Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
Hjemmeværnet findes beskrevet i flg. artikel/bog:

Det danske hjemmeværn : jubilæumsværket - 1959 - BOG
For fred i frihed i 50 år : Hjemmeværnsregion VI : 1949-1999 - 1999 - BOG
Glimt fra Hær og Flaade : 30 - 1950 (set 2015) - WWW
Glimt fra Hær og Flaade : 32 - 1951 (set 2015) - WWW
Hjemmeværnsøvelse på Samsø i dagene 12-13/6 1948 - 1948 - WWW
Hær og Hjemmeværn - Folk og Forsvar - 1953:06
Moralske stærke folk : Motorordonnanserne - De danske Lotter - 1954:10
Mortorordonnansuddannelsen og Hjemmeværn - S. Wedell-Wedellsborg - Militært Tidsskrift - 1947
Siden sidst - Folk og Værn - 1951:08
Træk af Hjemmeværnets historie - set fra hjemmeværnsdistrikt 66 - Søren Østergaard - set 2012 - WWW
Veteranen fra Ballerup - Nicholas Lundgard - Feltpost : Magsin for Totalforsvarsregion København - 2009:08
Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre