Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
rytteriet findes beskrevet i flg. artikel/bog:

10. FEBRUAR 1937 - 31. DECEMBER 1940 : DAGLIGT LIV VED REGIMENTET - Søren Sørensen - set 2014 - WWW
Bestemmelser for Skytsbetjening ved Rytteriets Motorcykel-Kanongrupper - 1937 - BOG
Bestemmelser for Skytsbetjening ved Rytteriets Motorcykel-Kanongrupper - 1938 - BOG
Bestemmelser og Direktiver for Panservognseskadroner 1937 - 1937 - BOG
Danmarks Hær - Bind 1 - 1934 - BOG
Danmarks hær og Flaade - 1934 (set 2015) - WWW
Den danske hærs rekylgeværer : system V.H.O. Madsen og J.A.N. Rasmussen - Bjørn A. Nielsen - 2008 - BOG
Det motoriserede Rytteri - F. Alten - Gardehusaren - 1939-07-01
Efteraarskrigen i Jylland - Gardehusaren - 1935-11-01
Feltudrustning for Enkeltmand - 1936 - BOG
Foreløbige Bestemmelser for Skydning med 20 mm M.K.M 1938, Rekylgevær fra Sidevogn og Panservognsmaskingevær ved Rytteriets uberedne Enheder - Cyklist-, Motorcyklist-, Skyts- og Panservognseskadroner - 1938 - BOG
Forslag til lov om Hærens Ordning. Hærloven 1937 - 1937 - BOG
Forsvarsbogen - Folkets Bog om Landets Forsvar - 1941 - BOG
Fra sabel og karabin over maskinkanon og rekylgevær på motorcykel… - Kentaur - Panservåbnets blad - 1968:04
G.H.R.s motoropvisningshold - Gardehusaren - 1959:10
Gardehusaren - Gardehusaren - 1939-03-01
Gardehusarregimentet gennem 200 år - 1962 - BOG
Gardehusarregimentet gennem 25 Aar - 1912 - 37 - Med et Resumé af Regimentets Historie fra 1762 - 1912 - Alf Giersing - 1937 - BOG
Glimt fra Hær og Flaade : 27 - 1950 (set 2015) - WWW
Historic military vehicles directory - Bart H. Vanderveen - 1989 - BOG
Huskebog til Brug i Felten, ved Øvelser og Krigsspil (Koefoeds Huskebog) - H. H. Jørgensen - 1936 - BOG
Hærens Feltudrustning - 1940 - BOG
Hærens Motorisering - Tage Hansen - Dansk artilleri-tidsskrift - 1941:03
Jydske Dragoner 1679 - 1979 - 1979 - BOG
Jydske Dragonregiment 1679 - 1954 - Aage Jansen - 1954 - BOG
Jyllands landforsvar fra 1901 til 1940 : en studie på langs af planlægningen samt en vurdering af denne planlægnings forhold til den politiske hensigt med forsvaret - Michael Hesselholt Clemmesen - 1981 - BOG
Maskinkanoner 1933 - 1940 - 1933-1940 - BOG
Minder fra Befalingsmandsskolen i Næstved - Vinteren 1935/36 - Gardehusaren - 1948:03
Motorcyklen - den moderne Hest - Palle Huld - Drengebladet - Ugeblad for Ungdommen - 1936:35
Motorcyklisterne bedes melde sig! - Alf Giersing - Gardehusaren - 1936-07-01
Nimbus - Danmarks Motor Cykle - Kentaur - Panservåbnets blad - 1955:01 - ANNONCE
Nimbusser ved Skytseskadron - WWW
Norm for Hærens Forsyning med Materiel - 1941 - BOG
Om dansk rytteri 1932 - 1940 - Per Finsted - WWW
Om dansk rytteri 1932-1940, Del 4 - Supplement 2 - Per Finsted - WWW
Om pansrede og lette Tropper - F. Alten - Militært Tidsskrift - 1937
Om rytteriets panservogne - F. Alten - Vort Værn - 1938:11
Pansertroppernes befalingsmandsskoler (Rytteriets befalingsmandsskoler) gennem 100 år - 1968 - BOG
Planlægning af det sjællandske landforsvar 1922-1940 - Ole Isgaard Olsen - 1987 - BOG
Reglement for rytteriet - Motorcyklisteskadronen - 1938 - BOG
Reglement for rytteriet - Skytseskadronen - 1942 - BOG
Ryttervagten i sin nye Skikkelse - Gardehusaren - 1942:Oktober
Skytseskadroner - Poul Boye Larsen - Dragonavisen - 1993:01
Udkast til reglement for rytteriet - Skytseskadronen - 1941 - BOG
Vi så tyskerne komme - Paul Werner Egelund - Dragonavisen - 1993:06
Vor Hær i Krig og Fred - Bind 2 - Arne Stevns - 1943 - BOG
Vaabenhistoriske aarbøger [Årgang] 38 : - Anders D. Henriksen - BOG
Øvelse ved Laurbjerg 1940 - WWW
Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre