Fisker & Nielsen forøger Eksporten - Men det kniber med valuta til Raavarer - Motorcyklen blev en stor Sukces og bevirker Udvidelser - 15 pCt. Udbytte og store Henlæggelser
Social Demokraten - 1935-04-03 -
Vald. Hansen aflagde regnskab og beretning på Fisker & Nielsen generalforsamling. Eksporten er forøget, der hjemtages valuta fra udlandet på mere end det dobbelte af råvarerforbruget - trods dette alligevel svært at skaffe valuta til råvarer. Fabrikation af motorcykler er en stor sukces, fabrikken er udvidet m. 2 etager. Man har indskrænket til det hjemlige marked, fordi det har knebet med at tilfredsstille efterspørgslen. P.A. Fisker genvalgtes til bestyrelsen


EMNER:
Fisker & Nielsen, Nimbusfabrikken, valutarestriktioner,

PERSONER:
P. A. Fisker, Valdemar Hansen,Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre