Gearkasse m. skråtskårne tænder på 1 . Gear
Nimbus tidende ISSN: 9115-796X - nr. 084 - Side 14


EMNER:
Nimbus Tidende Register, teknik,
NIMBUS TIDENDE EMNEORD:
Teknik, motor & gearkasse - se også Tips -,Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre