NIMBUSLITTERATUR - PERSONSØGNING
Axel Steensberg - Historiker - findes omtalt i/medvirker til flg. bøger/artikler/sider:

Danmarks historie udgivet af Historikergruppen - Bind 2 - 1951 - BOGNimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre