Lærebog i Hærorganisation - Udarbejdet til Brug for Specialklassens Generalstabskursus m. fl. - Bd. 1 - Hærens Tilvejebringelse, Uddannelse og Organisation
P. M. Norup
Hærens Officersskole - 1941 - 332 sider
Om Nimbus: s. 160 - 161, 290 (Opstilling af motorcyklistenheder)


EMNER:
20 mm Madsen maskinkanon, Forsvaret, hæren, motor-cykel/-cyklisteskadron, motorcykeldeling, motorcyklistkompagni,

PERSONER:
P. M. Norup,

Bestil i Bibliotek.dk


Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre