NIMBUSLITTERATUR - PERSONSØGNING
K. Kjeldsen - Officer - 2. Fodfolkspionerbataljon - Søgårdlejren - findes omtalt i/medvirker til flg. bøger/artikler/sider:

9. april oplevet i Sønderjylland - K. Kjeldsen - Pigtraad : Danske koncentrationslejrfangers blad - 1965:03
Den 9. april fra minut til minut - Mogens Ryefelt - Pigtraad : Danske koncentrationslejrfangers blad - 1957
Fem Aar - Indtryk og Oplevelser - Bind 1 - 9. april 1940 - 29. august 1943 - 1945 - BOG
Hæren der ikke maatte kæmpe - Den danske Hærs forhold gennem Nedrustning over 9. april 1940 og 29. august 1943 til befrielsen - P. M. Norup - 1945 - BOG
Kampen i Sønderjylland - Oplevelser og indtryk i dagene omkring 9. April 1940 - P. F. L. B. Hintz - FV-Bladet - 1990:120
Mine oplevelser og indtryk som lejrkommandant på Søgård i dagene omkring den 9. april 1940. - P. F. L. B. Hintz - Sønderjysk Månedsskrift - 1990Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre