Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
CBU se også Civilforsvaret findes beskrevet i flg. artikel/bog:

40 års civilforsvar - 1938 - 1978 - 1978 - BOG
50 Aar gik - - Billeder af smaa og store begivenheder i 50 aar der gik - 1956 - BOG
arkiv.dk - set 2015 - WWW
Befreiung Sachsenhausen 1945 - 1996 - BOG
Beredskabsstyrelsens køretøjer - Rune Christensen - set 2010 - WWW
Besættelse, beredskab og brandbiler - det civile luftværns virke indtil 1949 - Søren Rislund - 2002 - BOG
Bornholmske CF-kolonne gennem 50 år - 1941 - 1991 - 1992 - BOG
C. B. U. - F. V. Hein - Luftværnstidende - 1943:04
CB'er. 1943. Ca. Halvor Hansen (?) på Nimbus-motorcykel - Set 2013 - WWW
CBU og CF-Nimbus - Nimbus tidende - 119
CBU og CF-Nimbus - Nimbus tidende - 116
CBU-korpset Statens civile Luftværn - Nimbus tidende - 116
CBU-korpset. Statens civile Luftværn - Nimbus tidende - 125
CBU-Nimbusser som fabriksreklame - Nimbus tidende - 125
De hvide busser i Horsens 21. - 4. - 1995 - Svend Holbo Rasmussen - 2015 - WWW
Enejers CF-maskine - Jens Jessen - Klassisk Bil & MC - 2006:02
Fotoalbum fra tiden som CBU i 1945 - set 2012 - WWW
Fotomontage - Nimbus-nyt - 1941:07-08
Fra CBU-korps til beredskabskorps : 1938-2004 - 2013 - BOG
Første C.B.U. udlagt i Herning som midtjysk Udrykningskolonne - Luftværnstidende - 1941:01
Glimt fra besættelsestiden 1940 - 1945 - 1986 - BOG
H. Meisner-Jensen : 1921-1946 - 1946 - BOG
Hvem Hvad Hvor - Politikens Aarbog - 1948 - 1947 - BOG
I Nattens mulm og Mørke - Overbetjent Duelund fortæller om nogle af sine oplevelser - Nimbus-nyt - 1941:07-08
Krigen skabte den : vor tjeneste ved CBU på kasernen i Hobro 1944 : et tidsglimt af en by's historie - Knud Munk - 1990 - BOG
Lærebog for Civilbeskyttelsesmandskabet - 1943 - BOG
Miodtjyske CF-kolonne gennem 40 år - 1941 - 1. Sept - 1981 - 1981 - BOG
Nimbus i Nærum - Knud Jørgensen - Vintage Nyt - 2010:481
Nimbus-Motorcyklen i Luftværnets tjeneste (C.B.U.) - E. S. Ringheim - Nimbus-nyt - 1943:15-16
Redning fra Ragnarok - Jørgen H. Barfod - 1983 - BOG
Redningsmænd : skandinaviske aktioner for at redde fanger fra tyske kz-lejre i krigens sidste år - Bo Lidegaard - 2015 - BOG
Rødovre i 100 år : 1901 - 2001 - Birgit Andreasen - 2001 - BOG
Statens civile Luftværn 1938-1949 : II : Tjenestegrenene. CBU-korpset. Egenbeskyttelsen - 1949 - BOG
Saadan kom de Hjem fra tyske Koncentrationslejre - Kaj Kjerulf-Jensen - 1945 - BOG
Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre