Hærens motorisering og genopbygning 1943-1950
Claus H. Bonnesen
Syddansk Universitet - 2008 - 109 sider
Speciale. Om Nimbus:
s. 36 - 37 (I 1946/47 får F & N flere henvendelser fra folk i Polen, Tjekkoslovakiet og Frankrig, der ønsker informationer og reservedele til strandede danske militærnumbusser. Henvendelserne fremsendes til Hærens Tekniske Korps)
s. 46 - 47 (Leverance af 630 stk Ariel er i så dårlig stand og af inferiør kvalitet i forhold til Nimbus, som man foretrak)
s. 53 (Den hjemlige industri indrages i planerne for motoriseringen - DISA - F & N)
s. 56 (Tabel over anskffelser til opfyldelse af treårs planen (motorkøretøjer) - Motorcykler. Behov: 1052 - Haves: 700 - Anskaffes: 352)
s. 60 (1948 tilbyder F & N, at levere 200 Nimbusser - dog uden dæk, som HTK selv må finde, forudsat at man kan skaffe valuta og arbejdskraft. 1948 bestilles 700 Nimbusser. Krigsministeriet må herved presse Handelsministeriet, til at ligestille hærleverancer med eksportleverancer. HTK presser på vegne af Sidevognsproducenten (F & N?) Varedirektoratet så der indføres træ til opbygning af 100 sidevogne, der var bestilt)
s. 89 (I 1949 begynder man sanering af Hærens motorpark - ved indførelse af Nimbus bringes antallet af motorcykeltyper i hæren ned fra 10 til 3 (Nimbus - BSA - Ariel))


EMNER:
antal Nimbus, Ariel, BSA, Dansk Industri Syndikat, Forsvaret, Frankrig, HTK - Hærens Tekniske Korps se også HMAK - Hærens Materielkommando , hæren, Polen, sidevogn, sidevognsproducent, Tjekkoslovakiet, valutarestriktioner, Østfronten,


Bestil i Bibliotek.dk


Nimbuslitteratur © 2022 Niels Øwre