NIMBUSLITTERATUR - ForsvaretDet danske hjemmeværn : jubilæumsværket - 1959 - BOG
- og saaledes maatte det gaa - A. Hartz - 1945 - BOG
"Den 29. august 1943" - Peter Jepsen - 1988 - BOG
1. Trænbataljon 1880 - 1. November 1980 - 1980 - BOG
139 breve om 9. april 1940 - skrevet af Kristeligt Dagblads læsere 1980 - 1980 - BOG
2. Verdenskrig oplevet fra en nordsjællandsk stationsby - Henning Andersen - 1994 - BOG
29. August 1943 - og hvad så ? - Aage Damm - 1993 - BOG
4. Bataillon i Sønderjylland 9. April - 50 året 1940 -1990 - 1990 - BOG
40 års civilforsvar - 1938 - 1978 - 1978 - BOG
5 Aar - Besættelsen i billeder - 1945 - BOG
50 år med dragoner i Holstebro : JDR - Holstebro : 1953-2003 - 2003 - BOG
9. April - Da Danmark blev besat - Flemming Søeborg - 2005 - BOG
9. april - De så det ske - Lars Lindeberg - 1990 - BOG
9. April - skildret i Breve fra Danske Soldater - 1940 - BOG
9. april 1940 - 5. Maj 1945 - Vald. Madsen - 1967 - BOG
9. april 1940 - hele historien : hvad der virkelig skete - Dan Hilfling Petersen - 2010 - BOG
9. april 1940 : våben, udrustning og uniformer - 2015 - BOG
9. April. Kampene ved Bjergskov og Bredevad - K. Bahnsen - 1940 - BOG
Afdelingernes sanitetsformationer - 1953 - BOG
Anden Verdenskrig - Den 9. april Danmark Norge - Eddy Bauer - 1990 - BOG
Atlantpagten - Lande, folk og styrker - 1951 - BOG
Automatic Standard Arms of Modern Warfare X - Madsen machine guns and Infantry Cannons - Tactical Application - Halvor Jessen - 1938 - BOG
Automatic Standard Arms of Modern Warfare XI - Madsen machine guns, Madsen machine cannon, Madsen mortars, Madsen sub-machine guns, Semi automatic rifle M. 1945 - Madsen Arms during the World War 1939 - 45 and after 1945 - Halvor Jessen - 1946 - BOG
Automobilet 75 år i den danske hær 1908 - 16.10.1983 - Frank Pedersen - 1983 - BOG
Automobilet i hæren 1908 - 1983 - Frank Pedersen - 1983 - BOG
Befreiung Sachsenhausen 1945 - 1996 - BOG
Begivenhederne i Sønderjylland 8. - 9. April 1940 - S. E. Claussen - 1940 - BOG
Beretning om begivenheden omkring Søgaard den 8. - 9. April 1940 - Sergent Bundgaard - 1969 - BOG
Beretning om Begivenhederne ved Hæren den 6.-9. april 1940 - 1940 - BOG
Beretning om Fodfolkspionerkommandoets Befalingsmandsskolers Kamp den 9/4 1940 mellem Tønder Kaserne og Bredebro - V. A. H. K.. Laursen - u.å. - BOG
Besat og befriet - en samling dokumentariske billeder fra Danmark under besættelsen og ved befrielsen - 1945 - BOG
Besat og befriet : et stykke Tarm historie - Inger Hansen - 2005 - BOG
Bestemmelser for erhvervelse af skydepræmier og udmærkelsestegn - 1956 - BOG
Bestemmelser for erhvervelse af udmærkelsestegn - 1966 - BOG
Bestemmelser for Skytsbetjening ved Rytteriets Motorcykel-Kanongrupper - 1937 - BOG
Bestemmelser for Skytsbetjening ved Rytteriets Motorcykel-Kanongrupper - 1938 - BOG
Bestemmelser for tegn m.v. og deres anvendelse inden for kolonner, udviklede troppeled, ved dirigering af køretøjer m.v. - 1954 - BOG
Bestemmelser og Direktiver for Panservognseskadroner 1937 - 1937 - BOG
Besættelse, beredskab og brandbiler - det civile luftværns virke indtil 1949 - Søren Rislund - 2002 - BOG
Besættelsen 9. april 1940 : øjenvidneskildringer fra dagene omkring 9. april 1940 og tiden under besættelsen - 1990 - BOG
Besættelsen i billeder : Danmark 1940-45 - Thomas Harder - 2015 - BOG
Besættelsen set med tyske øjne - Jens Jessen - 2009 - BOG
Besættelsestiden i billeder - 2000 - BOG
Billeder fra besættelsen - Danmark under Den anden verdenskrig - 1968 - BOG
Bornholm i krig - 1940 - 1946 - 2000 - BOG
Bornholmske CF-kolonne gennem 50 år - 1941 - 1991 - 1992 - BOG
Bredebro gennem 75 år - H. E. Sørensen - 1979 - BOG
Da de kom - fra besættelsens første dage - C. J. Bech - 1945 - BOG
Danmark under 2. Verdenskrig - Kilder og tekster - Bind 1 - 1966 - BOG
Danmarks historie udgivet af Historikergruppen - Bind 2 - 1951 - BOG
Danmarks Hær - Bind 1 - 1934 - BOG
Danmarks krigshistorie - Bind 2. 1814-2008 - 2008 - BOG
Danmarks militære Besættelse - Niels Petersen - 1942 - BOG
Danmarks-historier for børn - Bind 2 - Marie Helleberg - 2003 - BOG
Dansk album - familiens levevilkår fra århundredeskiftet til i dag - Harald Skougaard - 1978 - BOG
Danske Livregiments festskrift i anledning af sit 200 - års jubilæum - 1963 - BOG
Danske soldaterfortællinger - 1964 - BOG
Danske uniformer 1900 - 1990 - Hæren og Flyvevåbnet - Bjørn A. Nielsen - 1992 - BOG
De aldrig hædrede - Veteranerne fra 9. April og medaljen der blev væk - Torben Jørgensen - 2005 - BOG
De jysk-fynske regimenters traditioner - 1979 - BOG
De jysk-fynske styrkers domiciler II - 1975 - BOG
De militære begivenheder den 9. april 1940 - Carl Jørgensen - 1990 - BOG
De så det ske - Begivenheder gennem 2500 år fortalt af øjenvidner - Bind 2: 1861 - 1993 - 1994 - BOG
De så det ske under besættelsen - "Bevar ro og orden" - Per Eilstrup - 1969 - BOG
De så det ske. 9. april 1940 - 1980 - 1980 - BOG
De vovede livet - Øjebliksbilleder fra besættelsestiden 1940 - 1945 - Per Amby - 1992 - BOG
Den 9. April 1940 og hvad der gik forud - 1965 - BOG
Den 9. April i billeder - 1940 - BOG
Den Danske Brigade/Det Danske Kommando i Tyskland 1947-58 - 1997 - BOG
Den Danske Hær. Bd. VI - 9. april 1940 - - Helge Klint - 1978 - BOG
Den danske hærs rekylgeværer : system V.H.O. Madsen og J.A.N. Rasmussen - Bjørn A. Nielsen - 2008 - BOG
Den Danske kamp - i Billeder og Ord - 1945 - BOG
Den danske soldat gennem tiderne - Th. Thaulow - 1946 - BOG
Den danske soldat i Sønderjylland - 1970 - BOG
Den faglige tjeneste - E. Kragh - 1950 - BOG
Den illegale presse 1940 - 45 - En antologi - 1965 - BOG
Den kongelige Livgarde 325 år - Perioden 1958 - 1983 - J. Gram-Andersen - 1983 - BOG
Den Kongelige Livgarde 350 år : 1658-2008 : Bind 1 : De første 325 år - 2008 - BOG
Den Kongelige Livgarde 350 år : 1658-2008 : Bind 4 : Domiciler, uniformer og oversigter - 2008 - BOG
Den store bølge - Erindringsbilleder fra københavnske industriabejdspladser - Anders Laurbjerg - 2006 - BOG
Derfor gik det sådan 9. April - Bjørn Svensson - 1965 - BOG
Die automatische Präzisions- und Einheitswaffe des modernen Schlachtfeldes (X) : Madsen-Maschinengewehre und Infanterikanonen, System Madsen - Halvor Jessen - 1938 - BOG
Die automatische Präzisions- und Einheitswaffe des modernen Schlachtfeldes IX - Madsen-Maschinengewehre und Infanteriekanonen System Madsen - Halvor Jessen - 1936 - BOG
Die automatische Präzisions- und Einheitswaffe des modernen Schlachtfeldes IX - Madsen-Maschinengewehre und Infanteriekanonen, System Madsen (XI) - Halvor Jessen - 1938 - BOG
Die Madsen Waffen - 1941 - BOG
Dronningens Livregiment : perioden 1957-1997 fortalt i ord og billeder - 1997 - BOG
En dansk Militærafdeling gennem 325 Aar - Sjællandske nationale Regiment, Kronprinsens Regiment, Kongens Regiment, Kronens Regiment, 5. Bataillon - F. C. E. Mørch - 1939 - BOG
En menneskealders Danmark - Chr. P. Christensen - 1952 - BOG
Et hundredårsminde : Garderforeningen i København 1885 - 25. august - 1985 - E. O. A. Hedegaard - 1985 - BOG
Facts & episodes - Jørgen Juncker-Jensen - 1981 - BOG
Fast i nød : Fynske livregiment 1614 - 1964 - Hans Henrik Jacobsen - 1964 - BOG
Feltambulancen - FTAMB, 1951 - 1951 - BOG
Feltudrustning for Enkeltmand - 1936 - BOG
Fem Aar - Indtryk og Oplevelser - Bind 1 - 9. april 1940 - 29. august 1943 - 1945 - BOG
Flyvevåbnets brand- & redningskøretøjer - Søren Rislund - 2000 - BOG
Fodfolkets Kornet- og Løjtnantsskole 29. August 1943 og under interneringen - Peter Jepsen - 1995 - BOG
For fred i frihed i 50 år : Hjemmeværnsregion VI : 1949-1999 - 1999 - BOG
Foreløbige Bestemmelser for Skydning med 20 mm M.K.M 1938, Rekylgevær fra Sidevogn og Panservognsmaskingevær ved Rytteriets uberedne Enheder - Cyklist-, Motorcyklist-, Skyts- og Panservognseskadroner - 1938 - BOG
Forslag til lov om Hærens Ordning. Hærloven 1937 - 1937 - BOG
Forsvarsbogen - Folkets Bog om Landets Forsvar - 1941 - BOG
Fra CBU-korps til beredskabskorps : 1938-2004 - 2013 - BOG
Fremmedlegionær og dansk oberst - Oberst Carl Engholms erindringer i Krig og fred 1913 - 1979 - Carl Engholm - 1996 - BOG
Frigjøringen i bilder - Yngvar Ustvedt - 1995 - BOG
Frikorpsfolk : Frikorps Danmark på Østfronten 1941-1945 : fortalt af dem, der var med - Erik Haaest - 1995 - BOG
Fynske Livregiment - 375 år - Jubilæum 17. November 1989 - 1989 - BOG
Fynske Livregiment : 350 års jubilæum 17. November 1964 - 1964 - BOG
Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-45 - 2002 - BOG
Garagemesterens håndbog - 1962 - BOG
Gardehusarkasernen den 29. august 1943 - Anders D. Henriksen - 1993 - BOG
Gardehusarregimentet 1962 - 1987 - 1987 - BOG
Gardehusarregimentet gennem 200 år - 1962 - BOG
Gardehusarregimentet gennem 25 Aar - 1912 - 37 - Med et Resumé af Regimentets Historie fra 1762 - 1912 - Alf Giersing - 1937 - BOG
Gestapo : tysk politi i Norge, 1940-45 - Berit Nøkleby - 2003 - BOG
Glimt fra besættelsestiden 1940 - 1945 - 1986 - BOG
Gloria finis - Prinsens Livregiment 1657-2005 - 2005 - BOG
Grundbog for hærens menige - 1974 - BOG
Grundbog for hærens menige - Den danske soldat - 1968 - BOG
Grundbog for menige, Hæfte 8 - Hærens Historie, - 2, udgave - 1981 - BOG
Grænsen i 75 år - 1920 - 1995 - 1995 - BOG
Himmlers Norge : nordmenn i det storgermanske prosjekt - 2012 - BOG
Historic military vehicles directory - Bart H. Vanderveen - 1989 - BOG
Historien om Flyvevåbnet - Hans A. Schrøder - 1990 - BOG
Historier om soldatertiden ved 1. REG i årene 1956-58 i Farum og Høvelte : fortalt til, samlet, skrevet og udgivet af en alvorlig SG, de kaldte "Bror Kanin" - Bror Kanin - 2012 - BOG
Hitler's Blitzkrieg enemies, 1940 : Denmark, Norway, Netherlands & Belgium - Nigel Thomas - 2014 - BOG
HMAK 400 års jubilæum - 2002 - BOG
Holger Funder - Dansk Røde Kors, krigen og konvojerne - Stine Btisch-Larsen - 2006 - BOG
Huskebog til Brug i Felten, ved Øvelser og Krigsspil (Koefoeds Huskebog) - H. H. Jørgensen - 1936 - BOG
Hvem Hvad Hvor - Politikens Aarbog - 1948 - 1947 - BOG
Hvem Hvad Hvor - Politikens Aarbog - 1949 - 1948 - BOG
Hvem Hvad Hvor - Politikens Årbog - 1952 - 1951 - BOG
Hvem Hvad Hvor - Politikens årbog - 1968 - 1967 - BOG
Hvem hvad hvor - Politikens Aarbog - Universaludgave 1934 - 48 - 1948 - BOG
Hvilken virkelighed? : kulturkritiske og selvbiografiske artikler - Leif Panduro - 1977 - BOG
Hvorfor har forsvarsviljen forladt det danske folk - Halvor Jessen - 1942 - BOG
Hæren : 400 års danmarkshistorie - 2014 - BOG
Hæren der ikke maatte kæmpe - Den danske Hærs forhold gennem Nedrustning over 9. april 1940 og 29. august 1943 til befrielsen - P. M. Norup - 1945 - BOG
Hærens [og Flyvevåbnets] Motorkøretøjtjeneste. 18. Hefte. - 1950 - BOG
Hærens Feltudrustning - 1940 - BOG
Hærens Materielkommando - 375 år: AUG 1602 - AUG 1977 - Frank Pedersen - 1977 - BOG
Hærens motorcykler - Kim Hartvig Sørensen - 2014 - BOG
Hærens motorisering og genopbygning 1943-1950 - Claus H. Bonnesen - 2008 - BOG
I kamp for Danmark : danske skæbner i 2. Verdenskrig - Sven Arvid Birkeland - 2013 - BOG
I tyske Lænker : Billeder fra Danmark under Besættelsen - 1945 - BOG
Ingeniørregimentet 1880 - 25 juli - 1955 - Niels Maare - 1955 - BOG
Intet nyt fra Østrfonten - beretningen om Regiment 24 Dänemarks sidste kommandør - Erik Haaest - 1998 - BOG
Jeg skal ind som soldat - Politikens håndbog for værnepligtige - 1958 - BOG
Jydske Dragoner 1679 - 1979 - 1979 - BOG
Jydske Dragonregiment 1679 - 1954 - Aage Jansen - 1954 - BOG
Jydske Trainregiment : gæste- og forældredag 26. juni 1960 Padborglejren - 1960 - BOG
Jyllands landforsvar fra 1901 til 1940 : en studie på langs af planlægningen samt en vurdering af denne planlægnings forhold til den politiske hensigt med forsvaret - Michael Hesselholt Clemmesen - 1981 - BOG
Jyske Trænregiment 1951 - 1976 - 1976 - BOG
Kampen ved Hokkerup den 9. april 1940 - Aksel Pontoppidan - 1950 - BOG
Kampene i Haderslev 9. april 1940 - Sigvald Eising - 1995 - BOG
Kastellet den 9. april 1940 - Michel Boucheny - 2010 - BOG
Kongevagt og frihedsværn - glimt fra Livgardens 300-aars dag - 1958 - BOG
Kriegserfahrungen mit der 2 cm MADSEN Maschinenkanone unter den Kämpfen an der Südgrenze Dänemarks am 9. April 1940 - 1940 - BOG
Krigen i Billeder - Fra Lynkrig til Atomkrig - 1945 - BOG
Krigen skabte den : vor tjeneste ved CBU på kasernen i Hobro 1944 : et tidsglimt af en by's historie - Knud Munk - 1990 - BOG
Krigens Dagbog - anden Verdenskrig i Billeder og Tekst - paa Grundlag af Arne Moldkjærs Manuskript " Min Krigsdagbog - Bind 1 - 1946 - BOG
Krigserfaringer med 20 mm Madsen-kanoner i Kampene ved Danmarks Sydgrænse den 9. April 1940 - 1940 - BOG
Køretøjer i den danske hær 1945-2005 - Henrik Teller - 2007 - BOG
L'arme automatique de précision et de type uniforme du champ de bataille moderne (XIII) - Armement et organisation d'un Regiment d'Infanterie moderne - Halvor Jessen - 1950 - BOG
Lastbilerne - vejens arbejdsmænd - Jens Jessen - 2005 - BOG
Lejren ved Værløse Flyvestation 1934 - 84 - Knud Bødker - 1984 - BOG
Livet i Danmark 1937 - 1942 - Gemt og Glemt i Alvor og Skæmt - Bind 1 - Axel Kjerulf - 2. Udgave, 1969 - BOG
Livet i Danmark 1937 - 1942 - Gemt og Glemt i Alvor og Skæmt - Bind 1 - Axel Kjerulf - 1947 - BOG
Livgarden gennem 300 aar - 1958 - BOG
Livgarden gennem 300 aar - Anden à jourførte udgave - 1966 - BOG
Lærebog for Civilbeskyttelsesmandskabet - 1943 - BOG
Lærebog for Fodfolkets Korporalskoler - Udrustning og Train - 1941 - BOG
Lærebog for forsyningstroppernes befalingsmandsskoler. Udkast. Hovedlinier for transport- og forsyningstjeneste under feltforhold - 1953 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - 1. Del - Fælles for alle Våben - 1954 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - 1. Del - Fælles for alle Vaaben, Korps og Afdelinger - 1952 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - 1. Del - Fælles for alle Vaaben, Korps og Afdelinger - 1950 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - Fælles for alle Våben - 1958 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - Fælles for alle Våben - 1960 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - I. Del - Midlertidig Udgave - Fælles for alle Vaaben, korps og afdelinger - 1948 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - II Del - For motoriseret Feltartilleri - 1938 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - II Del - For motoriseret Feltartilleri - 1940 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - II Del - For Motortrainet - 1941 - BOG
Lærebog for Hærens Menige - II Del - For Motortrainet - 1946 - BOG
Lærebog for Hærens Menige: I. Del - Midlertidig Udgave - Fælles for alle Vaaben, korps og afdelinger - 1946 - BOG
Lærebog for hærens sanitetspersonel - 1958 - BOG
Lærebog for hærens sanitetspersonel - 1955 - BOG
Lærebog i Hærorganisation - Udarbejdet til Brug for Specialklassens Generalstabskursus m. fl. - Bd. 1 - Hærens Tilvejebringelse, Uddannelse og Organisation - P. M. Norup - 1941 - BOG
Maskinkanoner 1933 - 1940 - 1933-1940 - BOG
Materielbekendtgørelse Nr. 24 (1936 - Nr. 36 (1939). 1939. - 1939 - BOG
Materielbekendtgørelse Nr. 37 (1939) - Nr. 48 (1940). 1940 - 1940 - BOG
Med kurs mod NATO - Den danske Brigade - Det danske Kommando - Tyskland 1947-1958 - Danske soldaters tjeneste i Tyskland - Besættelsestropper - NATO-styrker - Arne Mosgaard - 1997 - BOG
Midt i en brydningstid - Historien om det sønderjyske grænseværn: Fodfolkspionerkommandoet - Knud Timmermann - 1994 - BOG
Military Motorcycles - David Ansell - 1985 - BOG
Military motorcycles of World War 2: All makes from Europe, Russia, Japan and The USA 1939-1945 - Roy Bacon - 1985 - BOG
Militærpolitiets historie - E. O. A. Hedegaard - 1972 - BOG
Mindebog for 21. Bataillon - Vinterholdet 1950-51 - 1951 - BOG
Minder fra soldatertiden : 7. art. afdeling årgang 1951. Udgivet ved hjemsendelsen den 25. april 1952 - 1952 - BOG
Miodtjyske CF-kolonne gennem 40 år - 1941 - 1. Sept - 1981 - 1981 - BOG
Motorordonnans Korpset : 1911-1936 - V. L. U. Gyth - 1936 - BOG
Mumieskuffen - Vincent Lind - 1993 - BOG
Norm for Hærens Forsyning med Materiel - 1941 - BOG
Oksbøllejren gennem 50 år - 1979 - BOG
Orientering og vejledning vedrørende fodfolksbataillonens sammensætning og lette våben. Omskoling 1951 - 1951 - BOG
Paknings- og Udrustningsbestemmelser For Forsyningstropperne. 1961 - 1961 - BOG
Pakningsregulativ for en Ambulance og for en Ambulancereserve - 1935 - BOG
Pansertroppernes befalingsmandsskoler (Rytteriets befalingsmandsskoler) gennem 100 år - 1968 - BOG
Planlægning af det sjællandske landforsvar 1922-1940 - Ole Isgaard Olsen - 1987 - BOG
Rapport om Kampene ved Lundtoftbjerg og Syd for Aabenraa den 9' April 1940 - Ib Böcher-Frederiksen - 1941 - BOG
Redning fra Ragnarok - Jørgen H. Barfod - 1983 - BOG
Redningsmænd : skandinaviske aktioner for at redde fanger fra tyske kz-lejre i krigens sidste år - Bo Lidegaard - 2015 - BOG
Reglement for krigssanitetstjenesten ved fodfolket - 1955 - BOG
Reglement for Militærpolitikompagniet - 1961 - BOG
Reglement for rytteriet - Motorcyklisteskadronen - 1938 - BOG
Reglement for rytteriet - Skytseskadronen - 1942 - BOG
Rødovre i 100 år : 1901 - 2001 - Birgit Andreasen - 2001 - BOG
Schweinhund - Ludwig Josuwa Hans Zierau - 1993 - BOG
Se lige ud! - værnepligten til debat - 1999 - BOG
Sjællandske Livregiment - 375 år - 1614 - 1989 - 1989 - BOG
Sjællandske Livregiment gennem 350 år - 1964 - BOG
Sjællandske Parkområde. Spko Nyt : Særnummer Juli 1977 - 1977 - BOG
Sjællandske Telegrafregiment/Hærens Signalskole 1951-1986 : Teleposten's jubilæumsnummer OKT. 1986 - 1986 - BOG
Sjællandske Trænregiment - 1991 - BOG
Skemaer over feltudrustning m. v. for bataillonsenheder - 1955 - BOG
Skemaer over feltudrustning m. v. for lokalforsvarsbatailloner - 1954 - BOG
Skemaer over feltudrustning m. v. for regimentsenheder - 1952 - BOG
Skyggens historie : en modstandsmand fortæller - Robert Lassen - 2009 - BOG
Slangerup under besættelsen 1940-1945 - 1983 - BOG
Soldat i Viborg 1865 - 1965 - Aage Bonde - 1965 - BOG
Soldat Mejer - 50 måneders tjeneste ved Slesvigske Fodregiment - Holger Mejer - 2003 - BOG
Soldaterne den 9. april 1940 - Kay Søren Nielsen - 1990 - BOG
Soldaterne den 9. april 1940 - Kay Søren Nielsen - 2010 - BOG
Statens civile Luftværn 1938-1949 : II : Tjenestegrenene. CBU-korpset. Egenbeskyttelsen - 1949 - BOG
Sønderjylland 9. April 1940 - 1941 - BOG
Sønderjylland under krig og besættelse 1949 - 1945 - 2003 - BOG
Sønderjyllands historie : Bind 2 : Efter 1815 - 2009 - BOG
Saadan kom de Hjem fra tyske Koncentrationslejre - Kaj Kjerulf-Jensen - 1945 - BOG
Telegrafen's krønike - 1998 - BOG
Telegraftropperne - Bind 1 - H. K. Borrits - 1986 - BOG
The illustrated history of military motorcycles - David Ansell - 1996 - BOG
The Observer's military vehicles directory - from 1945 - Bart H. Vanderveen - 1972 - BOG
The Observer's army vehicles directory to 1940 - Bart H. Vanderveen - 1974 - BOG
Tillæg til Lærebog for Hærens Menige II. Del for Fodfolket - Felttjeneste og Fægtning Cyklist- og Motorcykliststyrker - 1940 - BOG
Tønder 750 : Grænse- Og Garnisonsbyen - 1993 - BOG
Uddannelsesbestemmelser m.v. for Feltambulance under genindkaldelsen 1956 - 1956 - BOG
Uddannelsesbestemmelser m.v. for Feltambulance under genindkaldelsen 1957 - 1957 - BOG
Uddrag af oberstløjtnant E. Kraghs Den faglige Tjeneste - E. Kragh - 1950 - BOG
Udkast til reglement for rytteriet - Skytseskadronen - 1941 - BOG
Ved forenede kræfter - forsvarets øverste militære ledelse - forsvarschefsembedet og forsvarets udvikling 1950-2000 - 2000 - BOG
Vejledning i Ambulanceøvelser og Ambulancetjeneste - 1936 - BOG
Vestvolden og Nordfronten : Danmarks største fæstningsanlæg - Jesper Asmussen - 2013 - BOG
Vor Hær i Krig og Fred - Bind 2 - Arne Stevns - 1943 - BOG
Værløselejren under besættelsen 1940-45 - 2003 - BOG
Vaabenhistoriske aarbøger [Årgang] 38 : - Anders D. Henriksen - BOG
War experience with Madsen machine guns, calibre 20mm in the combats on the south frontier of Denmark, on April 9th, 1940 - 1940 - BOG
Zur Geschichte der Ordnungspolizei 1936 - 1945 - Hans-Joachim Neufeldt - 1957 - BOG
Øjenvidner til besættelsen : danskere beretter om hverdag og krig 1940-45 - 2011 - BOG
Aabenraa bys historie - Bind 3 - 1864-1945 - 1974 - BOG
Årene efter besættelsen - O. A. Olsen - 1979 - BOG
Årets største begivenheder i billeder - "Den danske kamp" - Året 1940 - 43 - Carl Næsh Hendriksen - 1964 - BOG
Nimbuslitteratur © 2021 Niels Øwre