1. Sidevognstræf i Danmark
DSK nyt : Dansk Sidevogns Klub - 2007:07 (Juli/August) - side 6
Foto af en blå Nimbus med sidevogn på en græsmark med tilhørende kokasser


EMNER:
Dansk Sidevogns Klub, sidevogn, træf,
Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre