NIMBUS PERSONER: H...

Hagedorn, Karen Thagaard - - - Nimbus-forhandler - Haderselv Cykle Lager -- indgår i 8 Nimbus-artikler/bøger
Hald, Peter - - - Journalist - Vejle Amts Folkeblad -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Haller, Bent - - - Forfatter -- indgår i 3 Nimbus-artikler/bøger
Halse, Pia - - - Illustrator -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Halvorsen, Hans - - - CB'er -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hammer, Mogens - - - Journalist - Søndagsavisen -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hammerich, Jan L. - - - Journalist - Dansk Tidsskrift for Industri -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hans Jørgen (128), - - - Nimbus-kører -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, - - - Stabsofficiant - Regimentsskriver 2. Regiment -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, A. - - - Oversergent Fodfolkpionerkommandoets Befalingsmandsskole -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Arne Vilhelm - - - -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Arnvig A. - - - Forfatter -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Axel W. - - - Motorcykelkører (løb) - mc-forhandler - Røver-Axel -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, C. V. - - - Nimbus-forhandler -- indgår i 172 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Carlo - - - Formand Nimbus Klubben -- indgår i 12 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Carlo - - - Frihedskæmper -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Carsten - - - Samler -- indgår i 3 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Edgar - - - Sekretær - Nimbusklubben -- indgår i 21 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Eiler - - - Nimbus-kører (løb) -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Elwin - - - Præsident - DMU -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Ernst - - - Nimbuskører - Kakkelovnsrør -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Georg - - - Nimbuskører - Kakkelovnsrør -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Gregers - - - Nimbus-kører (løb) -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Gunnar - - - Tegner - PR chef - Fisker og Nielsen -- indgår i 156 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, H. C. - - - Nimbuskører - Kakkelovnsrør -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, H. C. M. - - - Nimbuskører - Kakkelovnsrør - Gatneren -- indgår i 11 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Hans - - - CB'er -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Hans - - - Nimbus-kører (løb) -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Harald - - - Tegner -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Harry - - - Nimbus-kører -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Henning - - - Nimbus-kører (løb) -- indgår i 3 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Henry - - - Nimbusforhandler - Silkeborg -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Holger - - - Maskinkanonskytte - Menig Hørdum 11 - Fodfolkspionerkommandoet - Lundtoftbjerg -- indgår i 6 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Ib Leon - - - Smed - Disa -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Inger - - - Arkivar -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Johannes - - - -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Johannes - - - Nimbus-kører (løb - Sidevogn) -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Jørgen - - - Forfatter -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Kai - - - Nimbus-kører - globetrotter - ingeniør -- indgår i 7 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Kaj - - - Dansk/Svensk Nimbuskører -- indgår i 6 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Kaj - - - Mekaniker - Fisker & Nielsen -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Knud - - - Menig nr. 11 - Afværgedeling - 2. Fodfolkspionerbattaljons Afværgekompagni - v. Hokkerup -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Lindvald - - - Nimbus-kører -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Ludvig - - - Nimbusforhandler - Tarm -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Max - - - Motorordonnans - 2. Fodfolkspionerbattaljons Afværgekompagni - v. Hokkerup -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Michael - - - Nimbus-kører -- indgår i 0
Hansen, Nico - - - Nimbus-kører - Motorcykelbogsforfatter - Tyskland -- indgår i 7 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Niels - - - Bladmedarbejder - DMC-bladet -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Niels E. - - - Nimbus-kører (løb) -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Palle - - - Forfatter -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Richardt - - - Motorordonnans - 14. Artilleriafdeling -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Sv. Aa. - - - Vedr. postnimbus -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Sven - - - Forfatter -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Søren - - - Journalist -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Tage - - - Kaptajn - våbeningeniør - motorsagkyndig - HTK -- indgår i 7 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Toftman - - - Politimand -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Valdemar - - - Direktør - Formand for Fisker & Nielsens bestyrelse -- indgår i 17 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Valdemar - - - Nimbus-kører - Søn af Direktør Valdemar Hansen -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen, Viggo - - - Viggo Betjent -Nimbus-kører - Politimand - Politishistorisk Selskab -- indgår i 11 Nimbus-artikler/bøger
Hansen, Villy Carlo - - - Nimbus-kører - DVM -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hansen Pedersen, Kaj - - - -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Harborg, Mads - - - Nimbus-forhandler - Esbjerg -- indgår i 4 Nimbus-artikler/bøger
Harborg, Søren - - - Nimbus-forhandler - Esbjerg -- indgår i 4 Nimbus-artikler/bøger
Harder, Thomas - - - Forfatter -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Harms, Robert - - - Nimbus-kører - USA -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Harrit, N. H. - - - Journalist -- indgår i 0
Harritz, Ole - - - Menig 4. Bataljon -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hartmann, Elin - - - Nimbus-kører (rally) -- indgår i 3 Nimbus-artikler/bøger
Hartmann, Erik - - - Frihedskæmper -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hartvig Sørensen, Kim - - - Officer -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hartz, A. - - - Oberst - Chef for 2. Regimen - Garnisonskommandant for Haderslev -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Harzberg, Manfred - - - Nimbus-kører - DDR -- indgår i 4 Nimbus-artikler/bøger
Hasager Pedersen, Allan - - - Nimbus-kører -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hauberg, Niels - - - Nimbus-kører -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Haubroe Klaus, Klaus Haubroe - - - Indutrihistoriker -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Hauch, Lotte - - - Journalist - BT -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Haugbøll, Charles - - - Forfatter -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Haugaard, Jacob - - - Nimbus-kører (2 år) - Musiker - Komiker -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Havelund, Hjalmar - - - Journalist -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Havn, Freddy - - - Nimbusforhandler - Viborg -- indgår i 0
Havn, Rasmus - - - Nimbus-reparatør (Viborg) -- indgår i 3 Nimbus-artikler/bøger
Havnbo, John - - - MC-kører -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hedegaard, E. O. A. - - - Officer - militærhistoriker -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Hedegaard, L. P. - - - Nimbusforhandler - Holstebro -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Heden, Svend - - - F & N-ansat - Motorcykelfabrikken -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hedgård, Hans - - - Samlerbørsen -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Heft, Tage - - - Journalist -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Heiber Hansen, E. - - - Nimbus-kører -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Heiberg Andersen, C. - - - Motorcykelforhandler - Silkeborg -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Heick, Osvald - - - Nimbus-kører (løb) -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Heide, Preben - - - Journalist -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Heilbuth, C. - - - Nimbuskører - Dalum - Kakkelovnsrør -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Heilbuth, N. - - - Nimbuskører - Kakkelovnsrør -- indgår i 3 Nimbus-artikler/bøger
Hein, F.V. - - - Civilingeniør - Statens Civile Luftværn -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Heinesen, Steen - - - Journalist - Politiken -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Helfeldt, John - - - Nimbus-kører (løb) -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Helle, Merete Pryds - - - Forfatter -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Helleberg, Marie - - - Forfatter -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hellmann, Helle - - - Journalist - Politiken -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Helm, Erik - - - Nimbus-kører - Danmarks Veteran Motorcykleklub -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Helmersø, Hans Arne - - - F & N-ansat - Motorcykelfabrikken -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Helmuth, Osvald - - - Skuespiller -- indgår i 3 Nimbus-artikler/bøger
Hemmingsen, Hans - - - Nimbus-kører -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Henningsen, Sven - - - Historiker -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Henriksen, Anders D. - - - Militærhistoriker -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Henriksen, Bjarne Lenau - - - Chef for Kirkens Korshær -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Henriksen, Felix - - - Fotograf - kørelærer -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Henriksen, H. C. - - - Grænsegendarm -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Henriksen, Helge - - - Menig - Afværgedeling - 2. Fodfolkspionerbattaljons Afværgekompagni - v. Gaardeby -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hense, Wolfgang - - - Tysk Nimbuskører -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Henshaw, Peter - - - Motorcykelbogsforfatter -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Herløv Petersen, Arne - - - Forfatter -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hermansen, Willy - - - Elektriker -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Herskind, Preben - - - Nimbus-kører - Danmarks Nimbus Touring - Indehaver af PH Nimbus -- indgår i 5 Nimbus-artikler/bøger
Hess, Michael - - - Journalist - Vagabonden -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hesselholdt, Christina - - - Forfatter -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hesselholt Clemmesen, Michael - - - Militærhistoriker - Officer -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hetsch, Haagen - - - Redaktør -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hicks, Roger W. - - - Motorcykelbogsforfatter -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hilbert, F. M. - - - Journalist - Motor -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hilfling Petersen, Dan - - - Civiløkonom - Historiker -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Himmelstrup, Poul - - - Nimbus-kører -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Hintz, P. F. L. B. - - - Chef 2. Fodfolkspionerbataljon - Garnisonskommandant Søgårdlejren -- indgår i 20 Nimbus-artikler/bøger
Hirsborg, Hardy - - - Nimbus-kører (løb) -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hjalf, C. V. - - - General -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hjort, Andreas F. - - - Postvagtmester -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hjort, Helge - - - -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hjorth, Gustav - - - Kontorchef Post og Tele -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hoffmeyer, Jan - - - Illustrator -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Holbo Rasmussen, Svend - - - Horsensborger -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Holch Andersen, Knud - - - Lokalhistoriker -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Holdt, J. - - - Lokalhistoriker -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
holgerfl, - - - YouTube pseudonym -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Holleufer, Torben - - - Journalist - Politiken -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Holm, Børge - - - Biblioteksansat - Folkedanser -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Holm, Einer - - - Nimbuskører - Kakkelovnsrør - Nimbusforhandler - Motor-Falk -- indgår i 16 Nimbus-artikler/bøger
Holm, Erling - - - Motorcykelmekaniker -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Holm, Knud - - - Nimbus-kører (løb) -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Holm, Lars - - - Tegner -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Holm, Margit - - - Bladmedarbejder - Veteranen -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Holm, Peter - - - Nimbus-kører - DVM -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Holm Madsen, Fritz - - - Nimbus-forhandler -- indgår i 3 Nimbus-artikler/bøger
Holst, Chresten Jessen - - - Nimbus-kører -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Holst, Hanne-Vibeke - - - Forfatter -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Holt, Ilse - - - Nimbus-kører -D.V.M. Ringkøbing -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hornbech, Birthe Rønn Hornbech - - - Folketingsmedlem - Jurist -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hornbæk, Ejnar - - - Nimbus-kører (løb) -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hornung, Peter Michael - - - Kunsthistoriker -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hougaard Andersen, K. - - - Menig - Afværgedeling - 2. Fodfolkspionerbattaljons Afværgekompagni - v. Hokkerup -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Houmark, Jens - - - Nimbus-kører -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Houmøller, Henrik - - - Nimbus-kører - Veteran-entusiast - DVK -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Hude, Chas. v. d. - - - Motorordonnanskorpset -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hughes, Adrian - - - Journalist - DR -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Huld, Palle - - - Nimbus-kører - Globetrotter - Skuespiller -- indgår i 104 Nimbus-artikler/bøger
Husted Andersen, - - - Færøsk Nimbus-kører -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hvidløkke, Jette - - - -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hvidtfeldt, Johan - - - Historiker -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hyldtoft, Ole - - - Indstrihistoriker -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hyllested, Herluf - - - Nimbus-kører - Kleinsmed -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hüttel, - - - Nimbuskører - Kakkelovnsrør - Cykelhandler -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Høeck, Klaus - - - Forfatter -- indgår i 0
Høj, Frank - - - Nimbus-kører -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Høj Petersen, Mogens - - - Min Ven - Nimbusbagsædepassager -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Højbo, Flemming - - - Journalist - Politiken -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Hønborg, Gunnar - - - Menig i Ingeniørregimentet -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Høst Andersen, Palle - - - Nimbus-kører - Danmarks Veteran Motorcykleklub -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Høyer, Inge - - - Forfatter -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Høygaard Michelsen, Hans - - - Tegner -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Haaest, Erik - - - Forfatter -- indgår i 2 Nimbus-artikler/bøger
Haakan Jensen, Randi - - - Journalist - Næstved Tidende -- indgår i 1 artikel/bog om Nimbus
Nimbuslitteratur © 2019 Niels Øwre