Klubmøde på Jysk Automobilmuseum i Gjern
Vintage Nyt ISSN: 0908-9721 - 2002:400 - side 10
Foto fra Museets samlinger af en Post-Nimbus


EMNER:
museum, postkassetømning, postvæsen, sidevogn,
Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre