Sjællandske Telegrafregiment/Hærens Signalskole 1951-1986 : Teleposten's jubilæumsnummer OKT. 1986
Velfærdstjenesten Høvelte Kaserne - 1986 - 35 sider
Forsidefoto der viser Kabelkolonne fra 11. Telegrafkompagni/1. Telegrafbataljon i vinterlige omgivelser 1952/53 med Solonimbus. Det fortælles i øvrigt, at kompagniets officerer i foråret fik problemer med kompagniet i anledning af at telegrafsoldaterne fik 6 mdrs. ekstra tjenestetid


EMNER:
1. Telegrafbataljon, Forsvaret, hæren, Sjællandske Telegrafregiment, telegraftropperne, vinterkørsel,


Bestil i Bibliotek.dk


Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre