Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
Danske Livrgiment - se også 1. Regiment findes beskrevet i flg. artikel/bog:

1 danske livregiment (Alle årgange) - WWW
Danske Livregiments festskrift i anledning af sit 200 - års jubilæum - 1963 - BOG
En Motorcykel jeg aldrig glemmer - Mogens Dahl - set 2008 - WWW
Hærens mc-opvisning - John Staehr - Set 2012 - WWW
I. BTN Danske Livregiment 1963-66 - set 2013 - WWW
Nimbus-ordonnans bag fjendens linier - Sten Weidinger - Nimbus tidende - 145
Reisler soldater - Motorordonnans - Per Finsted - set 2009 - WWW
Seeking Military transport pictures - set 2013 - WWW
Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre