Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
feltambulance findes beskrevet i flg. artikel/bog:

Den danske Hær 1932 - 1941 - Ambulancen - Per Finsted - WWW
Den faglige tjeneste - E. Kragh - 1950 - BOG
Feltambulancen - FTAMB, 1951 - 1951 - BOG
Jyske Trænregiment 1951 - 1976 - 1976 - BOG
Jyske Trænregiment Hvorup kaserne - set 2013 - WWW
Lærebog for forsyningstroppernes befalingsmandsskoler. Udkast. Hovedlinier for transport- og forsyningstjeneste under feltforhold - 1953 - BOG
Lærebog for hærens sanitetspersonel - 1958 - BOG
Lærebog for hærens sanitetspersonel - 1955 - BOG
Paknings- og Udrustningsbestemmelser For Forsyningstropperne. 1961 - 1961 - BOG
Pakningsregulativ for en Ambulance og for en Ambulancereserve - 1935 - BOG
Reglement for krigssanitetstjenesten ved fodfolket - 1955 - BOG
Sanitetstjeneste - Trainsoldaten - Medlemsblad for Trainsoldaterforeningen - 1956:08
Uddannelsesbestemmelser m.v. for Feltambulance under genindkaldelsen 1956 - 1956 - BOG
Uddannelsesbestemmelser m.v. for Feltambulance under genindkaldelsen 1957 - 1957 - BOG
Uddrag af oberstløjtnant E. Kraghs Den faglige Tjeneste - E. Kragh - 1950 - BOG
Vejledning i Ambulanceøvelser og Ambulancetjeneste - 1936 - BOG
Nimbuslitteratur © 2021 Niels Øwre