NIMBUSLITTERATUR - PERSONSØGNING
Kristian Larsen - Menig - Afværgedeling - 2. Fodfolkspionerbattaljons Afværgekompagni - v. Hokkerup - findes omtalt i/medvirker til flg. bøger/artikler/sider:

9. April - skildret i Breve fra Danske Soldater - 1940 - BOGNimbuslitteratur © 2018 Niels Øwre