NIMBUSLITTERATUR - PERSONSØGNING
Valdemar Hansen - Direktør - Formand for Fisker & Nielsens bestyrelse - findes omtalt i/medvirker til flg. bøger/artikler/sider:

A/S Fisker & Nielsen holdt Igaar Generalforsamling - Frederiksborg Amts Avis - 1935-04-03
Danske Erhvervsmænd 2: H.N. Andersens Samtidige - Aage Heinberg - 1933 - BOG
Den danske motorcykle blev en Sukces - Skive Avis - 1935-04-05
Den danske Motorcykle er blevet en Succes - Sorø Amtstidende - 1935-04-03
Et fint Aar for Nimbus og Nilfisk - Aftenbladet - 1935-04-03
Et godt Aar i Fisker & Nielsen - forøget Eksport og Udvidelse af Motorcykelfabriken - Børsen - 1935-04-03
Fisker & Nielsen - Holstebro Dagblad - 1935-04-03
Fisker & Nielsen forøger Eksporten - Men det kniber med valuta til Raavarer - Motorcyklen blev en stor Sukces og bevirker Udvidelser - 15 pCt. Udbytte og store Henlæggelser - Social Demokraten - 1935-04-03
Fisker & Nielsens Motorcykle er blevet en stor Succes - Man har allerede maattet udvide Motorcyklefabriken - Trods de vanskelige Forhold har Selskabet været i Stand til at øge Eksporten - Dagens Nyheder - 1935-04-03
Fisker og Nielsen - Forøget Eksport - Valutavanskeligheder for Raavarerne - Ekstrabladet - 1935-04-02
Min fader, P. A. Fisker - Allan Kløve Nyborg- WWW
Motorcykle er blevet den stor Sukces - Men man har ikke kunnet forcere Eksporten paa Grund af Vanskelighederne ved at skaffe Raamaterialer - Der skal gøres et større Fremstød - Berlingske Tidende - 1935-04-02
Motorcykle-Fabrikken er udvidet - Fisker & Nielsen om Vanskelighederne ved at skaffe Valuta til Raavarer - Berlingske Tidende - 1935-04-03
Nimbus, Nilfisk og Fisker-familien - et industridynastis krønike - Allan Kløve Nyborg - 2006 - BOG
Nimbus-Cyklen følger Nilfisk Sejrsgang - Politiken - 1935-04-03
Nimbus-legender - Allan Kløve Nyborg - 2004 - BOG
Valdemar Hansen - set 2011- WWWNimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre