NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
Skåne findes beskrevet i flg. artikel/bog:

Nimbusaktiviteter i Skåne under 2013 - Lasse Wallin - Svenska Nimbus-tidningen - 2013:07
Revingehed, än en gång - Lasse Wallin - Svenska Nimbus-tidningen - 2013:10
Utmed vägen till Qvarnarallyt, lite skånsk väghistoria - Lasse Wallin - Svenska Nimbus-tidningen - 2012:04
Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre