NIMBUSLITTERATUR - PERSONSØGNING
S. E. Claussen - Oberstløjtnant Chef 4. Bat. Søgård - findes omtalt i/medvirker til flg. bøger/artikler/sider:

4. Bataillon i Sønderjylland 9. April - 50 året 1940 -1990 - 1990 - BOG
Begivenhederne i Sønderjylland 8. - 9. April 1940 - S. E. Claussen - 1940 - BOG
Begivenhederne i Sønderjylland 8. - 9. April 1940 - S. E. Claussen - 1940 - BOG
Beretning om begivenheden omkring Søgaard den 8. - 9. April 1940 - Sergent Bundgaard - 1969 - BOG
Beretning om Begivenhederne ved Hæren den 6.-9. april 1940 - 1940 - BOG
Den 9. April 1940 og hvad der gik forud - 1965 - BOG
Den Danske Hær. Bd. VI - 9. april 1940 - - Helge Klint - 1978 - BOG
Den danske soldat i Sønderjylland - 1970 - BOG
Den ulige kamp - Gordon Norrie - FV-Bladet - 1965:22
En dansk Militærafdeling gennem 325 Aar - Sjællandske nationale Regiment, Kronprinsens Regiment, Kongens Regiment, Kronens Regiment, 5. Bataillon - F. C. E. Mørch - 1939 - BOG
Fast i nød : Fynske livregiment 1614 - 1964 - Hans Henrik Jacobsen - 1964 - BOG
Fem Aar - Indtryk og Oplevelser - Bind 1 - 9. april 1940 - 29. august 1943 - 1945 - BOG
Hæren der ikke maatte kæmpe - Den danske Hærs forhold gennem Nedrustning over 9. april 1940 og 29. august 1943 til befrielsen - P. M. Norup - 1945 - BOG
I tyske Lænker : Billeder fra Danmark under Besættelsen - 1945 - BOG
Kampen i Sønderjylland - Oplevelser og indtryk i dagene omkring 9. April 1940 - P. F. L. B. Hintz - FV-Bladet - 1990:120
Kampene i Haderslev 9. april 1940 - Sigvald Eising - 1995 - BOG
Med Nimbus i kamp for Danmark - Jens Jessen - VeteranPosten - Klassisk Bil & MC - 2010:04
Midt i en brydningstid - Historien om det sønderjyske grænseværn: Fodfolkspionerkommandoet - Knud Timmermann - 1994 - BOG
Mine oplevelser og indtryk som lejrkommandant på Søgård i dagene omkring den 9. april 1940. - P. F. L. B. Hintz - Sønderjysk Månedsskrift - 1990
Rapport om Kampene ved Lundtoftbjerg og Syd for Aabenraa den 9' April 1940 - Ib Böcher-Frederiksen - 1941 - BOG
Sjællandske Livregiment gennem 350 år - 1964 - BOGNimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre