Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
Pansertropperne findes beskrevet i flg. artikel/bog:

10 mand høj på samme motorcykel - WWW
1958 1. OPKESK i Itzehoe på ØV i Nordtyskland og Sønderjylland - set 2013 - WWW
1958 Dragon SØSTERHØJ - Aksel Madsen - set 2013 - WWW
1967 4 KVGESK/II GHR i Tyskland sammen med en OPKDEL fra 5 OPKESK - set 2013 - WWW
50 år med dragoner i Holstebro : JDR - Holstebro : 1953-2003 - 2003 - BOG
Det selvstændige Panserværn - A. M. Poulsen - Militært Tidsskrift - 1942
Dragon- og forældredag i 1961 - set 2013 - WWW
En meget ung Nimbusfan i Næstved 1952 - Sten Weidinger - Nimbus tidende - 142
Førerløs Nimbus - WWW
Gardehusarregimentet 1962 - 1987 - 1987 - BOG
Gardehusarregimentet GHR - WWW
Gardehusarregimentets udadvendte aktiviteter - Set 2012 - WWW
Glimt fra Hær og Flaade : 27 - 1950 (set 2015) - WWW
I vinterly på »Høvdingsgård gods« - gardehusarernes 6. eskadron i snevejr på Stevns i 1953 - Allan Kløve Nyborg - WWW
Kongerevyen på Tirstrup Flyveplads 1948 - WWW
Motorordonnans fra Jydske Dragonregiment - WWW
Om pansrede og lette Tropper - F. Alten - Militært Tidsskrift - 1937
Opvisning af Jydske Dragonregiments motorordonnanskorps - Folk og Værn - 1952:04
Ordonnans på Nimbus - WWW
Pause under forårsmanøvre på Fyn 1959 - WWW
Paa rekognosering - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1953:25
Seeking Military transport pictures - set 2013 - WWW
Soldaterkammerater rykker ud - 1959 - VIDEO & LYD
Træk af Hjemmeværnets historie - set fra hjemmeværnsdistrikt 66 - Søren Østergaard - set 2012 - WWW
Øvelse Thyland - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1954:21/22
Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre