NIMBUSLITTERATUR - PERSONSØGNING
H. C. Brydesen - Indehaver af ridestøvleforretning - findes omtalt i/medvirker til flg. bøger/artikler/sider:

Alle Motorkørende bør i egen Interesse se den største Udstilling af Ridestøvler hos Brydesen - Motorbladet: medlemsblad for: Danmarks Motorunion - 1939:06- ANNONCE
Alle Motorkørende bør i egen Interesse se den største Udstilling af Ridestøvler hos Brydesen - Motorbladet: medlemsblad for: Danmarks Motorunion - 1939:07- ANNONCENimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre