Fejerens hus
Fritz Erik Strube
Nordisk Forlag for Videnskab og Teknik - 1993 - 136 sider
Om Nimbus: s. 22 (FotoTo flotte skorstensfejere fra Tikøb på et Kakkelovnsrør ses her)

DK5: 99.4, Strube, Fritz Erik ISBN/ISSN: 87-88245-44-6
EMNER:
kakkelovnsrør,

PERSONER:
Fritz Erik Strube,

Bestil i Bibliotek.dk


Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre