NIMBUSLITTERATUR - PERSONSØGNING
Per Finsted - Militærhistoriker - findes omtalt i/medvirker til flg. bøger/artikler/sider:

5. Artilleriafdeling, cirka 1939 - Per Finsted- WWW
Dansk motoriseret feltartilleri 1940 - Per Finsted- WWW
Den danske Hær 1932 - 1941 - Ambulancen - Per Finsted- WWW
Den danske Hær 1932 - 1941 - Cyklistregimentet - Per Finsted- WWW
Den danske Hær 1932 - 1941 - Fodfolkspionerkommandoet - Per Finsted- WWW
Den danske Hær 1932 - 1941 - Forplejningskolonnen - Per Finsted- WWW
Den danske Hær 1932 - 1941 - Veterinærtjenesten - Per Finsted- WWW
Om dansk rytteri 1932 - 1940 - Per Finsted- WWW
Om dansk rytteri 1932-1940, Del 4 - Supplement 2 - Per Finsted- WWW
Reisler soldater - Motorordonnans - Per Finsted - set 2009- WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Part 1 - Per Finsted- WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Part 2 - Per Finsted- WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Part 3 - Per Finsted- WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Supplement to Part 1 - Per Finsted- WWW
The Danish Army on April 9th, 1940, Supplement to Part 2 - Per Finsted- WWW
Udklipsark: Danmarks Hær og flaade - Per Finsted- WWWNimbuslitteratur © 2019 Niels Øwre