NIMBUSLITTERATUR - Dansk militært Maanedshæfte : Hær og Flaade


Motorisering I - Tage Hansen - 1942:08 - side 169 - 172
Motorcyklistkompagni på March - 1942:09 - Forside
Dansk 20 mm Kanon i Stilling 9/4 1940 - 1943:09 - 176


Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre