Nimbusteknik

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
Bardahl findes beskrevet i flg. artikel/bog:

Månedens Portræt: Erling Holm - Veteranen - Danmarks veteran-motorcykleklub - 2006:04
Nimbuslitteratur © 2020 Niels Øwre