Hærens Feltudrustning
N. Olaf Møller - 1940 -
Reglementet indeholder normskemaer for hærens feltudrustning m.v. fordelt i 9 hovednormer:
I.Stabe og kommandoer
II. Fodfolk
III.Rytteri m.m.
IV. Feltartilleri og ammunitionskolonner
V. Pionér- og telegraftropper
VI. Flyverkorps og ballonpark
VII. Forplejningskompagnier, sanitetsformationer og veterinærsektioner
VIII. Motorvognsparker og
IX. Kystartilleri - således som denne så ud i 1940
På side 7 i hver normområde findes oversigt over antal MC (Nimbus) og sidevogn pr. afd. mv. samt i listen over tilbør side 17 oversigt og benzindunke, oliebøtte, personligt udstyr samt værktøj til Nimbusserne 2. Udgaven: Norm for Hærens Forsyning med Materiel er en opdatering, mere logisk opbygget og er mere detaljeret


EMNER:
antal Nimbus, Artilleriet, Forsvaret, HTK - Hærens Tekniske Korps se også HMAK - Hærens Materielkommando , hæren, Hærens Ballonpark, Hærens Flyvetropper, Infanteriet, Ingeniørtropperne, motorcyklistkompagni, rytteriet, sidevogn, telegraftropperne,


Bestil i Bibliotek.dk


Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre