Klubbesøg ved Århus Nimbus
Vintage Nyt ISSN: 0908-9721 - 2010:480 - side 33
Klubaften hos Århus Nimbus


EMNER:
Dansk Vintage Motor Club, Århus Nimbus,

PERSONER:
Bent Thomsen, Sten Weidinger,Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre