Danske biler og motorcykler 1900 - 20
Thorkild Ry Andersen
Hassing - 1969 - 168 sider
Om Nimbus: s. 156 - 159 (Nimbus 1919 - 26 og 1934 - 56 - trods overskriften intet om Humlebien. Afsnittet handler udelukkende om Kakkelovnsrøret)

DK5: 62.7209
EMNER:
historie, kakkelovnsrør,

PERSONER:
P. A. Fisker, Prøvemester Rasmussen, Thorkild Ry Andersen,

Bestil i Bibliotek.dk


Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre