Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
8 mm Madsen rekylgevær findes beskrevet i flg. artikel/bog:

10. FEBRUAR 1937 - 31. DECEMBER 1940 : DAGLIGT LIV VED REGIMENTET - Søren Sørensen - set 2014 - WWW
2. Verdenskrig - Kampene den 9. April 1940 - J. Kaare Christensen - Krigshistorisk tidsskrift - 1987:01
9. April - Da Danmark blev besat - Flemming Søeborg - 2005 - BOG
9. april - De så det ske - Lars Lindeberg - 1990 - BOG
9. April - skildret i Breve fra Danske Soldater - 1940 - BOG
9. april 1940 - hele historien : hvad der virkelig skete - Dan Hilfling Petersen - 2010 - BOG
9. April 1940 : Kampene I Sønderjylland - 1992 - VIDEO & LYD
9. April. Kampene ved Bjergskov og Bredevad - K. Bahnsen - 1940 - BOG
Arbejdende museum for Nimbus - Jens Jessen - Klassisk Bil & MC - 2005:06
Arbejdende museum for Nimbus - Jens Jessen - Klassisk Bil & MC - 2006:02
Automobilets historie - Bind 1 - 1938 - BOG
Beretning om begivenheden omkring Søgaard den 8. - 9. April 1940 - Sergent Bundgaard - 1969 - BOG
Beretning om Begivenhederne ved Hæren den 6.-9. april 1940 - 1940 - BOG
Beretning om Fodfolkspionerkommandoets Befalingsmandsskolers Kamp den 9/4 1940 mellem Tønder Kaserne og Bredebro - V. A. H. K.. Laursen - u.å. - BOG
Besættelsestiden i billeder - 2000 - BOG
Da krigen kom - Danske forfattere om besættelsen - 1994 - BOG
Danish Army Specific: Nimbus Model C - WWW
Danmarks Hær - Bind 1 - 1934 - BOG
Danmarks landforsvar. - Preben Wenck - Vort Værn - 1939:20
Danmarks-historier for børn - Bind 2 - Marie Helleberg - 2003 - BOG
Danske hæruniformer / Planche 3 - Danske soldater den 9. April 1940 Fodfolk - Christian Würgler Hansen - Chakoten / Dansk Militærhistorisk Selskab - 1990:03
De aldrig hædrede - Veteranerne fra 9. April og medaljen der blev væk - Torben Jørgensen - 2005 - BOG
De militære begivenheder den 9. april 1940 - 1993 - VIDEO & LYD
De militære begivenheder den 9. april 1940 - Carl Jørgensen - 1990 - BOG
De så det ske under besættelsen - "Bevar ro og orden" - Per Eilstrup - 1969 - BOG
Den 9. April 1940 - Vi var ikke bange - Torben Ømark - Gyldenløve - 1990:02
Den 9. April 1940 og hvad der gik forud - 1965 - BOG
Den 9. April i billeder - 1940 - BOG
Den danske Hær 1932 - 1941 - Cyklistregimentet - Per Finsted - WWW
Den danske Hær 1932 - 1941 - Fodfolkspionerkommandoet - Per Finsted - WWW
Den Danske Hær. Bd. VI - 9. april 1940 - - Helge Klint - 1978 - BOG
Den danske hærs rekylgeværer : system V.H.O. Madsen og J.A.N. Rasmussen - Bjørn A. Nielsen - 2008 - BOG
Det motoriserede Rytteri - F. Alten - Gardehusaren - 1939-07-01
Die Madsen Waffen - 1941 - BOG
Efteraarskrigen i Jylland - Gardehusaren - 1935-11-01
En dødelig kombination - Jens Jessen - VeteranPosten - Klassisk Bil & MC - 2011:05
Et let motoriseret Batteris Sikring og hele Forhold som Led i kombinerede - specielt lebevægelige - Styrker af alle Vaaben - C. P. Thomsen - Dansk artilleri-tidsskrift - 1936:03
Facts & episodes - Jørgen Juncker-Jensen - 1981 - BOG
Foreløbige Bestemmelser for Skydning med 20 mm M.K.M 1938, Rekylgevær fra Sidevogn og Panservognsmaskingevær ved Rytteriets uberedne Enheder - Cyklist-, Motorcyklist-, Skyts- og Panservognseskadroner - 1938 - BOG
Forsvarsbogen - Folkets Bog om Landets Forsvar - 1941 - BOG
Fotoalbum fra tiden som CBU i 1945 - set 2012 - WWW
Fra sabel og karabin over maskinkanon og rekylgevær på motorcykel… - Kentaur - Panservåbnets blad - 1968:04
Fynske Livregiment - 375 år - Jubilæum 17. November 1989 - 1989 - BOG
Gardehusarkasernen den 29. august 1943 - Anders D. Henriksen - 1993 - BOG
Gardehusarregimentet gennem 200 år - 1962 - BOG
Gardehusarregimentet gennem 25 Aar - 1912 - 37 - Med et Resumé af Regimentets Historie fra 1762 - 1912 - Alf Giersing - 1937 - BOG
Hovedløs - Klaus Rifbjerg - 2007 - BOG
Hvorfor har forsvarsviljen forladt det danske folk - Halvor Jessen - 1942 - BOG
Hærens Motorisering - Tage Hansen - Dansk artilleri-tidsskrift - 1941:03
I kamp for Danmark : danske skæbner i 2. Verdenskrig - Sven Arvid Birkeland - 2013 - BOG
Jydske Dragoner 1679 - 1979 - 1979 - BOG
Kampene i Haderslev 9. april 1940 - Sigvald Eising - 1995 - BOG
Krigen i Billeder - Fra Lynkrig til Atomkrig - 1945 - BOG
Krigen skabte den : vor tjeneste ved CBU på kasernen i Hobro 1944 : et tidsglimt af en by's historie - Knud Munk - 1990 - BOG
Lærebog for Fodfolkets Korporalskoler - Udrustning og Train - 1941 - BOG
Med Nimbus i kamp for Danmark - Jens Jessen - VeteranPosten - Klassisk Bil & MC - 2010:04
Military Motorcycles - David Ansell - 1985 - BOG
Motorcyklen - den moderne Hest - Palle Huld - Drengebladet - Ugeblad for Ungdommen - 1936:35
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 1 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 2 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 3 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 4 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 5 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 6 - WWW
Nimbus med maskinkanon på museum i Aalborg - Sten Weidinger - Nimbus tidende - 153
Nimbus Motorcyklen i den Danske Hær - Tage Hansen - Nimbus-nyt - 1943:13-14
Nimbus og danske rekylgeværer i 30'ernes Kina - Allan Kløve Nyborg - WWW
Nimbus skrøner - udvalgte historier - om motorcyklen som motoriserede danskerne - Allan Kløve Nyborg - 2003 - BOG
Om dansk rytteri 1932 - 1940 - Per Finsted - WWW
Om dansk rytteri 1932-1940, Del 4 - Supplement 2 - Per Finsted - WWW
Om rytteriets panservogne - F. Alten - Vort Værn - 1938:11
Pansertroppernes befalingsmandsskoler (Rytteriets befalingsmandsskoler) gennem 100 år - 1968 - BOG
Politi-Nimbus m. Sidevogn - Politibladet - 1946:01
Rapport om Kampene ved Lundtoftbjerg og Syd for Aabenraa den 9' April 1940 - Ib Böcher-Frederiksen - 1941 - BOG
Reglement for rytteriet - Motorcyklisteskadronen - 1938 - BOG
Ryttervagten i sin nye Skikkelse - Gardehusaren - 1942:Oktober
Skytseskadroner - Poul Boye Larsen - Dragonavisen - 1993:01
Små slag - Claes Johansen - 1990 - BOG
Soldat i Fruens Bøge og i Albanigade - Erindringer fra min soldatertid 1941-42 - Carlo Thorbjørn Sørensen - Odense Bogen - 1994
Soldaterne den 9. april 1940 - Kay Søren Nielsen - 1990 - BOG
Soldaterne den 9. april 1940 - Kay Søren Nielsen - 2010 - BOG
Spærretid - Hverdag under besættelsen - 2005 - BOG
Søgårdlejren 50 år - Lejren ved grænsen tog sin tørn - Flensborg Avis - 1985-01-19
Sønderjyllands historie : Bind 2 : Efter 1815 - 2009 - BOG
Sønderjyske billeder - set 2014 - WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Part 1 - Per Finsted - WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Part 2 - Per Finsted - WWW
Tillæg til Lærebog for Hærens Menige II. Del for Fodfolket - Felttjeneste og Fægtning Cyklist- og Motorcykliststyrker - 1940 - BOG
Tre frihedskæmpere på en Nimbus med sidevogn, maj 1945.. - WWW
Udklipsark: Danmarks Hær og flaade - Per Finsted - WWW
Øvelse ved Laurbjerg 1940 - WWW
Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre