Minder fra soldatertiden : 7. art. afdeling årgang 1951. Udgivet ved hjemsendelsen den 25. april 1952
Marselis Tryk - 1952 - 72 sider
Redigeret af 927 Tage Henriksen. Om Nimbus: s. 28 (I omtale af kanonbatteriernes vognpark angives det, at der er 5 solo Nimbus motorcykler og 1 med sidevogn til ordonnanser, forstillingsfører, ordonnansunderofficer m. v. )


EMNER:
4. Feltartilleriregiment, 7. Artilleriafdeling, antal Nimbus, Artilleriet, Forsvaret, hæren, motorordonnans, sidevogn,


Bestil i Bibliotek.dk


Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre