NIMBUSLITTERATUR - PERSONSØGNING
Kiehn Berthelsen - Nimbus-kører (løb) - findes omtalt i/medvirker til flg. bøger/artikler/sider:

Dansk Motorsport Cavalcade fra 1946 til 1956 - Motorbogen: også med titlen: Motor Sportens Mænd - 1956
Fra Månedens Motorløb - Mix - Skandinavisk motor-journal -
Teknisk tidsskrift for automobil- og motorcyclesport - 1953:06

Fra Maanedens Motorløb - Skandinavisk motor-journal -
Teknisk tidsskrift for automobil- og motorcyclesport - 1949:08

Speedwaylife - Søren Kjær - Set 2012- WWW
Trial ved Undløse - Skandinavisk motor-journal -
Teknisk tidsskrift for automobil- og motorcyclesport - 1949:05

Yndige Lilly Broberg overrækker "Den gyldne Hjælm" til Nimbuskøreren Kiehn Bertelsen - Motorbladet: medlemsblad for: Danmarks Motorunion - 1953:(06) JuniNimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre