NIMBUSLITTERATUR - Dansk artilleri-tidsskrift


Et let motoriseret Batteris Sikring og hele Forhold som Led i kombinerede - specielt lebevægelige - Styrker af alle Vaaben - C. P. Thomsen - 1936:03 - side 76 - 99
Tjenesten i Artilleristabe - C. P. Thomsen - 1939:03 - side 103 - 170
Hærens Motorisering - Tage Hansen - 1941:03 - sde 123 - 148
Kolonnekørsel i Mørke m.m. - Tage Hansen - 1942:04 - sde 193 - 198


Nimbuslitteratur © 2021 Niels Øwre