The Sidecar - a history
Geoff Brazendale
Geoff Brazendale - 1999 - 246 sider
Grundig gennemgang af motorcykelsidevognens historie. Hovedvægten lagt på Storbritannien men også med et udblik til amerikanske og øvrige europæiske sidevogne. Om Nimbus: s. 56, 58 - 59, 73, 76, 158, 202 (9. april, postvæsen, Bender Sidevogne)

ISBN/ISSN: 0-9534961-0-4
EMNER:
9. April 1940, Bender, Forsvaret, historie, hæren, postvæsen, sidevogn,

PERSONER:
Geoff Brazendale, Th. Christesen,

Bestil i Bibliotek.dk


Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre