- og saaledes maatte det gaa
A. Hartz
Gyldendal - 1945 - 200 sider
Om Nimbus: s. 18 - 20 (Om kampene i Haderslev 9. 4. 1940 - En sergent beordres på motorcykel mod Søgård for at finde de kæmpende styrkers chefer - Han forfølges og beskydes både på ud- og hjemturen af tyske flyvere), s. 24 (Mellem to fjendtlige ildbyger lykkes det regimentsskriveren siddende bag motorordonnansen at komme frem og aflevere regeringens ordre om kampenes ophør)

DK5: 91.93
EMNER:
2. Regiment, 3. Bataillon, Forsvaret, hæren, Infanteriet, motorordonnans,

PERSONER:
Hansen, A. Hartz, Jensen,

Bestil i Bibliotek.dk


Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre