NIMBUSLITTERATUR - Udvælgelseskriterier m.v.

Formålet med denne bibliografi er at give en oversigt over, hvad der findes af litteratur m.v. om "Humlebien" (Nimbus 1934-1960)- men ikke Kakkelovnsrøret i forsknings- og folkebibliotekernes fælles EDB-katalog DANBIB og "folkeudgaven": bibliotek.dk, som du selv kan søge og bestille i.

Målet
er ikke, at præsentere en komplet liste, snarere en liste over, hvad der findes af tilgængelig Nimbus-litteratur på danske folke- og forskningsbiblioteker, som den interesserede kan få fat på. Det vil sige at materiale, hvor relevant det end måtte være, som kun findes hos diverse Nimbus-samlere såsom brochurer og arkivalier ikke er medtaget. Jeg har dog i nogle tilfælde medtaget materiale, som ikke findes i ovennævnte biblioteksbaser - dette gælder bl. a. for en del titler, som kun findes på Garnisonsbiblioteket eller er støvet op på biblioteker på New Zealand.

Litteratur om tilgrænsende emner f.eks. sidevogne (ACAP, Bender, Engstrøm og Steib), hvis eksistens i Danmark i nogen grad hang sammen med Nimbussen, er i et vist omfang medtaget.

Bøger
og tidsskrifter, der efterfølges af en parentés med et tal i kursiv ex: (62.726), vil kunne findes på folkebiblioteker på hylden under dette tal (DK5-nummer).

Øvrige materialer (uden tal) stammer fortrinsvis fra diverse forskningsbiblioteker.

Nimbus-nyt - Fisker & Nielsens kundeblad fra 1940 er nu fuldstændig indexeret.

Kim Scholer der har udarbejdet Registret til Nimbus-tidende - Danmarks Nimbus Tourings medlemsblad har venligst stillet dette til rådighed for min bibliografi, som hermed er blevet beriget med mere end 1900 henvisninger til en guldgrube af information om Nimbus. Da registret er konverteret fra Word til Access kan der selvfølgelig være enkelte fejl.

Register til indholdet i Skruestikken/værktøjskassen - Nimbus Tidendes guldgrube af teknisk information om Nimbus af Steen Weidinger er nu medtaget. Steen har venligst stillet sit eget index til rådighed for min bibliografi, som hermed er blevet beriget med mere end 390 henvisninger. Dette index har jeg konverteret fra en Word-fil til min Access-database - der kan muligvis være enkelte fejl og "dobbeltposter".

Register til Svenska Nimbus-tidningen udarbejdet af dets redaktør Lasse Wallin er nu fuldt ud integreret i bibliografien.

Avisartikler - Fisker & Nielsens scrapbøger med avisudklip m.v. fra 1930'erne befinder sig i kopi i Danmarks Nimbus Tourings Arkiv. Ved venlig mellemkomst fra foreningens arkivar, Allan Kløve Nyborg har jeg haft lejlighed til fotokopiere materialet og efterfølgende indexeret disse mange hundrede avisartikler til Nimbusbiblografien.

Nimbus i forsvaret: Da Nimbussen fra 1934 indtil slutningen af 1960'erne udgjorde størsteparten af Forsvarets motorcykler er materiale, der omhandler Forsvarets motorcykler uden at nævne Nimbus specielt medtaget. Herunder også materiale omhandlende danske forsvarsenheder, der udstyret med og 20 mm. Madsen Maskinkanoner og Nimbus optog kampen 9. april 1940 mod den tyske værnemagt.

Bemærk
at dit lokale bibliotek kan skaffe materiale, det ikke selv har hjem til dig. Du skal dog være opmærksom på, at du i nogle tilfælde (specielt ved ældre og sjældent) materiale må nøjes med en fotokopi eller at du kun får lov til at studere det på bibliotekets læsesal.

Som bibliotekar
har det været vigtigt for mig at have haft materialet i hånden under registreringen. Der har dog været enkelte "smuttere", hvilket jeg er blevet gjort opmærksom på. Da jeg er klar over, at der er "huller" i litteraturlisten modtages rettelser og tilføjelser gerne.

Bibliografien er meget bred - den spænder fra bøger og artikler, der kun indeholder et par fotos af Nimbus til eksempelvis Knud Jørgensens store omfattende værker.

Noter - For at gøre bibliografien mere brugbar er en del poster blevet forsynet med indholdsbeskrivende noter - et arbejde, der stadig pågår.

Emneord - Samtlige poster er nu forsynet med emneord. Disse giver selvfølgelige ikke en udtømmende beskrivelse og er måske heller ikke særlig systematisk tildelt, men vil nok alt i alt give en indgang til at se på Nimbussen i andre sammenhænge.
Disse emneord indgår også i emneordsregistret.

Personer - Samtlige poster er nu "beriget" med de personer, der indgår i bogen/artiklen/m.v., uanset om det er forfattere, redaktører, omhandlende personer (nimbus-kørere m.v.). Personerne indgår også i personregistret.

Bibliotek.dk - Som noget nyt har jeg forsøgsvis lavet direkte link fra de enkelte titler blandt bøgerne til bibliotek.dk, således at du selv kan bestille bogen hjem til dit eget bibliotekNimbuslitteratur © 2023 Niels Øwre