NIMBUSLITTERATUR -


Berusede by - Ulrik Gräs -
Mindebog for 21. Bataillon - Vinterholdet 1950-51 -
Kørsel og Teori ved Køreprøven - Kørekursus i Ord og Billeder (efter 1-2- 3 Metoden) - Carl Estreich -
Nimbus Reservedelskatalog -
Nimbus reservedelskatalog - 1951 - 1958 -
Hugo Wilson's hot bikes - Hugo Wilson -
The illustrated directory of motorcycles - Mirco De Cet -
Se lige ud! - værnepligten til debat -
Instruktionsbogen - Et kørekursus i ord og Billeder efter 1-2- 3 Metoden - Carl Estreich -
Nimbus tjeklister - model C 1934 - 1959 - Sten Weidinger -
Motorcyklister - Fra Johannes V. Jensen til Biker-Jens - John de Summer-Brason -
The Observer's military vehicles directory - from 1945 - Bart H. Vanderveen -
Politikens nudansk leksikon -
AFA Vesteuropa frimærkekatalog - årgang 2003 -
AFA Skandinavien frimærkekatalog -
AFA Danmark, Færøerne, Grønland, Dansk Vestindien frimærkekatalog -
The complete encyclopedia of world motorcycles - Mirco De Cet -
Danske modelbiler - Dorte Johansen -
Vejledning til motorrenovering af Nimbus'en / af Ole Lindberg og Karin Pedersen -
Lærebog for forsyningstroppernes befalingsmandsskoler. Udkast. Hovedlinier for transport- og forsyningstjeneste under feltforhold -
Vaabenhistoriske aarbøger [Årgang] 38 : - Anders D. Henriksen -
Die automatische Präzisions- und Einheitswaffe des modernen Schlachtfeldes IX - Madsen-Maschinengewehre und Infanteriekanonen, System Madsen (XI) - Halvor Jessen -
Realiteternes verden - Litteraturhistorie om det moderne og det folkelige gennembrud 1870-1920 - Johannes Fiibiger -
Hvem Hvad Hvor - Politikens Årbog - 1952 -
Lærebog for Motorcyklister -
Anton - en film af Aage Rais -
HMAK 400 års jubilæum -
The Sidecar - a history - Geoff Brazendale -
Grænsen i 75 år - 1920 - 1995 -
Hvorfor døde Nimbus -
Nimbus Motorcycle -
Grundbog for hærens menige -
Nimbus gevindoversigt - model C 1934 - 1959 - Sten Weidinger -
The illustrated encyclopedia of motorcycles - Erwin Tragatsch -
Hvem Hvad Hvor - Politikens årbog - 1977 -
Livet i Danmark 1937 - 1942 - Gemt og Glemt i Alvor og Skæmt - Bind 1 - Axel Kjerulf -
Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-45 -
Kraks blå bog . ... biografier over nulevende danske færøske og grønlandske mænd og kvinder - Årgang 2002/03 m. fl. -
Kraks blå bog . ... biografier over nulevende danske færøske og grønlandske mænd og kvinder - Årgang 2001 m. fl. -
Kraks blå bog . ... biografier over nulevende danske færøske og grønlandske mænd og kvinder - Årgang 1971 m. fl. -
Danske frimærker 2002 -
Tusindfuglen - Louis Jensen -
Vedligeholdelse af din Nimbus -
Christiania - Mark Edwards -
Historien om Nimbus -
Livet i Danmark 1937 - 1942 - Gemt og Glemt i Alvor og Skæmt - Bind 1 - Axel Kjerulf -
Sumpen, liberalisterne og de hellige - Christiania - et barn af kapitalismen - Børge Madsen -
Reservedelskatalog -
Fisker og Nielsens lagerbog -
Fisker og Nielsens lagerbog - Sidevogne -
Fisker og Nielsens lagerbog -
Sølvstjernerne med Dan Turèll - Sølvstjernerne -
De vovede livet - Øjebliksbilleder fra besættelsestiden 1940 - 1945 - Per Amby -
Besættelse, beredskab og brandbiler - det civile luftværns virke indtil 1949 - Søren Rislund -
Gardehusarkasernen den 29. august 1943 - Anders D. Henriksen -
Og ingen ved hvordan det går - Roman om besættelsestidens Danmark - Claes Johansen -
Gadens blikfang - Danske emaljeplakater gennem 100 år - John Juhler Hansen -
Danske soldaterfortællinger -
Den illegale presse 1940 - 45 - En antologi -
Nimbus skrøner - udvalgte historier - om motorcyklen som motoriserede danskerne - Allan Kløve Nyborg -
Vinterklargøring af din Nimbus -
Lærebog i Hærorganisation - Udarbejdet til Brug for Specialklassens Generalstabskursus m. fl. - Bd. 1 - Hærens Tilvejebringelse, Uddannelse og Organisation - P. M. Norup -
The encyclopedia of the motorcycle - Peter Henshaw -
Kansas City Stompers - Kansas City Stompers -
Grundbog for menige, Hæfte 8 - Hærens Historie, - 2, udgave -
Fynske Livregiment - 375 år - Jubilæum 17. November 1989 -
Reklamen i det 20. Århundredes Danmark - Max Kjær Hansen -
Den danske soldat i Sønderjylland -
Årene efter besættelsen - O. A. Olsen -
Rapport om Kampene ved Lundtoftbjerg og Syd for Aabenraa den 9' April 1940 - Ib Böcher-Frederiksen -
Krigens Dagbog - anden Verdenskrig i Billeder og Tekst - paa Grundlag af Arne Moldkjærs Manuskript " Min Krigsdagbog - Bind 1 -
Post og Teles uniformer - A. Morell Nielsen -
4. Bataillon i Sønderjylland 9. April - 50 året 1940 -1990 -
Motorcykelbogen - Mogens H. Damkier -
Motorcykelbogen - Mogens H. Damkier -
Dansk biografisk leksikon - Bind 7 -
Dansk biografisk leksikon - 4. Bind -
Post- og Telegrafmuseet - A. Morell Nielsen -
Kampmann Kierulff & Saxild A/S - De første 25 Aar - Ejnar Black -
P&Ts historie - Fra 1960: Fra monopol til konkurrence -
Nimbus malebog - Gunnar Hansen -
Besat og befriet - en samling dokumentariske billeder fra Danmark under besættelsen og ved befrielsen -
Danskernes veje - en billedbog om veje vi kørte på og biler vi kørte i - Niels Jonassen -
Fynske Livregiment : 350 års jubilæum 17. November 1964 -
Nimbus - menneskene og teknikken -
Jydske Dragoner 1679 - 1979 -
Quinder & mænd -
P&Ts historie: 1927 - 1960: Post og Tele under samme tag -
40 års civilforsvar - 1938 - 1978 -
Gardehusarregimentets udadvendte aktiviteter -
Besættelsestiden i billeder -
Hvad du næppe anede du ikke vidste om biler og motorer - gamle nyheder og mærkværdigheder i teknikkens historie - Mogens H. Damkier -
Motorcyklehåndbogen - Mogens H. Damkier -
I lovens navn - Københavns politi gennem tiderne. Bind 2 - Carl Aage Redlich -
Fast i nød : Fynske livregiment 1614 - 1964 - Hans Henrik Jacobsen -
Beretning om begivenheden omkring Søgaard den 8. - 9. April 1940 - Sergent Bundgaard -
Ingeniørregimentet 1880 - 25 juli - 1955 - Niels Maare -
The new illustrated encyclopedia of motorcycles -
Soldat i Viborg 1865 - 1965 - Aage Bonde -
Facts & episodes - Jørgen Juncker-Jensen -
Hvem Hvad Hvor - Politikens Aarbog - 1948 -
Bornholm i krig - 1940 - 1946 -
Flyvevåbnets brand- & redningskøretøjer - Søren Rislund -
Tivoli og verden udenfor - Luise Skak-Nielsen -
Gardehusarregimentet gennem 200 år -
De så det ske. 9. april 1940 - 1980 -
Lærebog for Hærens Menige - Fælles for alle Våben -
Danmark besat og befriet - fremstilling og kilder til belysning af Danmarks historie.. - Peter Frederiksen -
On two wheels - the illustrated encyclopedia of motorcycling - Book 10 -
Danske uniformer 1900 - 1990 - Hæren og Flyvevåbnet - Bjørn A. Nielsen -
NKT 100 år - Tusinde af hænders flittige værk -
Stubbekøbing Radio- og Motorcykelmuseum Katalog -
Lærebog for Hærens Menige - 1. Del - Fælles for alle Vaaben, Korps og Afdelinger -
Jorden rundt - 18 fortællinger fra Eventyrernes Klub (Aschehoug Adventure) -
Lærebog for Hærens Menige - 1. Del - Fælles for alle Våben -
Linie 13 - en sporvejslinie i billeder - Per Søegaard -
Lærebog for Hærens Menige - Fælles for alle Våben -
Lærebog for Hærens Menige - I. Del - Midlertidig Udgave - Fælles for alle Vaaben, korps og afdelinger -
Lærebog for Hærens Menige - II Del - For Motortrainet -
Lærebog for Hærens Menige - II Del - For Motortrainet -
Lærebog for Hærens Menige - II Del - For motoriseret Feltartilleri -
Lærebog for Hærens Menige - II Del - For motoriseret Feltartilleri -
Bornholmske CF-kolonne gennem 50 år - 1941 - 1991 -
Lærebog for Hærens Menige - 1. Del - Fælles for alle Vaaben, Korps og Afdelinger -
Automobilets Historie og dets Mænd - Bind 3 -
Nimbus HOT-line, Tips & Ideer - Sten Weidinger -
Gardehusarregimentet 1962 - 1987 -
Militærpolitiets historie - E. O. A. Hedegaard -
Jyske Trænregiment 1951 - 1976 -
Hvem hvad hvor - Politikens Aarbog - Universaludgave 1934 - 48 -
Automobilets historie - Bind 1 -
New Zealand's motor cycle heritage - Book two 1932 - 1962 - Maureen Anne Bull -
Automobilets Historie og dets Mænd - Bind 2 -
Køreskolens teoribog til kategori A - motorcykel - John Lund -
Automatic Standard Arms of Modern Warfare X - Madsen machine guns and Infantry Cannons - Tactical Application - Halvor Jessen -
Nimbus specifikationer - model C 1934-1959 - Sten Weidinger -
Hvem Hvad Hvor - Politikens årbog - 1968 -
Automobilets Haandbog og Vejledning for reparationer -
Gunnar tegner ... Hansen fortæller - Gunnar Hansen -
Dansk Industri-Stat - 145 førende Industrivirksomheder og deres Ledere -
Linie 1 - en sporvejslinie i billeder - Per Søegaard -
Den Danske kamp - i Billeder og Ord -
Den eventyrlige afrikafærd - Jørgen Bitsch -
Maja og motorcyklen - Inger Sigsgaard -
Eventyret om de smaa Opfindelser - Sigurd Togeby -
Vejviser for Automobil- motorcykle- og traktorindustrien - 1956 - 2. Årg. -
Danmark - O. Bøgeskov-Jensen -
Københavns Vagtværn - 1944 - 1945 -
Nimbus Luftfilter -
Jydske Dragonregiment 1679 - 1954 - Aage Jansen -
Dronningens gobeliner fortæller Danmarkshistorie -
Kongevagt og frihedsværn - glimt fra Livgardens 300-aars dag -
Hvem hvad hvor - Politikens Aarbog - Universaludgave 1934 - 43 -
Personer med tilknytning til automobilbranchen -
Polstring af Nimbus sidevogn med chesterfield look - Alex Schou Jensen -
Maskinkanoner 1933 - 1940 -
Miodtjyske CF-kolonne gennem 40 år - 1941 - 1. Sept - 1981 -
Danmarkshistoriens Hvem Hvad og Hvornår - Benito Scocozza -
Min Nimmer -
Den Danske Brigade/Det Danske Kommando i Tyskland 1947-58 -
Tekniske Artikler -
Utroligt - men sandt - En bog for nysgerrige - Gunnar Hansen -
Den Øvrobæiske Onion - Rune T. Kidde -
Tør hvor andre tier - En krønike om Ekstra Bladet - Bind 1 - Fæle Frejlif og hans drenge - Gregers Dirckinck-Holmfeld -
Karl Stød - skærver, spåner, spæk og snus - Freddy Milton -
En dansk Militærafdeling gennem 325 Aar - Sjællandske nationale Regiment, Kronprinsens Regiment, Kongens Regiment, Kronens Regiment, 5. Bataillon - F. C. E. Mørch -
Schweinhund - Ludwig Josuwa Hans Zierau -
Sjællandske Livregiment - 375 år - 1614 - 1989 -
Jeg skal ind som soldat - Politikens håndbog for værnepligtige -
De industrielle ikoner - Design Danmark -
Recollections - Jørgen Roos -
Telegrafen's krønike -
Vejen til Etah - erindringer - Jørgen Roos -
Den kongelige Livgarde 325 år - Perioden 1958 - 1983 - J. Gram-Andersen -
Livgarden gennem 300 aar -
Danmarks Nimbus Touring og Nimbus model C - 100 år - et skævt jubilæum - en historie om starten på DNT og klubbens udvikling -
Sjællandske Livregiment gennem 350 år -
The Danish Army on April 9th, 1940, Supplement to Part 2 - Per Finsted -
Lærebog for Civilbeskyttelsesmandskabet -
Den danske Hær 1932 - 1941 - Veterinærtjenesten - Per Finsted -
Den danske Hær 1932 - 1941 - Forplejningskolonnen - Per Finsted -
5. Artilleriafdeling, cirka 1939 - Per Finsted -
The Danish Army on April 9th, 1940, Part 1 - Per Finsted -
The Danish Army on April 9th, 1940, Part 2 - Per Finsted -
Dansk motoriseret feltartilleri 1940 - Per Finsted -
The Danish Army on April 9th, 1940, Supplement to Part 1 - Per Finsted -
Den danske Hær 1932 - 1941 - Cyklistregimentet - Per Finsted -
Udklipsark: Danmarks Hær og flaade - Per Finsted -
Lærebog for hærens sanitetspersonel -
Deutscher Soldat auf erbeutetem Krad - Otto Kropf -
Kim Panik og hans venner : motorcykel-fortællinger - Helge Jørgensen -
Masala : noveller - Pia Kate Bock -
Motorcykel med sidevogn på Vesterbrogade ved hovedindgangen til Tivoli - Sven Türck -
Nimbus model C 1934 - Teknik og historie - Jens Bisbjerg Andersen -
The Danish Army on April 9th, 1940, Part 3 - Per Finsted -
Tegninger -
Øst-, Vest- og Sydjylland - Fra Århus til Tønder - Sesams Museumsguide - Jytte Ortmann -
Nimbus-legender - Allan Kløve Nyborg -
Historien om Flyvevåbnet - Hans A. Schrøder -
Mafiaen - det er osse mig -
Rekrut 67 - Petersen -
Reptilicus -
Den danske Hær 1932 - 1941 - Ambulancen - Per Finsted -
Nimbus. Danmarks Motorcykle -
En dansk soldats eventyr - En militær mosaik i to dele - Mogens Wenzel Andreasen -
alle tiders tryk - Småtrykssamlingen i 100 år -
Atten mørke og stormfulde fortællinger - genfundne erindringer med Nimbus -
Fodfolkets Kornet- og Løjtnantsskole 29. August 1943 og under interneringen - Peter Jepsen -
Danmark - Bind 2:1 - Storkøbenhavn II - J. P. Trap -
Om dansk rytteri 1932 - 1940 - Per Finsted -
Den danske Hær 1932 - 1941 - Fodfolkspionerkommandoet - Per Finsted -
Danske Byer og Sogne - Historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By - 12. Bind: Frederiksberg Kommune -
Danske Livregiments festskrift i anledning af sit 200 - års jubilæum -
Hard Rock Cafe og McNimbus -
Nimbuslitteratur - Niels Øwre -
Prototypen prøvekøres -
Produktion af Nimbus C Model -
Novemberkåsan -
Gennem 19 lande på 58 dage med Elith Foss og Palle Huld -
Bakken åbnes -
De jysk-fynske styrkers domiciler II -
Skrueaften i Motorcykelklubben Nimbus -
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 1 -
Mindelunden i Ryparken -
McNimbus' Klublokaler -
Farveskema for (Humlebien) -
Følg det andet link til emneord/person -
The story of the motorcycle - Don Morley -
Fra Ford A til MG B -
Interview med Verner Carlsen -
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 8 -
I.G. Nimbusfreunde Deutschland -
Førerløs Nimbus -
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 2 -
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 3 -
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 4 -
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 5 -
Nimbus - Various bits and pieces and adaptations to my 1950 Nimbus - Robert Harms -
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 7 -
Militærpoliti i Tyskland - Erik Løvenvig -
Menig 311’s ødelagte Maskine. Motorcykel -
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 10 - Th. Christesen -
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 11 -
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 12 -
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 13 -
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 14 -
Operahuset på Heden - Erik Juul Clausen -
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 6 -
Land & rige rundt - Niels Roland -
Industriens museer - på opdagelse i vor industrielle fortid - Hanne Rossen -
Krigen i Billeder - Fra Lynkrig til Atomkrig -
Action, mand! - Rockere og Engle i Danmark i tekst og billeder - Henrik Krüger -
Små slag - Claes Johansen -
Gardehusarregimentet gennem 25 Aar - 1912 - 37 - Med et Resumé af Regimentets Historie fra 1762 - 1912 - Alf Giersing -
Dansk motorsports blå bog - Hvem er hvem i dansk motorsport -
Årets største begivenheder i billeder - "Den danske kamp" - Året 1940 - 43 - Carl Næsh Hendriksen -
Mumieskuffen - Vincent Lind -
Fyn under fem Aars Krig - Billedreportage fra Aarene 1940 - 45 - E. Christoffersen -
Danmarks-historier for børn - Bind 2 - Marie Helleberg -
Nimbusparken - Et nyt bykvarter på Frederiksberg - Dommerkomiteeens betænkning 22. Juni 2000 -
Røver-Axels fortællinger - fra bydreng til motorkører - Morten Qvistgaard -
Gnisten paa Eventyr - fra Kreta til Frøslev - Arne Bennike -
De jysk-fynske regimenters traditioner -
Den danske soldat gennem tiderne - Th. Thaulow -
Glimt fra besættelsestiden 1940 - 1945 -
Fede tider - En dansk komedie af Peter Bay -
L'arme automatique de précision et de type uniforme du champ de bataille moderne (XIII) - Armement et organisation d'un Regiment d'Infanterie moderne - Halvor Jessen -
Lad os flyve til en stjerne - To -
London kalder - Ken Follett -
Odins hvisken - øjeblikke af Danskernes historie - Bind 4 - Bro fra kyst til kyst - Kåre Bluitgen -
Billeder fra besættelsen - Danmark under Den anden verdenskrig -
Motorcykelboken - Motorcyklar tilverkade i Europa efter 1945 - Lars Golbe -
Mor er den bedste i verden - Giro 413 -
Dansk Initiativ - Handel og Industri i Danmark under Aarene 1940 - 44 - Roberto Weile -
Frigjøringen i bilder - Yngvar Ustvedt -
Idrætsaarbog 1948 -
Historiske billedsamlinger -
Danish Army Specific: Nimbus Model C -
Michel Europa-katalog - 2003/2004 - Band 1: West und Mitteleuropa -
Bind din vogn til stjernerne - John Mølgaard -
Die Madsen Waffen -
Da krigen kom - Danske forfattere om besættelsen -
Motorsportens kendte ansigter i tidsrummet 1920 - 1945 -
Derfor gik det sådan 9. April - Bjørn Svensson -
Begivenhederne i Sønderjylland 8. - 9. April 1940 - S. E. Claussen -
Military Motorcycles - David Ansell -
Automobilet 75 år i den danske hær 1908 - 16.10.1983 - Frank Pedersen -
Military motorcycles of World War 2: All makes from Europe, Russia, Japan and The USA 1939-1945 - Roy Bacon -
9. April. Kampene ved Bjergskov og Bredevad - K. Bahnsen -
Anden Verdenskrig - Den 9. april Danmark Norge - Eddy Bauer -
Da de kom - fra besættelsens første dage - C. J. Bech -
Min motorcykel - Villy Poulsen -
Bestemmelser for Skytsbetjening ved Rytteriets Motorcykel-Kanongrupper -
The ultimate motorcycle book - Hugo Wilson -
Danmarks historie udgivet af Historikergruppen - Bind 2 -
Danmarks Hær - Bind 1 -
De så det ske - Begivenheder gennem 2500 år fortalt af øjenvidner - Bind 2: 1861 - 1993 -
De så det ske under besættelsen - "Bevar ro og orden" - Per Eilstrup -
Kampene i Haderslev 9. april 1940 - Sigvald Eising -
5 Aar - Besættelsen i billeder -
Bestemmelser for Skytsbetjening ved Rytteriets Motorcykel-Kanongrupper -
Den store danske encyklopædi - 14. bind - Napoleon-Panaitios -
Børnenes rekordbog 1998 -
Klassiske motorcykler - Bind 10 - Villy Poulsen -
Veteranjournalen - Bind 1 - Om Harley Davidson, Nimbus, BSA og andre klassikere - Villy Poulsen -
Veteranjournalen - Bind 1 - Om Harley Davidson, Nimbus, BSA og andre klassikere - Villy Poulsen -
Danske biler og motorcykler 1900 - 20 - Thorkild Ry Andersen -
Motorcykelsporten - L. J. K. Setright -
The illustrated history of military motorcycles - David Ansell -
Sport i Verdensformat - Dansk og international Motorsport -
Årets motor-revy - Biler er min hobby, 4 aarg., 1951 -
Teknik og opfindelser - håndbog for ungdommen -
Alle motorräder 1894-1981 - Eine Typengeschichte 25 Marken aus 30 Ländern - Erwin Tragatsch -
Alle motorräder 1894 bis heute - Erwin Tragatsch -
The new illustrated encyclopedia of motorcycles - Erwin Tragatsch -
The encyclopedia of the motorcycle - Hugo Wilson -
Den store motorcykelbog - Hugo Wilson -
Forsvarsbogen - Folkets Bog om Landets Forsvar -
Rigtige stunts - 19 kapitler om hvordan man ikke skal gøre - Lasse Spang Olsen -
Kampen ved Hokkerup den 9. april 1940 - Aksel Pontoppidan -
Fem Aar - Indtryk og Oplevelser - Bind 1 - 9. april 1940 - 29. august 1943 -
Den 9. April i billeder -
Den 9. April 1940 og hvad der gik forud -
9. April - skildret i Breve fra Danske Soldater -
Hæren der ikke maatte kæmpe - Den danske Hærs forhold gennem Nedrustning over 9. april 1940 og 29. august 1943 til befrielsen - P. M. Norup -
Danmarks kamp for frihed og ret - En billedbog om besættelsen - Gunnar Nu-Hansen -
Med kurs mod NATO - Den danske Brigade - Det danske Kommando - Tyskland 1947-1958 - Danske soldaters tjeneste i Tyskland - Besættelsestropper - NATO-styrker - Arne Mosgaard -
Automobilet i hæren 1908 - 1983 - Frank Pedersen -
9. april 1940 - 5. Maj 1945 - Vald. Madsen -
Reglement for rytteriet - Motorcyklisteskadronen -
Sjællandske Trænregiment -
Dansk album - familiens levevilkår fra århundredeskiftet til i dag - Harald Skougaard -
Sønderjylland 9. April 1940 -
Bredebro gennem 75 år - H. E. Sørensen -
Tillæg til Lærebog for Hærens Menige II. Del for Fodfolket - Felttjeneste og Fægtning Cyklist- og Motorcykliststyrker -
Motorcyklehåndbogen - motorcykler, scootere og knallerter - Mogens H. Damkier -
Vor Hær i Krig og Fred - Bind 2 - Arne Stevns -
Hvorfor har forsvarsviljen forladt det danske folk - Halvor Jessen -
Danske motorcykler - Villy Poulsen -
1. Trænbataljon 1880 - 1. November 1980 -
Vildbassen - Peter Bay -
Grundbog for hærens menige - Den danske soldat -
139 breve om 9. april 1940 - skrevet af Kristeligt Dagblads læsere 1980 -
Hvem Hvad Hvor - Politikens Aarbog - 1942 -
Soldaterne den 9. april 1940 - Kay Søren Nielsen -
Die automatische Präzisions- und Einheitswaffe des modernen Schlachtfeldes IX - Madsen-Maschinengewehre und Infanteriekanonen System Madsen - Halvor Jessen -
Foreløbige Bestemmelser for Skydning med 20 mm M.K.M 1938, Rekylgevær fra Sidevogn og Panservognsmaskingevær ved Rytteriets uberedne Enheder - Cyklist-, Motorcyklist-, Skyts- og Panservognseskadroner -
De militære begivenheder den 9. april 1940 - Carl Jørgensen -
Den Danske Hær. Bd. VI - 9. april 1940 - - Helge Klint -
Beretning om Fodfolkspionerkommandoets Befalingsmandsskolers Kamp den 9/4 1940 mellem Tønder Kaserne og Bredebro - V. A. H. K.. Laursen -
9. april - De så det ske - Lars Lindeberg -
Livgarden gennem 300 aar - Anden à jourførte udgave -
Lærebog for Fodfolkets Korporalskoler - Udrustning og Train -
Lærebog for Hærens Menige: I. Del - Midlertidig Udgave - Fælles for alle Vaaben, korps og afdelinger -
Automatic Standard Arms of Modern Warfare XI - Madsen machine guns, Madsen machine cannon, Madsen mortars, Madsen sub-machine guns, Semi automatic rifle M. 1945 - Madsen Arms during the World War 1939 - 45 and after 1945 - Halvor Jessen -
Specifikationer for personvogne 1956 og 1946, lastvogne 1956 og 1946, traktorer, motorcykler, scootere og knallerter - N. E. Demant Hansen -
Nimbus motorcykel 1937 - 1956 -
Nimbus vejledning - giver de oplysninger, der er nødvendige, for at De kan få det fulde udbytte af at køre og eje en Nimbus -
Nimbus - Værkstedshåndbog, originale reservedele & vejledning - 1951 - 1958 -
Nimbus Motorcykler - Reparationsteknik - Svend Taarnhøj -
Udkast til håndbog for hærens motorførere - Nimbus motorcykel -
Motorcyklehåndbogen - motorcykler, scootere og knallerter - Mogens H. Damkier -
Klassiske motorcykler - Bind 3 - Villy Poulsen -
Motorcyklereparationer - N. E. Demant Hansen -
Hvem Hvad Hvor i 50 år -
Restaurering af gamle motorcykler - V. A. Jensen -
Motorcyklen - Peder Krøigaard -
Motorcykler - Reparationsteknik - Svend Taarnhøj -
Danmarks Kultur ved Aar 1940 - Bind 5: Erhvervene II -
Dansk industri efter 1870 - Bind 5: Ledere, ledelse og organisation 1870 - 1972 -
Aktieselskabet Fisker & Nielsen - 26. februar 1906-1956 - Ivar Egebjerg -
Motorcyklen - Teori og praksis - N. E. Demant Hansen -
Seitenwagen und Gespanne - Band II - Martin Franitza -
Nimbus med sidevogn - Knud Jørgensen -
Nimbus - Danmarks Motorcykle - Villy Poulsen -
Nimbus - Danmarks Motorcykle - Villy Poulsen -
Nimbus - og kunsten at vedligeholde den - Knud Jørgensen -
Nimbus - teknisk udvikling - Knud Jørgensen -
Nimbus - 1937 - 1956 -
Nimbus - Danmarks motorcykle - Tekniske cirkulærer -
Festskrift til Vagn Dybdahl -
Det danske Gendarmerikorps - grænsens gendarmer og smuglere med en efterskrift af Lars Bjørnboe - Jens Jensen -
Motorcyklar i Europa 1950 - 1960 - Motorcyklar tilverkade i Europa och sålda i Sverige - Lars Golbe -
50 år Statens Filmcentral : Statens Filmcentral 1939-1989 -
En Verden paa Hjul - Muntre Historier om Motorfolk - Gunnar Hansen -
Classic motorbikes - Roger W. Hicks -
Hvem Hvad Hvor - Politikens årbog - 1950 -
Hvem Hvad Hvor - Politikens årbog - 1958 -
Hvem Hvad Hvor - Politikens Aarbog - 1940 -
Enzyklopädie des Motorrads - Marken - Modelle - Teknik -
Jørgen Roos - et liv som dokumentarist -
Mit Levnedsløb - P. A. Fisker -
A - Z of motorcycles - A complete marque-by-marque encyclopedia - Roland Brown -
The motorcycle encyclopedia - John Carrol -
Motorcyklen blev redningen - Motorcykler i Danmark 1945 - 65 - Mogens H. Damkier -
Dansk Design 1910 - 1945 - Art deco & funktionalisme -
De store årgange - ædle motorcykler 1935-1960 - V. A. Jensen -
I pionerernes hjulspor - På motorcykle i Amerika - Irma Testrup Petersen -
De danske redningskorps gennem 60 år - Falck og Zonen - Børge G. Johansen -
Bag Afrikas maske - Mogens Chr. Nørlund -
Hen ad vejen - Af trafikmidlernes historie - K. O. B. Jørgensen -
Køreklar motorcykel - En teoribog - Selvkontrollerende med opgaver - Albert Rovang -
Lademanns multimedie leksikon - Årgang 2000 -
Livet i Danmark 1947 - 1957 - Hverdagens historier i billeder og tekst -
Classic super bikes from around the world - Mac McDiarmid -
Industriel design historie - Bo Nielsen -
One hundred years of motorcycles - Massimo Clarke -
Zone-redningskorpset i København under besættelsen - Arne Vagn Jensen -
Den eventyrlige Afrikafærd - Jørgen Bitsch -
Krystalmanden - Louis Jensen -
Hvidhårede damer: Tolv kvindeskikkelser i det tyvende århundrede -
Kraks blå bog . ... biografier over nulevende danske færøske og grønlandske mænd og kvinder - Årgang 1970 m. fl. -
København før og nu - og aldrig - en billedkavalkade om København inden for voldene og søerne - 12. bind - Frederiksberg -
Borger i København mellem 2 verdenskrige - Jan Møller -
Sådan skabtes Danmarks store virksomheder -
Slangordbogen - Dansk slang fra Ruder Konges tid til ca. 1950 - Kaj Bom -
Frederiksberg før og nu - og aldrig - en billedkavalkade - Allan Tønnesen -
50 Aar gik - - Billeder af smaa og store begivenheder i 50 aar der gik -
Eventyr over alle grænser - på eventyr i jordens ukendte egne - Jørgen Bitsch -
Jorden rundt paa tre hjul - Gunnar Hansen -
Vor Nimbusfærd - Palle Huld -
Med Palle og Foss til Orienten - Palle Huld -
Så vidt jeg erindrer - Palle Huld -
Jorden rundt - 18 fortællinger fra Eventyrernes Klub -
Motorcykler - Maskiner og Sport -
Motorcykel og knallert - Mogens Teisen -
Jern og krystaller : en fortælling fra Vestbyen - Ulrik Gräs -
Og andre historier - Klaus Rifbjerg -
Frikorpsfolk : Frikorps Danmark på Østfronten 1941-1945 : fortalt af dem, der var med - Erik Haaest -
Danske motorcykler - Villy Poulsen -
København læst og påskrevet : hovedstaden som litterær kulturby -
I tyske Lænker : Billeder fra Danmark under Besættelsen -
Motorer og motorkøretøjer - A. K. Bølling -
Revision - Anders Bodelsen -
Hertuginden - Inge Eriksen -
De autoriserede Nimbus forhandlere - Allan Kløve Nyborg -
Klostergartneren : en blumists erindringer fra Hornum til Gisselfeld - Christian A. Thomsen -
Blandede følelser - Jannick Storm -
Aske i floden - Mogens Mugge Hansen -
Skrammer - Arnvig A. Hansen -
Det danske sprog - Erik Rehling -
A history of the world's motorcycles - L. J. K. Setright -
Den dag med raketten - Henrik G. Poulsen -
Gæster hos hinanden i 90'erne - Marianne Larsen -
Midt i en brydningstid - Historien om det sønderjyske grænseværn: Fodfolkspionerkommandoet - Knud Timmermann -
Hjertets søle - Jess Ørnsbo -
Den sommer og den eng : udvalgte tidsbilleder - Hans Edvard Nørregård-Nielsen -
Drømmen om havfruen dulcinea - Jan Jensen -
Besættelsen 9. april 1940 : øjenvidneskildringer fra dagene omkring 9. april 1940 og tiden under besættelsen -
Klunketid og krigsår : Århus omkring år 1900 og under besættelsen 1940-45 - Victor Jensen -
De frie kvinders klub - Elsebeth Egholm -
Den hvide låge : udvalgte essays - Frank Jæger -
Alea : en tilfældighedsroman - Klaus Rifbjerg -
Ned ad trappen, ud på gaden - Lean Nielsen -
Den blå dør - Jørn Riel -
Lonni og Karl - Klaus Rifbjerg -
My only great passion : the life and films of Carl Th. Dreyer - Jean Drum -
Slang ordbogen : med udførligt stikordsregister - Kaj Bom -
Imod fremtids fjerne mål - Arne Herløv Petersen -
Produktions lære. : En Oversigt over dansk Vareproduktion, Handel og Trafik - G. Gruelund -
Nimbus - i sort-hvid og farver - Jens Jessen -
Stubbekøbing veteranmotorcykelmuseum. Katalog -
Snøvsen ta'r springet - Benny Andersen -
Årsjournalen - Danmarks historie i levende billeder, Årgang 1954 -
Hagerups illustrerede Konversationsleksikon - 7. Bind - Linned - Nöteborg 4. gennemsete og forøgede udgave -
The history of motor cycling -
Motorcyklen - Peder Krøigaard -
Die grossen Motorradreisen unseres Jahrhunderts - Martin Franitza -
Vildbassen -
29 august 1943 - Kay Søren Nielsen -
Indiana Jones og det sidste korstog -
Lejren ved Værløse Flyvestation 1934 - 84 - Knud Bødker -
Livet på øerne: Langelændere og folk fra Svendborgssund - Erik Aalbæk Jensen -
De militære begivenheder den 9. april 1940 -
Katalog over motorcykel-håndbøger i vor private samling - Claus Olsen -
Gobeliner til Danmarks Dronning - Bjørn Nørgaards Danmarkshistorie på Christiansborg vævet i Manufactures nationales des Gobelins et de Beauvais -
Feltudrustning for Enkeltmand -
Professor Krumtap - Gunnar Hansen -
The Encyclopedia of motorcycles - The complete book of motorcycles and their riders - Roland Brown -
Træk fra Odense under den tyske besættelse : 9. april 1940 - 5. maj 1945 - Søren Hansen -
Blæsten i Alleen - Anders Bodelsen -
Produktions lære. : En Oversigt over dansk Vareproduktion, Handel og Trafik - G. Gruelund -
Produktions lære. : En Oversigt over dansk Vareproduktion, Handel og Trafik - G. Gruelund -
Brev til mine efterkommere - Niels Aage Skov -
Danske omgivelser : en topografisk antologi -
Sabotørerne - Per Mortensen -
Årsjournalen - Danmarks historie i levende billeder, Årgang 1939 -
Mit indre marked : erindringer, essays og andet - Jørgen Gustava Brandt -
Et brugt liv - Lean Nielsen -
Ud i det blå - Iris Garnov -
Hjem - Klaus Høeck -
Nimbus 1939 - Salgsbrochure -
Nimbus 1939 - Planche -
Nimbus - Danmarks Motorcykle -
Danmarks Radio, 33 (cd) - Biler m.v. - exteriør -
De naaede færgen -
Druk : roman om et ægteskab - Grete Povlsen -
Anitas hjemkomst - Claes Johansen -
Hærens Materielkommandos nordjyske parkområde holdt auktion over udtjent materiel, bl.a. 23 Nimbus motorcykler - Mogens Anthonsen -
Øjenvidner til besættelsen : danskere beretter om hverdag og krig 1940-45 -
Nigger eller Mit nøgne hjerte - Bind 2 : uren poesi og beskidte tanker - Michael Strunge -
Min mor er død! - Lene Johansen -
Livet i Danmark :[Bind 3 : 1943-1945 : udgangspunkt? Modstandsmanden "Lille Johns" erfaringer og holdninger - Aage Staffe -
Nyhedsjægerne - Irene Pedersen -
År for år (De gode tider, bind 2) - Anders Bodelsen -
Sådan var det! : en bondekarls dagbog 1953-1966 - Erik Bech Jakobsen -
Besat og befriet : et stykke Tarm historie - Inger Hansen -
Glostrup Brandstation. 1943. 10.10. Brandsprøjter, motorcykler m.m. -
Glostrup Brandstation. 1943. 10.10. Nimbus, brandsprøjte m.m. -
Glostrup & Omegns Motorklub. 1950. Træf i Solvangsparken -
Om Martin Christian Hermansen - en almindelig dansk arbejder, der kom til at gøre en forskel - Dorte Bennedbæk -
Danmarks Amter og deres Mænd : 2: Bindet om København, 2. Del -
Danmarks Amter og deres Mænd : 3: Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Præstø Amt, Sorø Amt, Holbæk Amt, Maribo Amt -
Karstens krig : en drengs oplevelser under besættelsen - Afiena Kamminga Larsen -
Minder fra soldatertiden : 7. art. afdeling årgang 1951. Udgivet ved hjemsendelsen den 25. april 1952 -
Kender du de motorcykler - Jørgen Schytte -
EVA-Transport A/S -
Det danske hjemmeværn : jubilæumsværket -
NØRREJYSKE ARTILLERIREGIMENT 2 Batteri/9A.A. VESTERALLE ÅRHUS/NYMINDEGAB 1967-1968 -
Danskernes billeder før fjernsynet - Søren Mørch -
Sjællandske Parkområde. Spko Nyt : Særnummer Juli 1977 -
Radiofortællinger - Nis Boesdal -
Jydske Trainregiment : gæste- og forældredag 26. juni 1960 Padborglejren -
Svinets blik : lynhistorier - Per Gammelgaard -
Danmarks stemmer : Erindringsroman 1945-1973 - Peter Dürrfeld -
De tre maaske fire : Evas filmsromaner Nr 141 -
Motorordonnans Korpset : 1911-1936 - V. L. U. Gyth -
Trafik i Århus - før og nu -
Ulvesmil : Erindringsroman 1974 - 2010 - Peter Dürrfeld -
Vores Vanløse : Erindringsglimt -
P. A. Fisker -
Den Kongelige Livgarde 350 år : 1658-2008 : Bind 1 : De første 325 år -
I første række : overklassen indefra - Jan Fog -
Danmarks Amter og deres Mænd : 6: Bindet om Aarhus Amt -
Som jeg husker det : barndommen på landet 1952 til 1966 - Egon Friis Hansen -
Fire Mand og Solen : en Tur over Grønlands Indlandsis 1936 - Eigil Knuth -
Slangerup under besættelsen 1940-1945 -
At elske Charlotte - Thorstein Thomsen -
De beskedne : en familiekrønike - 2. bind: Noget er ved at finde sin bane ... : fra oktober 1954 til maj 1957 - Klaus Rifbjerg -
Jerntæppet i Storebælt : Danmark delt og forenet : 50 års alternativ Danmarkshistorie - Jørgen Hansen -
Prøv det selv - og nyd det - Leif Petersen f. 1934 -
Texas' rose - Dy Plambeck -
Et værdigt liv : erindringer - Palle Hansen -
Kurland : en jødisk sportsmand i krigs- og efterkrigstid - Simon Kurland -
København, du har alt : 1000 års byhistorie - fra Absalon til Gasolin' - Peder Bundgaard -
Slang : argot - jargon : strejftog på det gemytlige sprogs område - Kaj Bom -
Alter ego - Kaare Scheuer Pedersen -
Den Lille Salmonsen : Bind VIII : Læ-Norn -
Ballade om en middelmådig svømmer - Hans Kragh-Jacobsen -
Natten er vor egen - Henning Ipsen -
Danske Erhvervsmænd 2: H.N. Andersens Samtidige - Aage Heinberg -
Vores soldatertid - Ole "Pløk" Nielsen -
Palle Huld -
Elith Foss -
Los coches olvidados por el tiempo - Abraham Alvarez -
My - Toy Motocycles - Mogens Overgaard -
Soldaterne den 9. april 1940 - Kay Søren Nielsen -
Situationen i ord - Jannick Storm -
Frihedsmuseets Fotoarkiv -
Valdemar Hansen -
2. Verdenskrig oplevet fra en nordsjællandsk stationsby - Henning Andersen -
Værløselejren under besættelsen 1940-45 -
Teknikkens vidundere i fartens tidsalder : Bind 1 - Edgar B. Schieldrop -
Danmarks ældste forretninger : 4. Udgave -
Kærlighedens styrke - Aggi Jensen -
Skatten i jorden - Lars-Henrik Olsen -
Processen og det halve kongerige - Morten Søndergaard -
Kastellet den 9. april 1940 - Michel Boucheny -
I vinterly på »Høvdingsgård gods« - gardehusarernes 6. eskadron i snevejr på Stevns i 1953 - Allan Kløve Nyborg -
Gennem ild og vand i 75 år : Beretning om Århus Brandkorps 1885-1960, Århus Brandkorpsforening 1885-1960 - Harald Møller -
Mit Levnedsløb - P. A. Fisker -
Sommer - Afsnit 9 & 10 -
Vilh. O. Petersen A/S : 1922 - 1. maj - 1972 - Tor Jørgensen -
Danskernes egen historie : Når gløderne springer (Industriens Historie 2) -
Riffelsyndikatets arkiver - Claes Johansen -
Danmarks Motor Union 1914-1964 - 50 år -
København i en jazztid -
Nimbus beim Start - holgerfl -
Rundt og rundt, op og ned - En beretning om drejeventiler - Allan Kløve Nyborg -
Nimbus - Tina - Spillemændene -
Hva' så! - Spillemændene -
Jens Sunds Nimbus genopstår - Thorbjørn -
Nimbus-motorcykel bygget om til eldrift - Allan Graubæk -
Jorden rundt på Nimbus - Jens Jessen -
Strandede plan(t)er om ny dansk militær motorcykelproduktion - Claes Johansen -
10 mand høj på samme motorcykel -
Transport fra Max Muldjord leverer kæmpetank til Tuborg -
Bestemmelser for erhvervelse af udmærkelsestegn -
Den strengeste straf : Dødstraffens genindførelse i Danmark 1945 - Jesper Nissen -
C. V. Hansen -
Uddrag af oberstløjtnant E. Kraghs Den faglige Tjeneste - E. Kragh -
Købstaden Frederikssunds historie 1801 - 1970 - 2. Bind: 1901 - 1970 - Knud B. Christoffersen -
KCCD - Kong Krøsus - King Croesus -
Pause under forårsmanøvre på Fyn 1959 -
Nimbus bike - exaust valves flames - Motorcycle - naturhov -
Ordonnans på Nimbus -
Motorordonnans fra Jydske Dragonregiment -
Kongerevyen på Tirstrup Flyveplads 1948 -
Nimbusser ved Skytseskadron -
Øvelse ved Laurbjerg 1940 -
Hjælp : brand- og redningsarbejdet i Danmark - M. Friis Møller -
Epokemodeller - Vejkøretøjer -
Profeten : Politiroman - Ole Frøslev -
Danskernes egen historie - 10 udvalgte oplevelser med biler og trafik -
Hærens motorisering og genopbygning 1943-1950 - Claus H. Bonnesen -
René`s Nimbus - rille517 -
Nimbus motorcycle reunion 2007 - Søren Grønbech -
Nimrod with another engine - mcnimbus -
Nimrod with another engine part 2 - mcnimbus -
mod primustreff 2009 - primusmani -
Danish Days-Solvang, CA - yartha33 -
En menneskealders Danmark - Chr. P. Christensen -
1944 Nimbus - Danish military motorcycle - vespare -
Intet nyt fra Østrfonten - beretningen om Regiment 24 Dänemarks sidste kommandør - Erik Haaest -
Danmarks krigshistorie - Bind 2. 1814-2008 -
The factory - Hans Otto Jørgensen -
Zone-Redningskorpset i Danmark - Frederik Madsen -
Daddys old NIMBUS 1934 - TheVw1950 -
Børn på motorcykel - Kaj Lund Hansen -
Træk af Hjemmeværnets historie - set fra hjemmeværnsdistrikt 66 - Søren Østergaard -
Den Store Danske - Gyldendals åbne encyklopædi - Niels Jonassen -
Reisler soldater - Motorordonnans - Per Finsted -
Køretøjer i den danske hær 1945-2005 - Henrik Teller -
En Motorcykel jeg aldrig glemmer - Mogens Dahl -
Et dansk vidunder - LeneThybo -
Veteran Frilev Sieg´s hjemmeside - Frilev Sieg -
Pipsens Galleri -
Guide : The PTT-Museum of Denmark -
Nimbus Part 2 Danish Days - yartha33 -
Ung 1930-1950 - Jens Emil Nielsen -
Postautomobilet gennem 100 år - Nils Bloch -
Høst 1943 : besættelse og modstandsvilje - Erik Juul Clausen -
Bildarchiv - Reichskommisariat - Wehrmacht i Norge -
A 1957 Nimbus Motorcycle with Sidecar and Kids - inthevines -
Start-up of Nimbus Motorcycle after rebuild - kingcroesus -
Smoking&Driving on Nimbus in Iran - kingcroesus -
World Speed Record on Nimbus in Iranian Dessert - kingcroesus -
Testdrive - kingcroesus -
Jysk Automobil Museum - Transport er civilisation -
Vincent Black Shadow V2 - holgerfl -
Danskernes egen historie - Oplevelser fra Broerne - Fra 1915 til i dag -
Register til Sten Weidingers artikler i Skruestikken og Værktøjskassen m.v. i Nimbus Tidende 398 artikler - Sten Weidinger -
1940 - 1945 : dette skete under Danmarks frihedskamp -
Tag til marked i Fjordby -
Nimbustræf Augustenborg 2006 - Mogens Høj Petersen -
Nimbus through Copenhagen - mcnimbus -
Bestemmelser for erhvervelse af skydepræmier og udmærkelsestegn -
Nimbelle in Copenhagen - mcnimbus -
Den store bølge - Erindringsbilleder fra københavnske industriabejdspladser - Anders Laurbjerg -
Nimrod runs again - mcnimbus -
A/S Fisker & Nielsen - Konstruktionstegninger -
Nimbus 1918 – 28 -Kakkelovnsrøret -
Postvæsenet i Odense 1624 - 1983 - Kim Jørstad -
Garagemesterens håndbog -
Postgaarden paa Kjøbmagergade 200 Aar -
Nimbus with side car - mcnimbus -
Søren's Nimbus restaureringsprojekt - Søren Grønbech -
Holger Funder - Dansk Røde Kors, krigen og konvojerne - Stine Btisch-Larsen -
Mormors hus - Bjarne Nielsen Brovst -
Vor tids leksikon -
Fra Fy og Bi til Far til fire - Fru Alice O'Fredericks - Flemming La Cour -
Dansk design - Thomas Dickson -
Nimbus, Nilfisk og Fisker-familien - et industridynastis krønike - Allan Kløve Nyborg -
Gunnar i edderkoppens net - Niels Roland -
Nimbus i Japan - Kim Scholer -
Motorcycle : evolution, design, passion - Mick Walker -
Langs Landevej 255 - Dianalund Kommunes - Bind 13 : Ruds Vedby sogn 3 : Reerslev sogn 2 historie på tværs - Jørgen Mogensen -
Film-Aarbogen - 1952 -
Den store Quizbog om Danmark - Jesper Asmussen -
Danskernes egen historie - Oplevelser fra Frederiksberg -
Dansk design 1945-1975 - produktdesign - grafisk design - møbeldesign - Lars Dybdahl -
Avisaarbogen - Aarets Begivenheder Hjemme og ude i få ord - Aargang 1934 -
Nimbus vippetøj - forny11 -
Nimbus Motorcycle - rokonron -
Brugte motorkøretøjer - værdifastsættelser - motorcykel -
Vores postbud : Københavnske postbude fortæller - Charles Haugbøll -
Die automatische Präzisions- und Einheitswaffe des modernen Schlachtfeldes (X) : Madsen-Maschinengewehre und Infanterikanonen, System Madsen - Halvor Jessen -
Det var dengang 2 - Glimt fra livet på Nordfalster -
Lasten-Gespanne -Transport auf drei Rädern - Martin Franitza -
Oles Brev - Harald H. Lund -
Dannelsesrejse på motorcykel : Jylland, Rhinen, Donau, Grækenland - Steen Steensen -
Seitenwagen und Gespanne - Band III - Das Rollerseitenwagen-Lexicon - Martin Franitza -
Gloria finis - Prinsens Livregiment 1657-2005 -
Seitenwagen und Gespanne - Band I - 1905 - 1985 - Martin Franitza -
Den faglige tjeneste - E. Kragh -
Vejledning i Ambulanceøvelser og Ambulancetjeneste -
Afdelingernes sanitetsformationer -
Uddannelsesbestemmelser m.v. for Feltambulance under genindkaldelsen 1956 -
Mit liv som motorcyklist - Leif Petersen -
Bestemmelser og Direktiver for Panservognseskadroner 1937 -
Århus, Fuglesangs Allé, 07. august 1948 -
Telegraftropperne - Bind 1 - H. K. Borrits -
Nimbus - Nilfisk - www.123hjemmeside.dk - Per Alleslev -
Undervisning af vordende motorcyklister på Frederiksberg -
Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000 -
Riding a Nimbus (danish motorcycle) - forny11 -
Nilfisk 100 år - Alle tiders historie -
9. April 1940 : Kampene I Sønderjylland -
Litteraturens film - 1 -
På strejftogt i det Syddanske Øhav - En guidebog for søulke og landkrabber - Preben Heide -
Nimbus - William F. Storm -
Slagteren fra Ryesgade : Politiroman - Ole Frøslev -
Nimbus-motorcykel -
Andre folks børn -
Ved Kongelunden -
Køreklar motorcykel - En teoribog til køreprøven - Selvkontrollerende med opgaver -
Historic military vehicles directory - Bart H. Vanderveen -
The Observer's army vehicles directory to 1940 - Bart H. Vanderveen -
Avismanden -
Nimbus - Ordbog - Dictionary - Wörterbuch - Dansk - English - Deutsch - Sten Weidinger -
En baggårdsrod i København : barn på Nørrebro i 1950'erne - Allan Mylius Thomsen -
Min gode ven Søren - Søren Kjøller Christensen -
Sønderjyllands historie : Bind 2 : Efter 1815 -
Aabenraa bys historie - Bind 3 - 1864-1945 -
Underground Illustration -
Journal 64 - Jussi Adler-Olsen -
BSA i sort-hvid og farver - Jens Jessen -
Motorcykel med sidevogn fra Nimbus - Holger Damgaard -
Nørrejydske Artilleriregiments forældredag - Ib Rahbek-Clausen -
Clausen - Kirsten Jacobsen -
Die Instrumente des Hernn Jørgensen - Georg Jonathan Precht -
Kongens Jyske Fodregiment -
Gardehusarregimentet GHR -
Danmark under den anden verdenskrig - Børge Outze -
Rytmeflip og abestreger : et liv i fantasiens tjeneste - Flemming Quist Møller -
Nilfisk-Advance historie -
Efterkrigsår i Århus : glimt af livet i byen 1945-1960 -
FLSmidth - et eventyr i cement - Søren Ellemose -
Vrroooom - motorcykeldesign -
Nimbus-Køreskole. Interiør - Holger Damgaard -
Velo-Ras. Reservedele og Tilbehør. Interiør - Holger Damgaard -
Motorcykel med sidevogn fra Brdr. Friis-Hansen. Interiør - Holger Damgaard -
Vesterbrogade Nr. 75 og nabonumre. Bjørns Radio Opgang til Middags Køkkenet. Motorcykel med sidevogn - Aage Sørensen -
Nimbus in reverse - mcnimbus -
Skyggens historie : en modstandsmand fortæller - Robert Lassen -
Danske motorportrætter - Villy Poulsen -
9. april 1940 - hele historien : hvad der virkelig skete - Dan Hilfling Petersen -
100 år i bilistens tjeneste : historien om FDM - Frank C. Motzkus -
De nåede færgen -
Hvem Hvad Hvor - Politikens Aarbog - 1949 -
Motorordonansmærke -
Gangsterpigen : Politiroman - Ole Frøslev -
Motorismens lømmelalder : en fortælling om trafikmidlernes udvikling og indbyrdes konkurrence i mellemkrigsårene i Jylland, på Fyn og Øerne - Arnold Andersen -
De hvide busser i Horsens 21. - 4. - 1995 - Svend Holbo Rasmussen -
Icons of motorcycle design - Guy Fithen -
DigitaltMuseum -
Jyske Trænregiment -
The motorbike book : the definitive visual history -
Sinkeklassen - Bent Haller -
H. Meisner-Jensen : 1921-1946 -
Blodhævn - Michael Clasen -
Pandaemonium - A. Silvestri -
Bedienungs- und Instandhaltungsanleitung - Nico Hansen -
Pionerer og verdensmestre : Danmarks Motor Union gennem 100 år - Jakob Fälling -
Nimbus-Motorrad-Wiki - Wolfgang Hense -
Dines Bogø - Lokalhistorie - Ringsted Kaserne -
Historier om soldatertiden ved 1. REG i årene 1956-58 i Farum og Høvelte : fortalt til, samlet, skrevet og udgivet af en alvorlig SG, de kaldte "Bror Kanin" - Bror Kanin -
Fortæl dit liv : sådan skriver du dine erindringer -
Nimbus - Technical Development 1934 - 1959 - Knud Jørgensen -
Filmavisen 1942. 27.04.1942 -
Zur Geschichte der Ordnungspolizei 1936 - 1945 - Hans-Joachim Neufeldt -
Gestapo : tysk politi i Norge, 1940-45 - Berit Nøkleby -
Danmarks Motor Union : 1914-1964 : 50 år -
Kongens fodregiment -
Motorcykel med sidevogn fra Nimbus - Holger Damgaard -
Besættelsen i billeder : Danmark 1940-45 - Thomas Harder -
Krigen skabte den : vor tjeneste ved CBU på kasernen i Hobro 1944 : et tidsglimt af en by's historie - Knud Munk -
Befreiung Sachsenhausen 1945 -
Civilforsvaret -
Nørrejyske Artilleriregiment -
101 danske designikoner -
Arnes Vaks Bude -
Danmarks Veteran Motorcykleklub gennem 50 år - Leif Obbekær Hansen -
Saadan kom de Hjem fra tyske Koncentrationslejre - Kaj Kjerulf-Jensen -
Redning fra Ragnarok - Jørgen H. Barfod -
Fra CBU-korps til beredskabskorps : 1938-2004 -
Redningsmænd : skandinaviske aktioner for at redde fanger fra tyske kz-lejre i krigens sidste år - Bo Lidegaard -
Nilfisk- og Nimbusfabrikkerne som Skole -
Katholm-Løbet 12. september 1937 -
Hjemmeværnsøvelse på Samsø i dagene 12-13/6 1948 -
9. april 1940 : våben, udrustning og uniformer -
Vikingespillene i Frederikssund 1952-2005 - Anne-Marie Jørgensen -
Folkevognen - Jørgen Kjær -
Den danske motorbranche : faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for motorbranchen i Danmark - Bind 2 -
Børnenes Lommebog -1939 -
Dansk vognmandsstand : faglig biografisk håndbog for den organiserede danske vognmand -
Den danske motorbranche : faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende inden for motorbranchen i Danmark - Bind 1 -
Besættelsen set med tyske øjne - Jens Jessen -
Sidevogn til motorcykel. Nimbus. Interiør - Holger Damgaard -
Folkets oprør : Modstandskamp på Amager - Jørgen H. Barfod -
Arbejdsmænd i 100 år - arbejdsmændenes fagforening for Viborg og omegn 1888-1988 - Erik Bartram Jensen -
Nerups hjemmeside - Henning Nerup -
Brians Galleri - Brian -
Peter's Home Page - Peter Aarøe -
Jyske Luftværnsregiment fra hold JUL 1962 og frem - Kurt Fohlmann -
Tid til forandring - Christian Juhl -
Beredskabsstyrelsens køretøjer - Rune Christensen -
Modstandsmandens datter - Anders J. Sørensen -
Dragerkuskens brudenat : Politiroman - Ole Frøslev -
Frihedskæmpere på Enigheden i befrielsesdagene -
Arbejderne forlader Schulstad & Ludvigsen -
Nimbus Four, 1946 -
Stige Ø - færdselsuheld 1951 -
Nørregade, Odense 1953 -
The encyclopedia of the motorcycle - Peter Henshaw -
Det stod i avisen - om danskernes hverdag i det 20. Århundrede - Sven Hansen -
Aaret fortalt i billeder - 1950 -
Ved forenede kræfter - forsvarets øverste militære ledelse - forsvarschefsembedet og forsvarets udvikling 1950-2000 -
Rakkerpakhuset - Bent Haller -
Hvem Hvad Hvor - Politikens Aarbog - 1944 -
Hovedløs - Klaus Rifbjerg -
En plads i historien - Katrine Marie Guldager -
- og saaledes maatte det gaa - A. Hartz -
Orientering og vejledning vedrørende fodfolksbataillonens sammensætning og lette våben. Omskoling 1951 -
Kccd 2009 Forberedelse episode 1 3 - Bensinbaron -
Hvem Hvad Hvor - Politikens årbog - 1956 -
Kccd 2009 Episode 23 Svobodnyy Vladivostok - Bensinbaron -
Kccd 2009 Forberedelse episode 1 1 - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 16 Altay Mongolia - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 17 Mongolia - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 18 Mongolia - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 19 Mongolia - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 20 Mongolia - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 14 Astana Semey - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 22 Irkutsk Svobodnyy - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 13 Astana, Kz, Burabike festival - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 24 Vladivostok Sarubina Korea - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 25 South-Korea - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 26 Seattle to Minneapolis - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 27 Minneapolis to Chicago - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 28 Chicago USA to Guelph Canada - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 29 Guelph Canada to Hartland Vermont USA - Bensinbaron -
Trappe set over kanalen mod Nybrogade. Motorcykel - Sven Türck -
Kccd 2009 Episode 21 Irkutsk, Baikal - Bensinbaron -
Kccd 2009 Toten-Kerch episode 5 - Bensinbaron -
MC-drømme - Fart, frihed og fed lyd - Kasper Vad -
Kccd 2009 Forberedelse episode 2 1 - Bensinbaron -
Kccd 2009 Forberedelse episode 2 2 - Bensinbaron -
Kccd 2009 Forberedelse episode 2 3 - Bensinbaron -
Kccd 2009 Toten-Kerch episode 1 - Bensinbaron -
Kccd 2009 Toten Kerch episode 2 - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 15 Semay Altay - Bensinbaron -
Kccd 2009 Toten-Kerch episode 4 - Bensinbaron -
Kccd 2009 Forberedelse episode 1 2 - Bensinbaron -
Kccd 2009 Toten-Kerch episode 6 - Bensinbaron -
Kccd 2009 Toten-Kerch episode 7 - Bensinbaron -
Kccd 2009 Toten-Kerch episode 8 - Bensinbaron -
Kccd 2009 Toten-Kerch episode 9 - Bensinbaron -
Kccd 2009 Kerch-Samara episode 10 - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 11 Samara - Astana - Bensinbaron -
Kccd 2009 Episode 12 Kazakhstan Astana Almaty - Bensinbaron -
Kccd 2009 Toten Kerch episode 3 - Bensinbaron -
Den internationale udstilling for kunst og teknik : Paris 1937 : beretning om Danmarks deltagelse - Helge Wamberg -
Solvognen : fortællinger fra vores ungdom - Nina Rasmussen -
Lola - Bjarne Reuter -
Morgondagens Danmark : Av Elva unga Danskar -
Svampen og korset : fortsatte optegnelser til en krønike - Ebbe Kløvedal Reich -
Hobbit i habit : erindringer - Jacob Ludvigsen -
Vestvolden og Nordfronten : Danmarks største fæstningsanlæg - Jesper Asmussen -
Hvilken virkelighed? : kulturkritiske og selvbiografiske artikler - Leif Panduro -
Trojka - Grete Povlsen -
Herfra hvor jeg står : erindringer - Niels Skousen -
Nordiske sprogproblemer 1963-1965 -
Læretid - Peder Frederik Jensen -
Novella 81 - Nya svenska berättare -
Til månen og til venstre - Gerz Feigenberg -
The rough guide to Copenhagen -
Sangen om kød og maskiner - Lean Nielsen -
Flammekrebsen og andre digte - Orla Bundgård Povlsen -
Ebberød bank : folkekomedie i fem afdelinger - Steen Albrectsen -
Zappa -
Slot under vand : flygtningedreng i efterkrigstidens Danmark - Ivars Silis -
Nowhere kid - Thorstein Thomsen -
Man ska være sit eget livs direktør - Alfred Sørensen -
Vejen BORT - Grete Povlsen -
Bjørn Nørgaard : en billedhuggers verden - Henrik Juul Jensen -
Jens Kruuse fortæller - Jens Kruuse -
Conquered, not defeated : growing up in Denmark during the German occupation of World War II - Peter H. Tveskov -
Det blev folkedansen : fra barndom i Nordvestsjælland til aktiv folkedanseleder i Storkøbenhavn - Børge Holm -
Modstandskampens børn : forældrenes krig - børnenes arv - Andreas Fugl Thøgersen -
Det snakker vi ikke om - Hanne Kvist -
Prinsesserne - Anne Marie Løn -
Mørklægning - Anders Bodelsen -
Louis Jensen - Gunnar Jakobsen -
Frosten paa ruderne - Aage Dons -
Den dag skyggen med den høje hat - Bent Haller -
Kære Mai : et kapitel - Merete Pryds Helle -
Den Kongelige Livgardes 300 års dag -
Vespa-tid - da Vespa scooteren erobrede Danmark - Jørgen Kjær -
Veteraner : kørsel, kultur og miljø -
Hæren : 400 års danmarkshistorie -
arkiv.dk -
Skyum i gamle dage - i ord og billeder -
Befolkningens beskyttelse - En film om Civilforsvaret -
Knud, den store - Hanne-Vibeke Holst -
Lørdag 11,57 -
Ærbødigst - ! : Viser og Vers : 27. Samling - Viggo Barfoed -
Konstabel i forsvaret -
Danmarks hær og Flaade -
Glimt fra Hær og Flaade : 35 -
Glimt fra Hær og Flaade : 34 -
Glimt fra Hær og Flaade : 32 -
Glimt fra Hær og Flaade : 30 -
Glimt fra Hær og Flaade : 27 -
Er De med -
Rødovre i 100 år : 1901 - 2001 - Birgit Andreasen -
Københavns gadenavne : fra Kokkedal til Ishøj og Dragør til Værløse - Evan Bogan -
10. FEBRUAR 1937 - 31. DECEMBER 1940 : DAGLIGT LIV VED REGIMENTET - Søren Sørensen -
I kongens klæ'r -
75 år med dansk teknik : en kavalkade af store og små ideer fra dansk teknik og forskning -
100 år på banen med Axel Ketner A/S : jubilæumsbog 1904-2004 - Keld Broksø -
Kruseduller, kragetæer og kreative krumspring - Rune T. Kidde -
Hitler's Blitzkrieg enemies, 1940 : Denmark, Norway, Netherlands & Belgium - Nigel Thomas -
Vendetta - Bjarne Reuter -
Hjertets lyst - Poul Lybæk -
100 : Jubilæumsbog for Danmarks Tekniske Museum -
I kamp for Danmark : danske skæbner i 2. Verdenskrig - Sven Arvid Birkeland -
50 år med dragoner i Holstebro : JDR - Holstebro : 1953-2003 -
Fejerens hus - Fritz Erik Strube -
Hærens motorcykler - Kim Hartvig Sørensen -
Forsvarsgalleriet -
Sønderjyske billeder -
Casanova - Bjarne Reuter -
Nimbus maintenance - Knud Jørgensen -
Krigsværk : Thy og Mors 1940-45 - Knud Holch Andersen -
Classic Motorbikes : Den legendariske Nimbus Luksus -
Forslag til lov om Hærens Ordning. Hærloven 1937 -
For fred i frihed i 50 år : Hjemmeværnsregion VI : 1949-1999 -
Beretning om Begivenhederne ved Hæren den 6.-9. april 1940 -
Dansk Feriebog -
De grønne øer - Ib Boye -
Et hundredårsminde : Garderforeningen i København 1885 - 25. august - 1985 - E. O. A. Hedegaard -
1958 Dragon SØSTERHØJ - Aksel Madsen -
Det kooperative alternativ : arbejderkooperationen i Danmark 1852-2012 - Henning Grelle -
Hærens Materielkommando - 375 år: AUG 1602 - AUG 1977 - Frank Pedersen -
Fra håndsving til selvstarter : chaufføren gennem 75 år -
Superdan - Peder Bundgaard -
Tønder 750 : Grænse- Og Garnisonsbyen -
Én gang eventyrer - altid eventyrer : Palle Hulds spændende liv i samtale med Claus Rudbeck - Claus Rudbeck -
Made in Denmark : A wide array of Danish quality products presented with text and pictures -
Oksbøllejren gennem 50 år -
Vores soldatertid - Kurt Larsen -
Vores soldatertid - Ole Nielsen -
Speedwaylife - Søren Kjær -
Fotoalbum fra tiden som CBU i 1945 -
3. MPKMP -
Kronens Artilleriregiment 1. AA - 1. Batteri - Mogens Weile -
Et centrum i periferien - Jørgen H. Barfod -
Hippie - Bind 2 : Den sidste sommer - Peter Øvig Knudsen -
Soldat i Itzehoe 1951 - Gunnar Hønborg -
Danmarks militære Besættelse - Niels Petersen -
Den store bog om motorcykler : en historie i billeder -
AVEDØRELEJREN-1961-63 - Ole Olsen -
Fynske Livregiment - Henning Julius -
Livregimentet træner til tattoo -
Arne Kristiansens erindringer : Soldatertiden - Arne Kristiansen -
Dragon- og forældredag i 1961 -
Hærens mc-opvisning - John Staehr -
Tyske tropper rykker ind i Aabenraa - Th. Christesen -
Jyske Trænregiment Hvorup kaserne -
Ankh - Sidse Ægidius -
Motorløb ved Hinge Sø -
Avisbud på Nimbus motorcykel med sidevogn, fra Social-Demokraten med tydelig reklamebemaling - Kaj Lund Hansen -
Motorordonnanskorpset 1911 - 1937 : 1 - 6 -
Materielbekendtgørelse Nr. 24 (1936 - Nr. 36 (1939). 1939. -
Niller Pilfinger får en flyvetur - Stine Josefine Dige -
Den lille pige skal ikke arresteres… -
Nimbusklubbens hastighedsløb på Signalbakken -
Skagenløbet - 100 år - Villy Poulsen -
Nummerplader : Danske nummerplader 1903 -2013 - NRPL.DK - Thomas Thorsen -
Import duty & taxes for Nimbus motorcycle -
Besættelsen 1940-45 : Lysene slukkes - Erik Kjersgaard -
Turen går til Sydfrankrig - Frederik Crone -
Den som blinker er bange for døden - Knud Romer -
Selskabet gør op : en fortællekreds - Christina Hesselholdt -
Niller Pilfinger åbner Bakken - Stine Josefine Dige -
1967 4 KVGESK/II GHR i Tyskland sammen med en OPKDEL fra 5 OPKESK -
Nimbus mc copenhagen -
1958 1. OPKESK i Itzehoe på ØV i Nordtyskland og Sønderjylland -
Den danske hærs rekylgeværer : system V.H.O. Madsen og J.A.N. Rasmussen - Bjørn A. Nielsen -
Seeking Military transport pictures -
Søllerød i sort og hvidt : 1940-1945 : besættelsen - befrielsen -
Det skete : modstandsbevægelsen på Skaarup Statsseminarium under 2. Verdenskrig -
Britain and Denmark : political, economic and cultural relations in the 19th and 20th centuries -
I. BTN Danske Livregiment 1963-66 -
Sjællandske Telegrafregiment/Hærens Signalskole 1951-1986 : Teleposten's jubilæumsnummer OKT. 1986 -
Aarhus i Billeder : under Besættelse og Befrielse -
Jyllands landforsvar fra 1901 til 1940 : en studie på langs af planlægningen samt en vurdering af denne planlægnings forhold til den politiske hensigt med forsvaret - Michael Hesselholt Clemmesen -
Materielbekendtgørelse Nr. 37 (1939) - Nr. 48 (1940). 1940 -
Statens civile Luftværn 1938-1949 : II : Tjenestegrenene. CBU-korpset. Egenbeskyttelsen -
Paknings- og Udrustningsbestemmelser For Forsyningstropperne. 1961 -
Fynske motorbaner - Villy Poulsen -
CB'er. 1943. Ca. Halvor Hansen (?) på Nimbus-motorcykel -
Planlægning af det sjællandske landforsvar 1922-1940 - Ole Isgaard Olsen -
Anaconda-Nimbussen fra Schweiz - Kim Scholer -
Charly & Steffen -
NIMBUS luksus Årg. 1944 -
Lærebog for hærens sanitetspersonel -
Anna & Nanna - pist væk - Helle Melander -
Befriet - efter 5 års besættelse - Den 5. maj 1945 -
Bidt af en gal motorcykel - Knud Petersen -
Nimbus motorcycles -
Optrædende mænd på motorcykler -
Een pige og 39 sømænd -
808 spørgsmål og svar - Biler, mc, trafik - Niels Jonassen -
Pakningsregulativ for en Ambulance og for en Ambulancereserve -
En periode af Frederikssunds historie 1930 - 1960 -
På lurenkik i Frederikssund & Vikingefesten 1952 -
Kriegserfahrungen mit der 2 cm MADSEN Maschinenkanone unter den Kämpfen an der Südgrenze Dänemarks am 9. April 1940 -
War experience with Madsen machine guns, calibre 20mm in the combats on the south frontier of Denmark, on April 9th, 1940 -
Inspirationen til Nimbussen pladestyr - Kim Scholer -
Esbjerg under den anden verdenskrig - 1939 - 1945 - Sven Henningsen -
Reglement for krigssanitetstjenesten ved fodfolket -
Nimbus og danske rekylgeværer i 30'ernes Kina - Allan Kløve Nyborg -
Bankmandens Nimbus - Allan Kløve Nyborg -
Slumstormerne - Allan Kløve Nyborg -
Min fader, P. A. Fisker - Allan Kløve Nyborg -
Civilingeniør hos F & N i 1930-erne - Interview med Jens Alfred Christensen fra Gentofte - Allan Kløve Nyborg -
I kongens klær'r -
Snøvsen ta'r springet -
Danskernes egen historie - Tyskerne kommer -
De fire små éncylindrede Nimbusser - Kim Scholer -
Fremmedlegionær og dansk oberst - Oberst Carl Engholms erindringer i Krig og fred 1913 - 1979 - Carl Engholm -
Dansk industri efter 1870 - Bind 7: Teknologiske forandringer i dansk industri 1896 - 1972 -
Os to - uden sutsko - Hanne Kvist -
Feltambulancen - FTAMB, 1951 -
Uddannelsesbestemmelser m.v. for Feltambulance under genindkaldelsen 1957 -
Jacob Haugaard - En gøgler på strandvejen - Biografi - Helle Møller Christensen -
Ørkenmekanikerne - På sporet af Huld og Foss - Allan Kløve Nyborg -
Nimbus - vedligeholdelse - Knud Jørgensen -
Krigserfaringer med 20 mm Madsen-kanoner i Kampene ved Danmarks Sydgrænse den 9. April 1940 -
Danmarkshistoriens quiz - Verdenshistoriens quiz -
Man binder os på mund og hånd - En forestilling om kommunikation under besættelsen -
En svajer stak til søs - Heinrich Andersen -
Hundred years of cleaning -
Lige ud ad landevejen - Med hestevogn og bil på amternes veje 1868 - 2006 -
Danmarks befrielse - Dagene i Frederikssund -
Tiden efter Johanna - Erindringsroman - 1940-1955 - Hjørdis Varmer -
Kubik i blodet - De ægte bikere - Carsten Meedom -
En mælkemands erindringer - fra det mørklagte København under besættelsen 1940 til 1945 og tiden der fulgte - Ove Bisgaard -
Sangene fra ASA-filmen De tre maaske fire -
Hestetyven - Politiroman - Ole Frøslev -
Byens nips - om brandhaner, lygtepæle og andet godt - Søren Palsbo -
Superbrands - et indblik i 50 af Danmarks stærkeste brands 2002 -
Se verden fra en Nimbus - Malebog - Gunnar Hansen -
Himmlers Norge : nordmenn i det storgermanske prosjekt -
Nimbus Motorcycle Denmark -
Med kæresten bagpå -
Et liv med Nimbus - Kim Scholer -
Soldat Mejer - 50 måneders tjeneste ved Slesvigske Fodregiment - Holger Mejer -
De aldrig hædrede - Veteranerne fra 9. April og medaljen der blev væk - Torben Jørgensen -
Spillemandens krig - besættelse og modstandsvilje - Erik Juul Clausen -
Car crash - Bo Torstensen -
Aschehougs Leksikon -
Lastbilerne - vejens arbejdsmænd - Jens Jessen -
Vejpatrulje på Nimbus -
Om dansk rytteri 1932-1940, Del 4 - Supplement 2 - Per Finsted -
Den robuste Nimbus døde -
Motorcykler med fart -
Løb i svært terræn -
Ældre motorcykler til racerløb -
Små danske motorcykler - Michael Thygesen -
Danskernes egen historie - Oplevelser fra Amager -
Spærretid - Hverdag under besættelsen -
Hvem Hvad Hvor - Politikens årbog - 1970 -
Wikipedia -
Erindringer om Nimbus ved Forsvaret - et interview med Jeronimus Tellus - Kim Scholer -
Udkast til reglement for rytteriet - Skytseskadronen -
Atlantpagten - Lande, folk og styrker -
Reglement for rytteriet - Skytseskadronen -
Danskernes egen historie - Oplevelser fra Syd- og Sønderjylland - fra 1905 til i dag -
Danskernes egen historie - Oplevelser fra Nordjylland - fra 1910 til i dag -
29. August 1943 - og hvad så ? - Aage Damm -
Danskernes egen historie - Oplevelser fra København fra 1910 til i dag -
Og tjørnehækken blev så stor - Bent Vinn Nielsen -
Hærens Feltudrustning -
Nimbus - teknisk udvikling - 2. reviderede og udvidede udgave - Knud Jørgensen -
Danskernes egen historie - Oplevelser fra Sjælland, Lolland Falster og Møn - fra 1916 til i dag -
Danskernes egen historie - Oplevelser fra Fyn - fra 1918 til i dag -
Skemaer over feltudrustning m. v. for regimentsenheder -
Skemaer over feltudrustning m. v. for lokalforsvarsbatailloner -
Danmark under 2. Verdenskrig - Kilder og tekster - Bind 1 -
Den store danske encyklopædi -
Under en anden sol - Henning Ipsen -
Danskernes egen historie - Hverdagsliv i det 20. Århundrede - Jacob Ludvigsen -
Reservedele til Nimbus motorcykler -
Aarhuus Nimbus Klub -
Nimbus goes to The Bonneville Salt Flats -
Soldaterkammerater på bjørnetjeneste -
Soldaterkammerater rykker ud -
Encyclopedia of motorcycles - The complete guide to motorbikes and biking, with an A--Z of marques and over 600 photographs - Roland Brown -
Huskebog til Brug i Felten, ved Øvelser og Krigsspil (Koefoeds Huskebog) - H. H. Jørgensen -
Pansertroppernes befalingsmandsskoler (Rytteriets befalingsmandsskoler) gennem 100 år -
danske militær køretøjer -
Sjællandske Telegrafregiment -
1 danske livregiment (Alle årgange) -
Bestemmelser for tegn m.v. og deres anvendelse inden for kolonner, udviklede troppeled, ved dirigering af køretøjer m.v. -
Hærens [og Flyvevåbnets] Motorkøretøjtjeneste. 18. Hefte. -
Befrielsen - den 5. Maj 1945 -
Norm for Hærens Forsyning med Materiel -
Det dyrebare menneskeliv : korshærschef Bjarne Lenau Henriksens liv og virke - Søren Peder Sørensen -
Danskernes egen historie - Befrielsen -
Skemaer over feltudrustning m. v. for bataillonsenheder -
"Den 29. august 1943" - Peter Jepsen -
Håndbog for halvgamle mænd -
I Skorpionens halespids - et speciale om mig & Christiania - Børge Madsen -
Kaae's Fisk -
Dansk Veteranbil Klub 1954 - 1979 -
Kolding under Besættelsen : 9. April 1940 - 5. Maj 1945 -
Richs og rødspættesko - hverdag under besættelsen -
Den Kongelige Livgarde 350 år : 1658-2008 : Bind 4 : Domiciler, uniformer og oversigter -
9. April - Da Danmark blev besat - Flemming Søeborg -
Sønderjylland under krig og besættelse 1949 - 1945 -
Skruetur til Tatrabjergene - Kim Scholer -
Jens Nielsen - Allan Kløve Nyborg -
Bisser og bananer - Erindringer fra 36 år i Københavns Politi - Einer Lind -
Nimbus Danmarks motorcykel -
Dansk Veteranbil Klub 1954 - 2004 -
CB'ere med politiets Nimbus, 1941/42 -
Kongen på Nimbus - Kim Scholer -
Tre frihedskæmpere på en Nimbus med sidevogn, maj 1945.. -
Du skal ud - Ole Grünbaum -
Legende ved et tilfælde - Flemming Bjerg -
Den grønne bar - Ole Frøslev -
Bar røv i 60'erne - Dengang verden stod på skrå, eller også var det mig der var skæv - Ole Grünbaum -
Lygtetænder Nielsen -
Reglement for Militærpolitikompagniet -
Fiskehandler Søren Kaae på sin rute -
Fiskehandler Søren Kaae på hans sidste dag -
Fiskehandler Søren Kaae på Tretommervej med sin Nimbus -
Fiskehandler Søren Kaae på Tretommervej med sin Nimbus -
1956 Ole Military Police on a Nimbus - Alf -
Dronningens Livregiment : perioden 1957-1997 fortalt i ord og billeder -
København kampklar : københavnsledelsen og den illegale hær 1943-45 - Jørgen H. Barfod -
Arno Knudsen -
Automobilets Haandbog - Med Vejledning for Reparationer - Bind II - - side 131-132, 148, 150,
En Del brugte Motorcykler taget i Bytte paa de nye Nimbus sælges til særlig smaa Priser - 1935-02-09 - ANNONCE


Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre