Huskebog til Brug i Felten, ved Øvelser og Krigsspil (Koefoeds Huskebog)
H. H. Jørgensen
N. Olaf Møllers Forlag - 1936 - 278 sider
Om Nimbus: s. 30 (Ryttereskadronens kommandogruppe består bl.a. af 2 reservetrompetere og 5 ordonnanser, heraf 1 på motorcykel), s. 84 (Motorcykelordonnanser nævnes under Meddelsesmidler), s. 99 (Meldinger kan overbringes med følgende hastighed: Rytter - 6 min/km. Cyklist - 4 min/km. Motorordonnans 1,5 min/km. Brevdue 1 min/km), s. 123 (Motorcykler m/u Sidevogn nævnes under trainets køretøjer), s. 170 (I skematisk fremstilling af en motorbåren bataljon forudsætter man at Panservogn- og Motorcykelpatrouiller er helt i front)


EMNER:
Forsvaret, Forsyningstropperne - Trainet, hæren, motorordonnans, rytteriet, sidevogn,

PERSONER:
H. H. Jørgensen,

Bestil i Bibliotek.dk


Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre