Fra Klubberne - Nimbus-Klubben, Aalborg
Jydsk Motor : officielt organ for Jydsk Motor Union og Danmarks Motor Union - 1940:09 - side 12
10 klubbens medlemmer assisterer Aalborg Luftværnskreds som ordonnanser til tjeneste for politi, brandvæsen og Røde Kors


EMNER:
luftværn, motorordonnans, Nimbus-Klubben, Aalborg,
Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre