Register til Nimbus Tidende nr. 1 - 133 udarbejdet af Kim Scholer

Uddrag af Kim Scholers forord i Nimbus Tidende til oversigten:

Oversigten er ikke komplet, idet fx. hverken annoncer, træfindbydelser eller faste rubrikker som 'side 4 og 5', 'Formandstanker', 'Skruestikken' eller 'Nyt fra lokalklubberne' er nævnt. For nemhedens skyld kan et emne være lagt under flere overskrifter, og der er undtagelsesvis nævnt annoncer, der kunne have speciel interesse. Indlæg om Nimbus type A og B står oftest under Nimbus Kakkelovnsrør.

Artikler som fx. dem om olie og benzin, har ofte karakter af føljetoner. Da selv de mest vidende folk i DNT ikke synes at kunne blive enige om disse ting, bør man huske, at blot fordi det står i NT er det ikke nødvendigvis en endegyldig sandhed.

Juli-nummeret "nr. 47" er i virkeligheden NT # 48.

Da de færreste af os har samtlige NT liggende på lager, kan man mod at sende redaktionen en frankeret svarkuvert få en artikel i fotokopi. Én artikel, og ikke f.eks. alt om olie.

Da det ikke altid er helt nemt at rubricere et indlæg skal der nok være en del fejlanbringelser, unøjagtigheder og udeladelser i denne oversigt. Det vil derfor passe mig glimrende at blive gjort opmærksom på disse smuttere. Kan den forbedres på andre måder er jeg også ganske lydhør. Skriv til min adresse, eller kimscholer@email.dk, eller ring på 33 31 92 08 (aldrig før 9 om morgenen).

Kim Scholer

Et omfattende register til Sten Weidingers artikler i Skruestikken og Værktøjskassen m.v. er nu også medtaget. Kan bl.a. ses HER Registret er udarbejdet på baggrund af Stens eget index.

Niels Øwre


Anhængere - 13 Nimbus-artikler
Bestyrelsen - 60 Nimbus-artikler
Billeder - se også Fri Udblæsning - 122 Nimbus-artikler
Bøger, anden litteratur og boganmeldelser - andre mc’er - 16 Nimbus-artikler
Bøger, anden litteratur og boganmeldelser - biler m.m. - 12 Nimbus-artikler
Bøger, anden litteratur og boganmeldelser - kun Nimbus - 26 Nimbus-artikler
Debat - se også Klager - 74 Nimbus-artikler
Det 3. Hjul (div. specielle sidevogne) - 15 Nimbus-artikler
Det Historiske Hjørne - se også Nimbushistorier - Nimbus historisk set) - 8 Nimbus-artikler
Digte, tanker og betragtninger - 23 Nimbus-artikler
DNT - 33 Nimbus-artikler
Fiktion - 44 Nimbus-artikler
Forhandlerne - 8 Nimbus-artikler
Forsikring - 16 Nimbus-artikler
Fri Udblæsning - 60 Nimbus-artikler
Generalforsamlinger (herunder formandens og redaktørens beretninger) - 39 Nimbus-artikler
Jubilæer & interviews - 23 Nimbus-artikler
Klager - se også Debat - 9 Nimbus-artikler
Lokalklubber - 28 Nimbus-artikler
Love, regler, EF, EU m.m. - 25 Nimbus-artikler
Mc-historie (+ andre mc’er) - 31 Nimbus-artikler
Motorcykelmuseer - 47 Nimbus-artikler
Nekrologer - 7 Nimbus-artikler
Nimbus historisk set - 93 Nimbus-artikler
Nimbus i militærtjeneste - 40 Nimbus-artikler
Nimbus i udlandet - 29 Nimbus-artikler
Nimbus Kakkelovnsrør - 43 Nimbus-artikler
Nimbushistorier -se også "fiktion - 107 Nimbus-artikler
Nimbusproduktion og -udvikling - 18 Nimbus-artikler
Nummerplader - 11 Nimbus-artikler
Nybagte & genfødte Nimbusejere - 6 Nimbus-artikler
Ombygninger - papirprojekter - 15 Nimbus-artikler
Ombygninger - rigtige motorcykler - 30 Nimbus-artikler
Rabatter & priser - 6 Nimbus-artikler
Racerløb - 19 Nimbus-artikler
Reservedele - 21 Nimbus-artikler
Sidevogne - se også Det 3 side Hjul - 41 Nimbus-artikler
Skruestikken/værktøjskassen v. Sten Weidinger. Register udarbejdet af Sten Weidinger - 398 Nimbus-artikler
Teknik, andet end motor & gearkasse - se også Tips - 153 Nimbus-artikler
Teknik, motor & gearkasse - se også Tips - 164 Nimbus-artikler
Teknisk Brevkasse v . Jens Jessen og Knud Jørgensen - se også Værktøjskassen - 26 Nimbus-artikler
Tips, restaurering, modifikationer, udstyr . - 60 Nimbus-artikler
Træf - Danmark - 96 Nimbus-artikler
Træf - udland - 32 Nimbus-artikler
Turberetninger - Danmark - 36 Nimbus-artikler
Turberetninger - Europa - 83 Nimbus-artikler
Turberetninger, resten af verden - 21 Nimbus-artikler
Ture & løb - andre - 22 Nimbus-artikler
Tyveri m.m. - 20 Nimbus-artikler
Uanbringelige artikler m.m. - 87 Nimbus-artikler
Udstillinger & stumpemarkeder - 19 Nimbus-artikler
Værktøjskassen/Skruestikken v. Sten Weidinger - 13 Nimbus-artiklerNimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre