Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
motorcykeldeling findes beskrevet i flg. artikel/bog:

10. FEBRUAR 1937 - 31. DECEMBER 1940 : DAGLIGT LIV VED REGIMENTET - Søren Sørensen - set 2014 - WWW
Automatic Standard Arms of Modern Warfare X - Madsen machine guns and Infantry Cannons - Tactical Application - Halvor Jessen - 1938 - BOG
Bestemmelser og Direktiver for Panservognseskadroner 1937 - 1937 - BOG
De aldrig hædrede - Veteranerne fra 9. April og medaljen der blev væk - Torben Jørgensen - 2005 - BOG
Lærebog i Hærorganisation - Udarbejdet til Brug for Specialklassens Generalstabskursus m. fl. - Bd. 1 - Hærens Tilvejebringelse, Uddannelse og Organisation - P. M. Norup - 1941 - BOG
Maskinkanoner 1933 - 1940 - 1933-1940 - BOG
Moderne Fodfolk i Forsvar og Angreb - Halvor Jessen - Militært Tidsskrift - 1938
Motorcyklisterne bedes melde sig! - Alf Giersing - Gardehusaren - 1936-07-01
Om rytteriets panservogne - F. Alten - Vort Værn - 1938:11
Reglement for rytteriet - Motorcyklisteskadronen - 1938 - BOG
Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre