG
Soldater og befolkning i Kværs- Tørsbøl den 9. april 1940 - Peter Petersen - Sønderjysk Månedsskrift - 1981
Soldaterkammerater på bjørnetjeneste - 1968 - VIDEO & LYD
Soldaterkammerater rykker ud - 1959 - VIDEO & LYD
Soldaterne den 9. april 1940 - Kay Søren Nielsen - 1990 - BOG
Soldaterne den 9. april 1940 - Kay Søren Nielsen - 2010 - BOG
Spillemandens krig - besættelse og modstandsvilje - Erik Juul Clausen - 2005 - BOG
Stabskompagniet - A.G.R. Oppermann - Underofficeren - Medlemsblad for Dansk Underofficersforening af 1939 - 1942:09
Stabskompagniet II - A.G.R. Oppermann - Underofficeren - Medlemsblad for Dansk Underofficersforening af 1939 - 1942:10
Søgårdlejren 50 år - Lejren ved grænsen tog sin tørn - Flensborg Avis - 1985-01-19
Sønderjylland 9. April 1940 - 1941 - BOG
Sønderjylland under krig og besættelse 1949 - 1945 - 2003 - BOG
Sønderjyllands historie : Bind 2 : Efter 1815 - 2009 - BOG
Sønderjyske billeder - set 2014 - WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Part 1 - Per Finsted - WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Part 3 - Per Finsted - WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Supplement to Part 1 - Per Finsted - WWW
Træk af Hjemmeværnets historie - set fra hjemmeværnsdistrikt 66 - Søren Østergaard - set 2012 - WWW
Vor Hær i Krig og Fred - Bind 2 - Arne Stevns - 1943 - BOG
War experience with Madsen machine guns, calibre 20mm in the combats on the south frontier of Denmark, on April 9th, 1940 - 1940 - BOG
Øjenvidner til besættelsen : danskere beretter om hverdag og krig 1940-45 - 2011 - BOG
Årets største begivenheder i billeder - "Den danske kamp" - Året 1940 - 43 - Carl Næsh Hendriksen - 1964 - BOG
Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre