NIMBUSLITTERATUR - Statistiske efterretninger


Antalet af motorcykler af de vigtigste mærker - 1950 - side 479
Antal motorkøretøjer 31/12 1966 fordelt på fabrikat : Motorcykler - 1967:41 - side 626
Antal motorkøretøjer 31/12 1967 fordelt på fabrikat : Motorcykler - 1968:44 - side 650
Antal motorkøretøjer 31/ 1967 fordelt efter fabrikat i områder under Centralregistret for Motorkøretøjer. Tabel C - Motorcykler - 1968:44 - side 650
Antal motorkøretøjer 31/ 1973 fordelt efter fabrikat og første registreringsår. C. Motorcykler - 1974:44 - side 672
Antal motorcykler 31/12 1977 fordelt efter første registreringsår og fabrikat - 1978:A28 - side 765
Antal motorcykler 31/12 1982 fordelt efter første registreringsår og fabrikat - Samfærdsel og turisme - 1983:12 - side 29


Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre