Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
Fodfolkspionerkommandoet findes beskrevet i flg. artikel/bog:

2. Verdenskrig - Kampene den 9. April 1940 - J. Kaare Christensen - Krigshistorisk tidsskrift - 1987:01
4. Bataillon i Sønderjylland 9. April - 50 året 1940 -1990 - 1990 - BOG
5 Aar - Besættelsen i billeder - 1945 - BOG
9. April - Da Danmark blev besat - Flemming Søeborg - 2005 - BOG
9. april - De så det ske - Lars Lindeberg - 1990 - BOG
9. April - skildret i Breve fra Danske Soldater - 1940 - BOG
9. April - sorgens dag - FV-Bladet - 1990:120
9. april 1940 - 5. Maj 1945 - Vald. Madsen - 1967 - BOG
9. april 1940 - hele historien : hvad der virkelig skete - Dan Hilfling Petersen - 2010 - BOG
9. April 1940 : Kampene I Sønderjylland - 1992 - VIDEO & LYD
9. april 1940 : våben, udrustning og uniformer - 2015 - BOG
9. april oplevet i Sønderjylland - K. Kjeldsen - Pigtraad : Danske koncentrationslejrfangers blad - 1965:03
9. April. Kampene ved Bjergskov og Bredevad - K. Bahnsen - 1940 - BOG
Anden Verdenskrig - Den 9. april Danmark Norge - Eddy Bauer - 1990 - BOG
Begivenhederne i Sønderjylland 8. - 9. April 1940 - S. E. Claussen - 1940 - BOG
Beretning om begivenheden omkring Søgaard den 8. - 9. April 1940 - Sergent Bundgaard - 1969 - BOG
Beretning om Begivenhederne ved Hæren den 6.-9. april 1940 - 1940 - BOG
Beretning om Fodfolkspionerkommandoets Befalingsmandsskolers Kamp den 9/4 1940 mellem Tønder Kaserne og Bredebro - V. A. H. K.. Laursen - u.å. - BOG
Besat og befriet - en samling dokumentariske billeder fra Danmark under besættelsen og ved befrielsen - 1945 - BOG
Besættelsen i billeder : Danmark 1940-45 - Thomas Harder - 2015 - BOG
Besættelsestiden i billeder - 2000 - BOG
Bredebro gennem 75 år - H. E. Sørensen - 1979 - BOG
Da de kom - fra besættelsens første dage - C. J. Bech - 1945 - BOG
Danmark under 2. Verdenskrig - Kilder og tekster - Bind 1 - 1966 - BOG
Danmarks historie udgivet af Historikergruppen - Bind 2 - 1951 - BOG
Danmarks krigshistorie - Bind 2. 1814-2008 - 2008 - BOG
Danmarks militære Besættelse - Niels Petersen - 1942 - BOG
Danmarks-historier for børn - Bind 2 - Marie Helleberg - 2003 - BOG
Dansk 20 mm Kanon i Stilling 9/4 1940 - Dansk militært Maanedshæfte : Hær og Flaade - 1943:09
Danske hæruniformer / Planche 3 - Danske soldater den 9. April 1940 Fodfolk - Christian Würgler Hansen - Chakoten / Dansk Militærhistorisk Selskab - 1990:03
Danske soldaterfortællinger - 1964 - BOG
De aldrig hædrede - Veteranerne fra 9. April og medaljen der blev væk - Torben Jørgensen - 2005 - BOG
De autoriserede Nimbus forhandlere - Allan Kløve Nyborg - 2011 - BOG
De militære begivenheder den 9. april 1940 - 1993 - VIDEO & LYD
De militære begivenheder den 9. april 1940 - Carl Jørgensen - 1990 - BOG
De så det ske - Begivenheder gennem 2500 år fortalt af øjenvidner - Bind 2: 1861 - 1993 - 1994 - BOG
De så det ske under besættelsen - "Bevar ro og orden" - Per Eilstrup - 1969 - BOG
De så det ske. 9. april 1940 - 1980 - 1980 - BOG
Den 9. April 1940 og hvad der gik forud - 1965 - BOG
Den 9. april fra minut til minut - Mogens Ryefelt - Pigtraad : Danske koncentrationslejrfangers blad - 1957
Den 9. April i billeder - 1940 - BOG
Den danske Hær 1932 - 1941 - Fodfolkspionerkommandoet - Per Finsted - WWW
Den Danske Hær. Bd. VI - 9. april 1940 - - Helge Klint - 1978 - BOG
Den danske hærs rekylgeværer : system V.H.O. Madsen og J.A.N. Rasmussen - Bjørn A. Nielsen - 2008 - BOG
Den Danske kamp - i Billeder og Ord - 1945 - BOG
Den danske soldat gennem tiderne - Th. Thaulow - 1946 - BOG
Den danske soldat gennem tiderne - Th. Thaulow - 1946 - BOG
Den danske soldat i Sønderjylland - 1970 - BOG
Den illegale presse 1940 - 45 - En antologi - 1965 - BOG
Den officielle tyske Beretning om kampene i Sønderjylland den 9. April 1940 - Chr. Christiansen - Vejle Amts Aarbog - 1949
Den ulige kamp - Gordon Norrie - FV-Bladet - 1965:22
Dronningens gobeliner fortæller Danmarkshistorie - 2003 - BOG
En berigtigelse - M. O. Ræder - Militært Tidsskrift - 1941
En dødelig kombination - Jens Jessen - VeteranPosten - Klassisk Bil & MC - 2011:05
En menneskealders Danmark - Chr. P. Christensen - 1952 - BOG
Fem Aar - Indtryk og Oplevelser - Bind 1 - 9. april 1940 - 29. august 1943 - 1945 - BOG
Forslag til lov om Hærens Ordning. Hærloven 1937 - 1937 - BOG
Fynske Livregiment - 375 år - Jubilæum 17. November 1989 - 1989 - BOG
Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-45 - 2002 - BOG
Gobeliner til Danmarks Dronning - Bjørn Nørgaards Danmarkshistorie på Christiansborg vævet i Manufactures nationales des Gobelins et de Beauvais - 2000 - BOG
Grundbog for hærens menige - 1974 - BOG
Grundbog for hærens menige - Den danske soldat - 1968 - BOG
Grundbog for menige, Hæfte 8 - Hærens Historie, - 2, udgave - 1981 - BOG
Hæren : 400 års danmarkshistorie - 2014 - BOG
Hæren der ikke maatte kæmpe - Den danske Hærs forhold gennem Nedrustning over 9. april 1940 og 29. august 1943 til befrielsen - P. M. Norup - 1945 - BOG
Hærens Motorisering - Tage Hansen - Dansk artilleri-tidsskrift - 1941:03
I tyske Lænker : Billeder fra Danmark under Besættelsen - 1945 - BOG
Jyllands landforsvar fra 1901 til 1940 : en studie på langs af planlægningen samt en vurdering af denne planlægnings forhold til den politiske hensigt med forsvaret - Michael Hesselholt Clemmesen - 1981 - BOG
Kampen i Sønderjylland - Oplevelser og indtryk i dagene omkring 9. April 1940 - P. F. L. B. Hintz - FV-Bladet - 1990:120
Kampen ved Hokkerup den 9. april 1940 - Aksel Pontoppidan - 1950 - BOG
Kampene i Haderslev 9. april 1940 - Sigvald Eising - 1995 - BOG
Kriegserfahrungen mit der 2 cm MADSEN Maschinenkanone unter den Kämpfen an der Südgrenze Dänemarks am 9. April 1940 - 1940 - BOG
Krigen i Billeder - Fra Lynkrig til Atomkrig - 1945 - BOG
Krigens Dagbog - anden Verdenskrig i Billeder og Tekst - paa Grundlag af Arne Moldkjærs Manuskript " Min Krigsdagbog - Bind 1 - 1946 - BOG
Krigserfaringer med 20 mm Madsen-kanoner i Kampene ved Danmarks Sydgrænse den 9. April 1940 - 1940 - BOG
Krigserfaringer med 20 mm Madsen-kanoner i Kampene ved Danmarks Sydgrænse den 9. April 1940 - Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening - 2003:51
Livet i Danmark 1937 - 1942 - Gemt og Glemt i Alvor og Skæmt - Bind 1 - Axel Kjerulf - 2. Udgave, 1969 - BOG
Livet i Danmark 1937 - 1942 - Gemt og Glemt i Alvor og Skæmt - Bind 1 - Axel Kjerulf - 1947 - BOG
Lærebog for Fodfolkets Korporalskoler - Udrustning og Train - 1941 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - 1. Del - Fælles for alle Våben - 1954 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - 1. Del - Fælles for alle Vaaben, Korps og Afdelinger - 1950 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - Fælles for alle Våben - 1958 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - Fælles for alle Våben - 1960 - BOG
Maskinkanoner 1933 - 1940 - 1933-1940 - BOG
Med Nimbus i kamp for Danmark - Jens Jessen - VeteranPosten - Klassisk Bil & MC - 2010:04
Midt i en brydningstid - Historien om det sønderjyske grænseværn: Fodfolkspionerkommandoet - Knud Timmermann - 1994 - BOG
Militær - Nimbus tidende - 081
Militær - Thomas Nielsen - Nimbus tidende - 077
Mine oplevelser og indtryk som lejrkommandant på Søgård i dagene omkring den 9. april 1940. - P. F. L. B. Hintz - Sønderjysk Månedsskrift - 1990
Nimbus d. 9. April - Peter Refshauge - Nimbus tidende - 024
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 2 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 3 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 4 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 5 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 6 - WWW
Nimbus skrøner - udvalgte historier - om motorcyklen som motoriserede danskerne - Allan Kløve Nyborg - 2003 - BOG
Norm for Hærens Forsyning med Materiel - 1941 - BOG
Odins hvisken - øjeblikke af Danskernes historie - Bind 4 - Bro fra kyst til kyst - Kåre Bluitgen - 2003 - BOG
Og ingen ved hvordan det går - Roman om besættelsestidens Danmark - Claes Johansen - 2001 - BOG
Operation Weserübung. - Henrik Skov Kristensen - Sønderjysk Månedsskrift - 1990
Rapport om Kampene ved Lundtoftbjerg og Syd for Aabenraa den 9' April 1940 - Ib Böcher-Frederiksen - 1941 - BOG
Schweinhund - Ludwig Josuwa Hans Zierau - 1993 - BOG
Se lige ud! - værnepligten til debat - 1999 - BOG
Seeking Military transport pictures - set 2013 - WWW
Soldaterne den 9. april 1940 - Kay Søren Nielsen - 1990 - BOG
Soldaterne den 9. april 1940 - Kay Søren Nielsen - 2010 - BOG
Spillemandens krig - besættelse og modstandsvilje - Erik Juul Clausen - 2005 - BOG
Spærretid - Hverdag under besættelsen - 2005 - BOG
Stabskompagniet - A.G.R. Oppermann - Underofficeren - Medlemsblad for Dansk Underofficersforening af 1939 - 1942:09
Stabskompagniet II - A.G.R. Oppermann - Underofficeren - Medlemsblad for Dansk Underofficersforening af 1939 - 1942:10
Sønderjylland 9. April 1940 - 1941 - BOG
Sønderjylland under krig og besættelse 1949 - 1945 - 2003 - BOG
Sønderjyllands historie : Bind 2 : Efter 1815 - 2009 - BOG
Sønderjyske billeder - set 2014 - WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Part 1 - Per Finsted - WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Part 2 - Per Finsted - WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Supplement to Part 1 - Per Finsted - WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Supplement to Part 2 - Per Finsted - WWW
Tønder 750 : Grænse- Og Garnisonsbyen - 1993 - BOG
Vor Hær i Krig og Fred - Bind 2 - Arne Stevns - 1943 - BOG
War experience with Madsen machine guns, calibre 20mm in the combats on the south frontier of Denmark, on April 9th, 1940 - 1940 - BOG
Øjenvidner til besættelsen : danskere beretter om hverdag og krig 1940-45 - 2011 - BOG
Aabenraa bys historie - Bind 3 - 1864-1945 - 1974 - BOG
Årets største begivenheder i billeder - "Den danske kamp" - Året 1940 - 43 - Carl Næsh Hendriksen - 1964 - BOG
Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre